#1875: Konsert-Biografen Alhambra

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeeeee
Konsert-Biografen

ALHAMBRA

Malmö Punulärasie, Bästa och Absolut Treiiigasle

BIOGRAF.

QQQCÖJQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Stort "Tilllalamle" Program. i

eoeoeeeoeeg
osseoeeoeeeel

Q

 

Onsdagen d. 22 April wii-Tisdagen d. 28 April 1914.
---AA----JAN

66SELIG66 - FILM - "SELIGH6

 Otahaiti.

Bedårande Naturserie.

Tahiti eller Otahaiti är den största af sällskapsöarna i Stilla
Hafvet. Ön har en befolkning på 12,000 invånare, som bekänner
sig till kristendomen. Klimatet är på. grund af de friska sjövin-
darna icke mycket hett. Regn faller rikligt i januari, annars är
luften torr och frisk. Invånarna är en vacker manskoras, höga,
slanka och välbyggda af gulbrun farg. kvinnorna-vanligtvis med
vackert och svart hår, små händer och fötter. Ons vegetation
är rik och kraftig. Dar odlas Bomull, Socker och Kaffe.

Våra bilder gifva en intressant inblick i öns natur och folklif.

-vv-vvvv--
NMMNMMNMMMM

"VITAGRAPH" -- FILH - "VITAGRAPIP6

Kärlek l Våra. Dagar. .

Det hela - äkta Amerikanskt!

NNNNMNWNNWW
-----------I

66VITAGRAPH66 - FILM - "VITAGRAPIP6

Sjömannens Hemkomst.

Djupt Gripande Drama.

H I---
Evvv-vvv

man!

UMMMNH
WN

Bill ar en sjöman och älskar OICornells dotter, Mary, hvil
ken lofvat honom svara nja! eller mej), när han kommer hem
från sin långa resa till Australien. Men O"Gornell föredrager
afventyraren Bob, en samvetslös spelare, och för att tillmötesgå
sin fader skänker Mary Bob sin hand.

Detta erfar Bill i Australien. Han blir djupt bedröfvad men
resignerar.

Mary ar mycket olycklig i sitt äktenskap. Bob är både
drucken och brutal. Stadse äro de i den största fattigdom.
O"Cornell dör af ett hjärtslag och snart måste Mary och Bob
fiytta ut i förstaden. Mary sitter hvarje natt allena med sitt
lilla barn i den usla lägenheten medan Bob svirar och dricker
i de värsta hålor. Han öfverfaller en man och sårar honom och
nödgas därför att fly ur landet hvilket han dock först gör sedan
han bemäktigat sig Marys sista pengar.

Bill ar emellertid kommen hem ifrån sin resa och en dag
träffar han Mary, men som en fattig tiggerska.

Bill tumlar tillbaka. Det kommer till en lång förklaring
mellan dem. Mary ar sjuk och nedbruten af sorg och nöd.
Läkaren förklarar att hon icke kan lefva. Djupt nedbruten står
Bill vid Marys dödslager. Hon beder honom att efter hennes
död taga sig an hennes lilla barn. Bill lovar detta och den
stackars Mary dör i frid. i f i f

---v-v----
00000000000000000000

"ITALA" - FILM - "ITALA"

Robinet 0. Spindeln

Stormande Skratt-Succés!

I
QQCÖJQJQJQJQQÖJQIQKÖKÖJQJQSEKO)QQQIQJCÖJCÖJCÖJQJQQIQQQQQQQQQQQQQQQQQiQlfåliöl93193)ÖQQQJQ)EQQQQQQÖQQQQQQQQQQQQQQQQQii)EQ)Ö)QQJQQÖJQQQ)QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQCÖJCÖXÖJ

Medan Schmidt ligger och sofver kryper en spindel in
i hans öra. Han vaknar och ruskar hufvudet men spindeln har
krupit in i hjärnan på. honom och Schmidt blir nu betagen
med ett oemotståndligt begär till att kryper på allt som kom-
mer i närheten af honom. Han välter på detta satt åtskilliga
männskor och en gång springer han upp på ett matbord som
är dukat till bröllopsgaster och gör stor skada.

Antligen blir han upptagen på. hospitalet, hvarvid professorn
q, med hjälp af Röntgenstrålar konstaterar, att han har en stor
spindel i hjärnan.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIS
MMMMMNHMNMNE

IRIS!! Stor Nyhet!

- I Malmö -
en Talande Filmen

"Talande Film"!

Sjungen af
Emmy Destiner

"Talande Film"!

ybododådodddbdäz
0000000000000

H

 

 

 

GQGQ(EQUIQ(SIG)(EQ(EQfår!!EQEEE(Q(EESK-BEGQQQQQEQQQQEQQQQQQQQEQQQQEQQQQQEQEQQQQEEQQ e e elegngEQ(EQ(digQQIQIQQQQQEQQQQQQQQEQEQQGEEIQE

"Talande Film"!

Plllllll

Mexikansk Dans.

"Talande Filmer!

HWWWWNNNNNWWH

(03(Q(GålöQQQQQQEQEQQEQQQQQEQQQQI
Observera! å

Det talas allmänt i staden om "Den Talan- (It)

de Filmen" i ALHAMBRAH! få

IQ)QQQQQQQQQ)QQQQQQQQQQQQQQQQI

Malmö, Tryckeri-A.-B. Framtid-en, 1914.

Mmmmmmmmmmmmmmmmnmmmm
NWWWWNNWWWWWWNWWWWWNW

.EQQQQQQQQQQQQQQEQ
Q)

eoeee

Information

Title:
Konsert-Biografen Alhambra
Printed year:
1914
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain