#1873: Konsert-Biografen Alhambra

geeeeeaeeeeeeeeeeeeeaeseeee
-Konsert-Biograten

ALHAMBRA

Malmö Populäraste, Bästa och Ahsalul Trelligasle

BIOGRAF.

QCÖJCÖJCÖJCÖ)QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Stort Glänsande

Påsk-Program!

 

Onsdagen d. 8 llprll l9ll.-Tlsdagen il. ll llprll lllll.
Emmmwmmmmmmmn

Nytt! Nytt! Nytt!

K h Vid Bosporens Strand!

Vid Bosporens strand. -- Panorama över Peru och Galata.
- Varutransport till gränsen. -- Skutari. Sultan Muhamed den
5:te på vag till revyn. - Sultanen stiger i land. - Trupperna
inspekteras. - En fredag afton på Heden, Ottomanernas tillflyktsort.

NMWNWWNWWNM
v00000000000000000000

Näddehu
Prs gård.

"QlQlQQQQQQQQQQQQQQQQIQQQQQQQQXFDQQICÖJI

INWWW

Personer:
Hans Blicher, präst i Nöddebo . . . . Hr. Albert Price
Marie Blicber, hans hustru . . . . . . Frk. Sofie Oausse
Andrea Magrethe jFru Clara Wieth
Emmy . . . . . . deras döttrar " I " Fru Vera Brechling

Nikolaj Knabstrup, med. stud . , . . . . Hr. Schach Jensen
Fredrik Knabstrup, jur. stud. kallad

iGoy-pug juris r r . . . . . . . . . . . - Hr NicOlai Brechllng
Christoffer Knabstrup iheol. stud., k.

)Gamlen . . . . . . . . . . . . . . . . Hr. Louis Paludan
Niels, dräng i prästgården . . . . . . Hr. Alfred Cohn
Sidse, piga n . . . . . . Frk. Hedvig Vohlert
4 Barn . . . . . . . . . . . . . . . . . . - i - - - - - -

Avdelningar:

1. Ett bref till pastor Blicher 21. Julafton

2. Kom då ändiligen, vi kun- 22. Omkring granen
na icke undvara er 23. Juldagen

3. En angenäm sammankomst, 24. En dryg cigarr
Nikolaj uppträder som höna 25. Nikolaj i hönshuset

4. Där packas in 26. Hvar är Nikolaj

5. Nikolaj inviterar själf 27. Christoffer förklarar sig
6. Bort från staden 28. Två. vänner
7. Ankomsten till Nöddebo 29. Hanen får brännvin
8. Genom vinterns idyll. 30. En morgondusch
9. På sladtnr... Vi , . ,, .m ålaEredLijanieuri--.m .  . .
10. Skogen i sin vita skrud 32. Ohristoifers frieri
11. Vid kaffebordet 33. Som vanligt olycklig
12. Nikolajs presentation 34. Räkenskapets timma
13. Nikolaj kommer till förtret 35. Nikolajs bekännelse
14. Den evigt förälskade 36. Afresan
15. En fäktning med snöbollar 37. Farväl i älskliga minnen
16. Hvem kommer först 38. I tåget
17. En vacker utsikt 39. Det går åter hemåt
18. Andrea Magrethes älsklings- 40. Hemma igen
plats 41. Huvudrengöring
19. På. kälke 42. Minnen

20. En svangom efter middagen 43. Idyll

Danskt Lustspel!
VVVVVVVOVVVVVVVVVVVVÅ
Q-----L----H

035.! Hejdlöst Genomknmiskt!

 Willy Bäddar Sitt skinn. I

OBS! Oemotståndligt Skrattretande!
---WWW----I

0135.! sm:- Nyhet!
Premiär ai

V000000000VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVÅ

senooooooooooooooooooooooooooooooooooooooaoooo
eneaeeeeeeeeeaeeaeeeaeeeedeeeneeneeeeeeeeeeeeneeameneeaeeeedeneeneenoeneenedeedaeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeaeeeeeeeeae

   

(EQQQQQQE(Q(02(elEQQQQQQQEEEQQEQQEQQEQQEQSEGE(03EQQEQEQQQEQEEQQGQQQEQQQEQIQQCQQEQGEQQQQQQQQQQQQQQQQIQQQGQQEQGQQ

en Talande Filmen

 

99Gaumont-Film,9!

Brasiliansk Dans!

66Talande Filma!

 

Duett ur Gper etten

iflyilllliilai"

Sjungen af:
Fru Emma Meissner
och Operasångaren
Oskar Bergström!
66Talande Filma! ,.
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Malmö, Tryckeri-A.-B. Framtiden, 1914.

 

 

IEEEEQQQKQQQ(03(03QEQQQQQQQQEQQQEQGQQQQEQQEEGQEE

Information

Title:
Konsert-Biografen Alhambra
Printed year:
1914
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain