#1872: Konsert-Biografen Alhambra

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Konsert-Biografen

ALHAMBRA

Malmö Populäraste, Bäsla och Absolut Trefligasle

BIOGRAF.

39131519)QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Grand N yliets-Prograni!

asse-

E

EQEQCQCQQQQEI

IQXQ

 

 

 

 

Onsdagen d. l April l9li.-Tlsdagen d. 7 April llllll.

  
   
 
   
  
  
 

QQQQQQQQQQQIQQQQQQQQ

W

eller
66Den Eviga Snöncs!

Under duktiga förares vägledning har fotografen bestigit Ber-
get Glauten, och på en höjd af 4000 meter har han fotograferat
Mont Blanc och visar oss i en rad af härliga bilder, bergsutsik-
ter i vackra naturliga scener.

Obs! Härliga Natur-seenerier!

0bs.! Äkta Amerikansk Humor!

"Knolö & Tot"

i skola! I

"Selig" - Lustspel - 66Selig66

 
   
    
    
    
   
  
  
  
   
    
    

 

I Nytt för Sverge! i
I Denna iilm har särskildt censurerats

för ALHAMBRA-BIOGBAFEN i Malmö!

Plig ens Simma

eller
Läkaren sådan han är!

Durkins är förlofvad med den vackra Mary Wilkins, sällska-
skapets firade juvel. Hans svarfader år just icke blid stämd
emot honom., då han i ett spelparti ständigt förlorar och svar-
sonen ironiserar häröfver.

Mary inviterar s"n förlofvade till en matiné. Samtidigt lig-
ger ett barn dödligt sjuk i samma stadsdel. Det gäller att få
fatt i en lakare i hast. Morten, det sjuka barnets fader, ankom-
mer till läkarens bostad, men får svar af tjänaren att läkaren är
på bjudning hos sin svärfar. Morten skyndar dit. Durkins känner
att hans plikt som läkare står öfver sallkapslifvets fordringar
men hans förlofvade delar icke hans uppfattning.

Durkins tager likval åstad. Rasande haröfver gifver Mary
honom sin ring tillbaka.

Vid det sjuka barnets läger sitter läkaren böjd öfver barnet
och lyssnar till den svaga andedräkten. Barnets lif är frälst då
morgonen gryr.

Mary har ångrat sin häftighet, hon går till Durkins bostad
och trådar honom dar trött och grubblande öfver sin förlust.

Mary har sett honom vid barnets sjukläger. Hans uppoff-
rande färd har rört henne djupt och alla misshälligheter äro
glömda. i

"Lubin" - DRAMA - "Lllbilf6

66Hepworth66 -- Film of Amerika!

1. MMEIIWSM 

Mary har sin egen metod att jaga sina friare på porten hvil-
ka hon icke tycker om, huruledes, ja det kan ej beskrivas,
det måste ses. Men ett är säkert, den är radikal och jag tror
det dröjer någon tid innan Fredrik åter går på friarfotter.

  

  

Obs! Glänsande Amerikanskt Lustspel.

(SEGE,QQQQQEEQEQGGli)(QEQEQQQEQQQQQQGQQQQQEUQQQQQEQQQIQXQGQQQEQQQQEQQQQEQQQQQEEEUQQQEQEQQQU

EEGQEEEQEQQEEQEEEEEEQEGEEE
Första och enda uppträdande denna säsong
af Det Omtyckia Genomroliga

Kolingkapellet "FLUGAN"
.- ..  . . " få

9133131315)Q)61316199)QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQJQQJQJQÖÖJQQQIQQJQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

QQEEQQIQ
9313131313)

  
 

f 12-å- fA r

.ä in. ah
i .å V; x
I . .

 

9,. f!
.(l

.. lllf ffs-V.
.I ) ll fl. , Lil -VW 
1 i; stl i i (IW. ,.
l

l
q . .i ni, -, ,
 :4. .1,7 (Näää-:u
"e lf Y irl
l

- i x
.. J .en .
i . ikng -
I, 4 
i --: a- , - Ä
e- A .nä.u,1:4, I .- -
 .
så" I "xx K fx S i q. till
eaesif ll-
xXX . -  . . , = .;. . x
4 i - t i I
"G sk -Q- .f I i N

X .. ..., .

. .Jil i l 3 i  
-. y 1 x I I? I f Aj I I" I" V-M H-

l .- ..  , 1.200, l v

Sveriges Förnämsta Humoristiska Kapell! G

Förstklassig Musik!!! (3

I verkligt saftig Humor-:xx f I Cl
Stormande Lycka! - Fulla hus! I (D

II III 0

(lbsd Ny Populär repertoar! 0bs.!

 

ÖJQQQO

EEEQQQQQQQEQQQECQEEQEEQQQEQ 
Meddelande! i

Då kolossal tillslutning- är att förvänta så länge
detta program förevisas, rl-lämemas alla, som icke vilja
stå för länge och vänta i köen, att köpa biljetter i
god tid!

Föreställnilngarna taga sin början hvarje heltim ma.
Den första kl. 6 e. m.

QlCÖlCÖXÖ)QQQQQQQQQQQQQÖQQQQQQQQ

Malmö, Tryckeri-AB. Framtiden, 1914.

EQUIIQQEQQQ

 

IQQQQQQQ
QQQQJQJQIQCÖJQJQI

Information

Title:
Konsert-Biografen Alhambra
Printed year:
1914
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain