#1871: Konsert-Biografen Alhambra

ånsessesseseseeeeeeeseeseeel
Konsert-Biografen

Malmö Populäraste, Bästa nnh Absolut Trelligasle

BIOGRAF.

ÖIS)QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Uppseendeväckande Amerikanskt 0
Sensations-Program l

   

 

QQQQQEQQQE

IQ)
måla-9313931090? 2151319)

 

Onsdagen d. 25 Mars wii-Tisdagen d. 31 Mars 1914.
yOAAOOOAAAÅLAAAAOAOAAA

Förtjusande Naturbilder! 9

e
å En Tur till Högfjället! g

kVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVå

lmmmmmmmmmmmn
tt Wild-Wästl"

Peter vill bli Cowboy.

Peter tillbringade sin sommarferie bland cowboys i vilda
västern och befann sig sä väl bland dessa att han beslöt sig för
att blifva cowboys.

Men för att uppnå detta måste han först skaffa sig en
häst och en lasso, men ej nog därmed, han måste äfven kunna
bruka dem, hvilket han trodde ej skulle bli svårt att lära. Att
cowboyerna voro raska karlar, förstod Peter, då han såg med
hvilken elegans och grandessa de förstodo att kasta lasso och
tämja vilda hästar, som de infångade på stepperna.

Men Peter står fast vid sitt beslut. Han reser tillbaka till
Europa för att öfva sig i cowboyens ädla konst och då han tror
sig värdig att upptagas i sina vänners krets, vill han åter vända
tillbaka till dem.

Men det gick ej så. lätt som Peter hade tänkt sig, särskildt
när platsen för öfningarna ej var större än den lilla stugan och
allt blef rifvet ned, säväl möbler som porslin, då han försökte
att svänga lasson. Men Peter låter intet bekomma, han fortsätter
oförtrutet, trots alla besvärligheter.

Med skjutningen går det ej bättre. Han siktar och träffar
ett vattenrör, som springer, och ut strömmar vattnet, trots Peters
energiska bemödanden att stanna detsamma.

Slutligen tappar Peter tålamodet. Nar han nästa gäng träffar
sina vänner, är det ej till häst utan på en beskedlig mulåsna.

Cowboyerna mottager honom emellertid med glädje och de
lefva förnöjdt med hvarandra till Peters ferier äro förbi och han
åter skall resa hem till sitt land igen.

IWNWWWNNNMWW

mmmmm

IMNMMMMN
UNNWWNWWWWWNW

   

Spänna jaktfetyr
i Wildmarken!

wii.
w.

 

 

ltlmlml.lillltltltllltlOltltltlmltltl
66 MOLLY PITCHERGÖ.

Spännande Episod från Nord-Amerikanska.
Frihetskriget!

Historiskt skådespel från det nordamerikanska frihetskriget.

Denna film skildrar en historisk händelse från nordameri-
kanska frihetskriget.

Efter slaget vid Monmouth, där kanonier Pitchers hustru i
hög grad utmärkte sig, blir en fientlig soldat af Hessernas kår
tagen till fån-gafff h  Mi Ä  Y i  fw i ff i Y V

Molly framkastar då en plan om att utforska storleken af
Hendens styrka och hennes man tager på sig Hessens uniform
och begifver sig ut på den farliga expeditionen.

Den fångne soldaten har emellertid sett sig i stånd att rym-
ma och kommer kanonieren i förväg. Denne arresteras och skall
mista lifvet.

Msn Molly, som upptäckt Hessens dykt, smyger sig om
natten till det fientliga lägret och befriar sin man.

Då nu de iientliga trupperna förföljer vår tappra Molly och
hennes man. rycker amerikanarna an och slår fienden på dykten.

Den tappralMolly är hela härens hjältinna.

I ltltltlllOltltltltltltltlOltltltltltltltltl

ltltltltltllltltlOltlml.lll I I. - 

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ3951319696)QQQQQQQQQ)9513193)QKÖJCÖJCÖ)QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQCÖKÖ)

ltllllltltltltllltltltltltltlH :yi- i

Ix
D
I
I
D
D
I
I
I
b
D
g

Glänsande Amerikanskt Lustspel.

ÄNGBADET

eller

Då "Rödlöken" ville magra!

vRödlökem är ju tämligen korpulent och han är mycket ut- D
tråkad därpå. Han läser i en tidning. att genom ångbad kan
uppnås stora resultat däremot. iRödlökenI anskaäar sig ett
sådant och det innesluter honom som i en fästning! Rent galet
-1 blir det, då en inbrottstjuf uppvaktar vår korpulenle wän med
ett besökV nRCdlökenr är förhindrad att företags sig något som
helst. Häns förtviflan stiger, då hans hustru och hennes väninnor
komma. Han måste företaga en ytterst pinsam reträtt, som ger
anledning tilt de mest skrattretande situationer.

Rasande griper han en yxa och tillintetgör helt och hållet
ångbadsapparaten.

Han vill hellre dragas med sin fetma!

-WWWWWWWUWW
Upptràdande af

Den Populära och Urknmiske Musikal-Humnrislen

l

3 r Ch.v Charelly 0

U

(o

OBS! Skratt-Slccés! OBSI.

EQUUQEKQQQQEQQQQ(QQQQQQQQQQQQQQ)(é)(e)QQQQQGQEQQQQQQQEQQEGEQQQQQQQQQQQQQGGUEGQQEEQQQQQQEQQQQEQQQ(QJQKQQGQQQQQQQQEGEQQQEQEEQQQQQQQQEQQQQ

sonen

- Program 5 öre. -
QIQQQGQQQQEQEEQQQQQQQQQQQQQä
w ALLA äga tillträde! W c-
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Malmö, Tryckeri-Ark Framtiden, 1914.

U EEE
Cl

Information

Title:
Konsert-Biografen Alhambra
Printed year:
1914
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain