#1868: Konsert-Biografen Alhambra

geeeseeseesseseesesooeeeeeo!
six-.Konsert-Biografen f

ALHAMBRA

Malmö Populäraste, Bästa och Absolut Tretigasle

- BIOGRAF.

ÖIS)QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

F

Uppseendeväckande Amerikanskt

Världs-Attraktions-Program !

 

Onsdagen d. l Mars wii-Tisdagen d. 10 Mars 1914.
.--IN----III-

"EDISON" -- FILMS - 66EDIS0N66

Californiens Skogar.

Naturskönheter och Natursäregenheter.

På dessa vackra naturbilder glider Californiens mäktiga
skogar förbi oss.

Det är af de film, som på ett lätt och behagligt sätt låter
åskådaren företaga en resa och utvidgar hans horisont.

Man ser hundraåriga träd med väldiga stammar. Och de
blanka vattendragen återspeglas skogens kämpar.

1-1 -Il--I--N--U-I
immmmmmmmmmm

iSVITAGRAPHG6 INDIAN-SERIE.

Den Siste Mohikanen

eller

Indianen Onawanda.

0bs.! En Indianbild som ALLA barn i
Malmö böra se!!!

QQQQQQQQQQQQIQQQQQQQQQÖQ

WNWWN

K
Il
Il
il
Ii
K
Il
K
il
il
Zl
U

l.lmlOl0lOlOltltltltltliltliltlilOlOlOlOl H

0bs.! Hejdlöst Genomkomiskt.

Svart på Hvitt

eller

Bagarlärlingen på lagt efter Sniarlärlingen!!!

0bs.! Oemotståndligt Skrattretande.

lml.ltltltlOlOlOlOlilOlOliltlilOlmlm] I
00000000000000000000

56A. BJ6 - FILMS - 66A. B.66

Tre Vänner

eller

Det Splittrade Ungkarlsförbundet.

0bs.! Djupt Gripande Drama.

Tre ungkarlar svärja att aldrig gifta sig, men den yngsta af
dem bryter snart sin ed.

Detta skiljer vännerna från hvarandra. Snart mister den
unge gifte mannen sin plats, i det han blir jagad bort af den
ene af ungkarlarna som blifvit förman pä fabriken.

Oförmögen att försörja hustru och barn ser den äkta mannen
ingen annan utväg än själfmord - men i det rätta ögonblicket
kommer hans gamla vänner och frälser honom och hans unga
hustru. -

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVQQ
-AA----L-.m

66A. B." - FILMS - "A- Bf6

i Huller om Buller

eller

lOlOlOlmlOlOl

HIOIOIOIOIOIOIOIH Rubinum! .NI-F-

I Wobbooåoböoboboq
VVVVVVVVVVVVVV

Historien om ett par löständer.

0bs.! Dråpligt Amerikanskt Lustspel.

Herr Johnsson lofvar sin hustru att hämta hennes tandgarni-
tyr hos tandläkaren, hvilket han också gör. Dä han kommer till
sltt kontor hör han att den vackra kontorsdamen har födelsedag,
han beslutar att förära henne ett silfverspänne, då han är starkt
betagen i henne.

En betjänt är förälskad i en barnjungfru, och vill skänka
henne ett guldarmband. De två männen träffa hvarandra hos
juveleraren. Herr Johnsson lägger paketen med sin hustrua tand-
garnityr från sig medan han blifver expedierad. Betjänten får
paketen med tandgarnityret med sig. Dä herr Johnsson upp-
täcker sitt feltag, gäller det att klara detta, men under otaliga
förväxlingar af tandgarnityr, silfverspänne och armband, kommer
såväl herr Johnsson som betjänten i högst komiska situationer.
Långt om länge kommer sakerna på deras rätta plats.

M" Skratt-Succés! "ag
"li-If -vv----vvv-VE

for Drgpels-nsert

af de båda Mycket Populära och Skiekliga
Skånska Dragspel-Konstnärerna.

Olof Nilsson och John Dahlberg.

 

mmm

QQQJQQQQQQF)QQQQQQKÖ)QQQIQQJQQIQXÖKQ)(91323)Q)5161313)CÖKÖKÖJQIfå)323261913)Q)EEK-DG)QQQQQQQQQQQQQQQÖQQQQQQQCa)391316)(9133135)619231616)QQQKÖ)QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 

WWW

n- 0e1-hörd Sueces! m

 

 

Köp biljetter i God Tid!
EEQQQEQQQQEEEQQQQQQEUQQQQQ

Utaf alla biografer i Malmö g
rifs man bäst pä Alhambra!

9313)? QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Malmö, Tryckeri-A.-B. Framtiden, 1914.

 

 

EQQQQEEIQQQQQQQQQQQQ(GE(QEQQQGQEQEQQQQQQQQQEQGEQQEQQEEEEEQQQQCQGig(QUEQKQEQUQQQQQQEQEEEQQQQUQQGIQKQJQGQEEQXQQEQQEQIQEEQEEQQQQQQQQEQQQQQQQI

QO-

IQQGIQQI
Ei-
.ÖJQYQI

Q

Information

Title:
Konsert-Biografen Alhambra
Printed year:
1914
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain