#1865: Konsert-Biografen Alhambra

(EQ.

QQQEQQG

QQQQQQQIQQQ

GQQQQQQQQQQQQQQEEQEQQQQEQQQQQQQQEQQQQQQKQ(EG(elEQQQFQFQJE(Q(EEG(EEEQQQQQQQQQQQEEEQQQEQQQQQQQ e e e e, eQ e, e LQQQQQQ

o eQQQFQXQJQE

eeeeeeeeog

QQEQQQGEQQQQEQQEQQEQEQQUQQ

Konsert-Biografen

ALHAMBRA

Malmö Populäraste, Bästa och Absolut Treiigasle

BIOGRAF.

Stort Glånsande
Afslutnings-Program

 

Onsdagen den 29 April wii-Tisdagen den ö Maj 1914.

GEIMP." -1 FILM 0- "IMPJ"

Från Un Vnrmn Länderna!

0BS.! Intressant och Vacker Bildserie!

ååååäåäåiåååååäååäwååååäså

ååäåäwä
åäåååååå

Den LillnBlomsten- 
flickan. 

En liten blomsterförsäljerska. visar godhet mot en
fattig gubbe, men hennes hårda. mor gör det om intet. . x
Genom en diakonissa. kommer flickan sedan till ett gott " "ä-
F

"Eclair" - Film. - "Eclairaf
då
i

Målaren nnh LnjnneL. 

ä

088.! Stormande Skratt-Sunnàs. 

än
de

v
u n
u
n

i
i

eiååååé

ääaàäååååååååååååååååå

:Wåååäååäkåäsåååääååkååäåää
ä "Panhéc- - Film - "Panné" i
ä I I å
å? å
å å
å ä
i i
ä hj äiafyäazn;f::rv::i:r:::l:iv::nlc:aging-1215:: :alst::: ä
i den vackra prinsessan. i
i 0bs.! Colorerad Fantasi-Bild. I i
ååäåääåäåkäåååääååäkäååååå

mmmmmmmmmmmn

H

66Eelair66 Film 66Eelznir66

Fnrt!
Men AndaFörsent!

Peter Löidi har nog att göra med att klara sig själf, men
får ändock besök ai en fabror, som är en komplett idiot.

Peter Löidi får ett bref om att besöka sin förlofvade. Han
får brådt om och i hastigheten tager han den idiotiske farbrorns
hatt. Denne far efter honom och Peter Löidis besvärligheter
visar den vilda jagten efter hatten och hur Peter till sist ändock
kommer försent.

UNNWNNNNNWWWH

NWMMNMHMMNN
WNNWNNNWWWN

CÖIQJQJQQQIQQQKÖ)CÖJQIQXÖ)GQ)C916)QYQ)GQ)Q)GQ)Elfa)QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQF "Ö "3 9 QQQQQQQQIQQQQQQ? 9 QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Meddelande!

Med detta. praktfulla IJätte-Program afslutar
jag min Szde Biograf-säsong.
Med vördsamt tack!
Otto Areskoug.

Q)QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Malmö, Tryckeri-AB. Framtiden, 1914.

SJÖ)QQQQQQQQQQQQÖQQQQQQQQQQF

eoeoeeeeeeeeeeåe

QQQEQQQEQQQQQQQQEQ

Q)

9 "0 QQQQQJE 9313130).

CÖJQQQQJQQQÖJIQIQ)

Information

Title:
Konsert-Biografen Alhambra
Printed year:
1914
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain