#1862: Konsert-Biografen Alhambra

seeeeeeeeee

GGQEGQQEQCQQQQQQQQQQGEQQQEEESEGEQQEQGEKQQ(ÖJ(QXQXQIQG(QXQXQQQQQQQQQQQEQGQQQUEEEQEQQEQQQEQQEQEQQEI

QIQQQQQQQEQGQQQQQQEEQQEQEQEEGQQQQQEQQE

QQQKQEKQ

Q). i (I
IC013)CÖKÖJQIQIQQQQQQQQQQQQQGQQQQQQI

geesessseeseeeeeesesseeeeeol
11-1? Konsert-Biografen

rr..

ALHAMBRA

, Malmö Populäraste, Bästa ooh Absolut Trettigasto

f  G  A F"

 

 o
QS)filialQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ:

Storslagct Muntrations-Programl

 

830000000000000000000068

å "oznnnwrrnu 

Lifvet Omdord å Ryska Kejsarskeppet sCzarewnas.

åsooooooooooooovoooooo
a--Q--LAALAAE
Obs. ! Obs. !

llr Bor tappade
lonnrr .

Obs! Grinanrle."Vitagraolr" UHAMA. [lost

Herr och fru Wilstrup med dotter sitter vid frukostbordet, en
plats står tom, sonens, Han har varit ute hela nattten och är
ännu icke hemkommen.

Utanför huset ser man honom i något omtöcknat tillstånd taga
afsked med två. vänner. Fadern ar uppbragt öfver sonens utsvaf-
ningar och befaller honom att gå. upp på sitt rum, och fadern
följer efter, varefter en tvist uppkommer dem emellan.

Jack beslutar att flytta från hemmet och föra ett bättre lif.
Han får plats på en farm. Någon tid efter skrifver han hem. Fadern.
som mottager brefvet, känner stilen, och rifver det oöppnat i tu.

Familjen beslutar att företaga en biltur. Midt på. landsvägen
går bilen sönder, och medan chauffören reparerar bilen, gör säll-

, skapet en tur omkringi trakten. Tillfälligtvis ligger den farm, dar
sonen har anställning, ej långt från landsvägen. Herr och fru Wil-

Express-Nyhet!

strup kommer på. deras tur han till farmen, där just farmaren står
och räknar sina lamm och upptäcker att det fattas ett. Farmaren
har dåliga ben, varför herr Wilstrup erbjuder sig att söka efter
det. Han finner lammet mellan en del buskar och bar det hem
till farmaren. Medan detta föregår, har de båda döttrarna spatse-
rat rundt i trakten och träffar där brodern, som de med glädje
igenkänner. De tvingar honom till att följa med till föräldrarna,
och försoning kommer tlll stånd. i

.LYAYLTAYAYA

0135.! Med Garanterad Ensamupntoranderätt tär
"ALHAMBRAW

De Lustiga Handt-
verksgesällerna

"Andersson", "Pettersson" ooh "Lundström".

Kinematogralisk Komedi i 42 Avdelningar.

QQQÖQQQQQQQQÖIQQQ6.36.)QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ)Q)Q)Ö)Ca)Q)QC91Q)Q)QCÖJQ)QQQQQQQQQÖQQQÖQQQQQQQQQQQ(91313296)QQQQCÖJQQICÖ)Q)Q)616.26.)QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

. Idyll i snickareverkstad. 23.
. Ett obehagligt intermezzo. 24.
. Bortvist. 25.
Afsked med Ernestine. 26.
På. de öde landsvägarna. 27.
Ett möte. 28.
. Roliga reskamrater. 29.

Dragningslistan.

Vunnit.

Hos kollektören.

Vinsten hämtas.

Glada gesäller.

Pengarna delas.

En tragi-komisk skillsmassa.

. Den gamla krogen. 30. rVi mötas om ett arl-
. En trång ingång. 31. Andersson vänder hem. I
. Dar är dans på krogen. 32. Klods gitver sitt samtycke.

. Ett bekvämt nattläger. 33. Lyckans skötebarn.
. Andersson drömmer. 34. Pettersson som Krösus.
. Det lyckliga numret. 35. De iiottiga baronerna.

HHHHr-w-r-
Gul-PQONJHOCDw-lgäl?llàOJNH-l

YAYAYAYAYATAYL

. Numret skrives på. bordet. 36. En dyr vänskap.

. En olycka. 37. Petterssons bal.

. Hurra! Lundström hardrömt 38. Kurtisanernas oförskämdhet.

detsamma. 39. Pettersson som försonande

17. Hvad nu. ande.
18. Aron dyker upp. 40. Lundström bestjäles i en vin-
19. Lotterisedlen nzr 7359. stuga.
20. En bonde kommer körande. 41. Ett förrädiskt anslag.
21. Den nästa krog. 42. Pettersson hos Andersson.
22. En hygglig interiör.

YLYAYLTAYAY

StorDrngsools-konsert

 

af de två Mycket Populära och Skickliga
Skånska Dragspel-.Konstnärerna

Olof Nilsson och Gustaf Nordström

:Jeaguqsuorl sequ nssep 12.191]

 

Försumma icke tillfället att

M" Oerhörd Succes!

.w
Köp biljetter i gon sin!

EQQQQQQEQQQQEUEQGQQEQQQQQQ

66.IEÄInI-I.19.LIIMIIBIIR.JA.66

är Malmö populäraste

W BIGIEBAF1 W

Malmö, Tryckeri-A.-B. Framtiden, 1914.

QQQQQQQQQ)

QQIQIÖ

QQQIQJCÖJQCÖJQJI

Information

Title:
Konsert-Biografen Alhambra
Printed year:
1914
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain