#1855: Konsert-Biografen Alhambra

deeseseeeeeeeeeeeeeeeeeeeee;
Konsert-Biibgfafe"

Ani A M B 

Malmö Populäraste, Bästa och Absolut Trenigaste

BIO GRAF.

QQQQQJQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQÖ)

Uppseendeväckande Express- I
Nyhets-Program !

(3

 

QQQIQQEGQEÖQEQQ

 

 

Onsdagen d. 11 Nor-Tisdagen d. 17 Nor. 1914.
44--mblX

Liverpool

SteepIe-(hase

1914.

Världens största hästkapplöpning har åter gått af stapeln
och bevistas af oerhörda människomassor. Vår utmärkta bild
sätter oss i tillfälle att följa det utomordentligt spännande
loppet från början till slut.

   

    

IAAALAÅAAA

vild: - väst: vild: M väst:

DEN FÖRSTA KÄRLEKEN.

 

QQQQQQQJÖJQQQQGQQQQQQQQQIQQQQQQQQQQQÄ

 

F.

QQQQQQQQQQQQQQQQfilialQQQYQ)QlCÖJQlCÖYQ)Elfa)QiålåliålålQQQQQQQQQQQQQQQQ)QQQJQQQQQQQQQQQQQ)3152332916)

0bs.! Oerhört-dt Spännande Indian-Drama!

Betty, kommendantens vackra, unga dotter, har skänkt sitt
hjärta till den unge löjtnant Palmer, en af officerarna pä hennes
faders slott. Men hans lycka varar endast kort! Kvinnohjärtat är
ju ofta oberäkneligt.

En ung läkare, son af en af kommendörens barndomsvänner,
kommer på besök på fortet, Han blir förälskad i den unga damen
och beslutar, att hon skall bli hans. Hon kan ej motstå den hyll-
ning och smickrande uppmärksamhet, han visar henne och glöm-
mer därvid alla sina löften till löjtnant Palmer.

Då inträffar något, som ger sakerna en annan vändning. En
dag kommer en man ridande till fortet och ber om läkarehjälp

till sin dödssjuka hustru. Heinrich erbjuder sin hjälp och beger
sig ästad, ledsagad af Betty och en af kolonisterna.

Under vägen upptäcker han, att han har glömt sin medicin-
låda och sänder kolonisten j tillbaka efter den, medan han
själv och Betty kör vidare. Till all olycka går ett af hjulen
sönder under den hastiga körseln . . . Odet vill att just Palmer
kommer ridande; han har varit ute på långtur för att försöka
glömma sin sorg. Han stiger af hästen och reparerar hjulet. -
Dä upptäcker plötsligt Heinrich en skara indianer, som närmar sig.
Utom sig af rädsla kastar han sig upp på Palmers häst och ga-
loppera bort utan att ett ögonblick tänka pä den fara som Betty
och löjtnanten sväfva i. Men kujonen är ej någon duktig ryttare.
Hästen kastar af honom och han störtar ned i en afgrund och
bryter nacken af sig.

Palmer och Betty sväfva i en fruktansvärd fara. Det gäller
att handla och handla hastigt. Vagnens hjul blir gjort fast och
åstacl här det i en rasande fart. - Strax efter springa de af och
smyger sig in bland bergen för att leda indianerna på villovägar.
Här måste de bana sig väg öfver stock och sten, på ojämna bergs-
stigar och vada öfver en bäck. Med uppbjudande af sina sista
krafter bär löjtnanten den unga damen till ett skyddsställe, som
han känner och där han vet, att under någon tid kunna vara i

4 säkerhet. Så är det förbi med hans motståndskraft och han svim-
mar -- - -. -

Indianerna ha emellertid funnit spåret och ha återupptagit för-
följandet. Palmer känner den fara som hotar. I sin trofast, upp-
riktiga kärlek till Betty beslutar han att offra sitt eget lif för att
rädda hennes. Han ilar bort och för att rädda henne, leder han
indianernas uppmärksamhet på sig. I-Iojtande och skrikande sätter
rödskinnen efter honom. Palmer försvarar sig hjältemodigt, skyd-
dad bakom ett klippblock . . . Dä ljuder det plötsligt ett bösskott
bakom om honom! På fortet har man anat fara, då man såg den
herrelöse hästen vända tillbaka, och man har skyndat till undsätt-
ning - och de komma i lagom tid för att rädda den unge hjälten
och hans älskade, som lärt värdesätta den man, som hon skänkte
sin första kärlek.

4ell-elför-eställninglsaik-armsf-iMQ-Aletarnelab-M

YTYYTTTYTY

---n--l---.t
0bs.! Den dräpliga framtidsbilden. Obs!

Kvinnans Emnnnipnring!

0BS.! Stormande Skrattsnccés!

4

 

När kvinnor emancipera sig blifva de hyenor! Fröken Robinet
är en af de värsta. Efter att hon har slagit allt i sönder hemma
hos sig själf, går hon upp i Kvinnornas klubb, hvars president
hon är, och förklarar männen krig! De tvä könen skola skifta
plats i samfundet. Männen skola vara i hemmen och tillvarataga
dess intressen, som kvinnan ej mera ska taga sig an! Som sym-
bo! bemäktiga de sig det starka könets kläder, liksom mani
krigen tager fiendens fanor. Kvinnorna i karlkläder skola nu styra
republiken och administrera den nya staten. Det är en hel revoI
lution, som bryter lös!!

I hemmen regera nu männen. Alla de ställningar. som förr

.1. bekläddes av kvinnen, intagas nu af starka män. - Det är
en lustig bild, som upprullas för oss från en modesalong, hvarest
männen taga mått på. deras kvinnliga kunder. Snart glömma båda
parterna sina plikter och falla hvarandra om halsen. Med förfäran
ser fröken Robinet resultatet av sitt verk. Detta är medaljens
afvigsida!

Det är ej annat att göra än att vända tillbaka till kjolarna.
Till slut kastar hon blommor pä väggen och de förvandla sig till
inskriften: vGod nattv! Ja, god natt! Många gånger måste man
dock erkänna att kvinnorna äro oundbärliga.

-vvvvvvvvvv
Uppträdande af

.4
4
4
4
4
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Det Omtyckta Genomroliga

Kolingkapellet "Myggan"

SEGEQQQQQGGES(QEQEKEXQEQEQQQQEQEEQQQQEQQQGGEEEQEKQXQ(eltätétätötöGES(63651036(elQQQIÖXQEQGQQQEQEEQQQUEEQEGQQEQIQ

 

i Förstklassig Musik!!! -
! Verklig Humor!!! I
I I Stormande Lycka. S.. I

Fulla Hus.

 

 

QQQQÖJQQQQ)

Obs! DBSSlllllm FIN FIN UHKESTEHMUSIK lill Bilderna!!!
(93,QQQEQEQQQQEQGQQEQQEQQQQQQ

0115.! ALLA äga Tillträde! 

Gli-7193913133)ÖQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

0bs.! Förstklassig Framföring af Bilderna! G

QQQQQJQQQQQJQQJQQIQQQQJQJQJQCÖXÖJQQIQE

Malmö, Tryckeri-A.-B. Framtiden, 1914.

QQFQQEKÖQEQQ

E
HQ)

IGQEGKQQG

Information

Title:
Konsert-Biografen Alhambra
Printed year:
1914
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain