#1851: Konsert-Biografen Alhambra

gQQQQQQQQQQEQQQQQQQQEEQQEEQå
Q Konsert-Biografen Q
1-1) å
Q .. .. .. 4 .
ä Malmn Popularast, Basta och Absolut Tremgaste å
--- p
Q Bm GRAF. 
ÖQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
å I - än)
g " Stort, Glänsande 
I)
ä Succés-Progra. å
p
g Onsdagen den 16 Dela-Tisdagen den 22 Dec. 1914. g
Q f G
g HBÄEÄDÄDÄDÄEÄBÄDÄBÄDÄDÄI g
QL K 035.! 6"Vitagraphfi - Film - 66Vitagraph66 x å
g SI u ll F .I l d 1 g
 x Iomans lvets ro] er x 
i g K dmr x g
 å Matrosens Karaste å 
ä K 0BS.! Glänsande Amerikanskt Lustspnl. x ä
g niaraiatarafaraiaiataial å
g ä300000000000000000000 g
Q 4 I 9 G
Q 4 . 9 G
Q 4 1 e Q
g :UVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVEQ g
ä ...lll-lllllllllllllllll ä
(a
Q 1 oss: 6fnuninff - Film - 66mbin66 I Ö
Q l I å
 K" l h 
 . ar e ens . 
g I I 
Q Ö
g g BlOmmä g g
äs) 1 I Djupt Griplande Amerikanskt. Drama! D å
(få "vv----vv--l å I
Q W Ö
Q  (IBS Y Stol-mande Skrattsuccés.  i.)
Q W W Q
Q W W Q
Q W W (203
Q  ar e sw m
Q W W Q
Q w W g
Q w W Q
Q w W Q
Q W W Q
Q w w Q
, Q) W W CI.)
Q W o, J Q
Q W OBSJ Draphgt Franskt Lustspel.  O
Q "Ifiåaåg273337x-x-x-x-x-x-x- -x-x-w" Ö
Q G
Q (20)
Q G
Q Ö
g LoRDAG - somna - MÅNDAG i g
å 1 Uppträdande af w g
å; De Roliga och Genomlustiga å
å Skånska Bondspelemännen å
Q - Ö
(83, q G
G I Ö
Q Ö
Q f (ill
Q 1 G
Q , Ö
Q 1 G
Q Q
Q få
Q Ö
Q Ö
Q G
Q G
Q G
Q G
Q G
Q G
Q Ö
Q G
Q Q
Q G
Q Ö
å å
:å Nisse & .Kalle leppsson g
g (ifran Wärlinge). (à
å i Succés. Succés. Succés. Succés. g
å X - f få
Q ...Ik IN31I! A...- gå
å å
Q - G
åQQQQUEQQQQQQQEQQEEQQQEEQQQà
5 öre II . 5 öre
Q- Observera! Sundag kl. 1-5 -Q

U GE
QQQQ

9-5 Barn 5 örQ! [-5
IEEGEQQQQQQQQQQQQQQQGQQQQQQI

Malmö, Tryckeri-A.-B. Framtiden, 1914:.

Information

Title:
Konsert-Biografen Alhambra
Printed year:
1914
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain