#1849: Konsert-Biografen Alhambra

gråQEQEQQQQQEEEQQQQQEQQQQCQQQI

EQQQQQQQE

EQQQQEGQEQQGGEEEQEGEQQQQQQQGQQQQQQQQGQQQQQQQCQ(EQKQGGEEGGQQQQQQCQQQEEQFQXQQHQQGQEUGQQQEQQQGQQQQG.EXE

QQQQQQCQIEQQQ

QYQJCÖJCÖ)QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

X

 IIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOl

EEEQKQIQEQQQQEQQQEGEEQEQQEQG

Eli-Dia)GQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

000000000000000000006?

q OBSJ Bedårande! 038.! 9

4 Hafvet i Månsken. b

 Obs! Det vackraste och mest förtjusande g
man kan se!

Konsert-Biografen

ALHAMBRA

Malmö Penulörasle. Bösla neh Ahsnlul Trelligasle

xBIOGRAF.

QQQIQQQÖQQQQQIQQQ

Stort Nyårs-Program.

m

Onsdagen d. 30 Dec. Hbl-Tisdagen d. 5 Jan. 1915.

 

 

:SVVVVOVVVVVVVVVVVVVVVÅ
E-----------E

Extranummer.

vavvvvvvvvu
HMMNMMBSMNMMMH

0bs.! En verklig Konst-Film! V

BROR OCH SYSTER

Obsl. Ingen må försumma all se denna ulemordenlllglöna bild.

Mlmlm
NININ

H
K
K
Il
ll
ll
Il
Il
K
Il
K
Il
Xi

E llldllllldldlllllOlOlOlllOlOlOlOlOlOllldldl l

0bs.! Säsongens Roligaste Skämt-Bild!

Den Vackra Negressen.

- (eren Sorte Skönhedw)

En svartsjuk neger utkämpar den ena bataljen efter den andra
för sin sköna, som harl ett obegränsadt hehof af omväxling i sin
llirt. Slutligen tvckes den trogne dyrkaren inse det hopplösa i att
fortsätta kalabaliken och resignerar.

0bs.! ALLA måste skratta. 0bs.!

lll0lll.IOIOIOIOIOIOIOlOlOlOlOlOlOlllmlOl b
-

I".IOIOIOIOIOIOIOIOIOIOI

I
.9131613319Kal-Q)QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQJQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQÖJQQQQQJQQQÖQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Fredag - Lördag - Söndag - Måndag - Tisdag
Stor Dragspels-Konsert -

Af de 2 Populära och Mycket Omtyckta.
Dragspels-Konstnärernu

Anton Svensson

och

John Dahlberg.

 

N SVENSSON.

 

JOHN DAHLBERG.
Glänsande Succes!! Skallande Applàder!

-h
Meddelande!

Då. kolossal till slutning är att förvänta så. länge detta.
program förevisas, uppmanas alla, som icke vilja. stå. för länge
och vänta i köen. att köpa biljetter i god tid!

Pöreställningarna. taga. sin början hvarje heltimma.. Den
första kl. 6 e. m.

 

M" Barn Äga Tillträde. du

- Program 5 öre. -

ALLA Alhambrabesökare

soee mer: ålar.

Direktionen.

Malmö, Tryckeri-AB. Framtiden, 1914.

Information

Title:
Konsert-Biografen Alhambra
Printed year:
1914
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain