#1847: Östra Biografen

Ostroi Färs-inden. 16 b - Malmö
Föreställningar hvarje dag 6-11 em.
Söndagar dessutom föreställningar kl. 1-5 em.

ääömuwäwwwäwwnwämwwRwömwäww
- Program

1.11.

   

En storslagen .och konstnärligt upptagen bild ai

Svea-Film, Stockholm.

Lilfulla och treiliga friluftshilder från en lyckad jaktdag
i Stockholms vackra omnejd.

OBS! Denna film hör till en af de mest intressanta och treiligaste
bilder man får skåda på bio? .

. L . i . . i .

          

 

 

   

i eller
i En tiuipojkes drit med den.

Igamla smmerskan.

Bubi är öfver-lycklig, då han en dag får tillåtelse medfölja sin pappa
på besök till en tant på landet.

Tanten är i privatlifvet sömmerska och har fördetta ändamål en
stor docka, på hvilken hon afprofvar alla sina modenyheter. Det är
denna som redan från första ögonblicket uppväcker Bubis äfventyrslusta,
och i ett obevakat ögonblick kryper han in under dockan och beger sig
i väg med den. i

Tidningen är just kommen och tanteny sitter och läser om de un-
derbara saker som hända nu för tiden, hur döda ting få lit etc. Be-
tänksamt låter hon tidningen falla och blickar ut genom fönstret. där
hon till sin stora förskräckeise få se sin proldocka springa genom träd=
gården, ut på gatan och ned mot sjön. Snart är tanten och hela byn i
på jakt efter den. i

Ingen anade att Bubi befann sig i dockan ej heller såg någon då
han smög sig ifrån sin undangömda plats och begaf sig hem till tanten,
som ännu icke hunnit hämta sig från sin förskräckelse.

En film som gör barnen öiveriörtjusta.

 

 

En käften-.drama vn den store
Naplens hof

i, eller

Bondilickan som blef hofdani.
Nyhet frän Vitagraph.

 

Kejsarinnan Marie Louise träffar1 på en promenad en bondflicka
Beatrice, blir frapperad af hennes skönhet och gör henne till hofdam I
en situation, i hvilken hon i början .är mycket tafatt, men snart blir
varm"i kläderna. Napoleon har som Osterrikisk gisslan mottagit grefve
de Neupery, som vinner Beatrices kärlek. något hvariv hertig Beanfort
misslyckats. Neupery får längre fram sitt pass och kan resa, men får
dessförinnan order att söka döda "den korsikanske tyrannen". Beaufort
upptäcker saken, anmäler den för Napoleon och de Neupery skall häk-
tas. Beatrice skyndar att varsko grefven möter Beaufort på vägen, ger
sig i strid på värja med denne, fäller honom. klär sig i hans kläder och
flyr tillsammans med Neupery som hans betjänt.

Ett fängslande och mycket spännande drama-

 

 

eller

Ett midnattshesök som
räddande ängel

En genomroiig historia i lefvande bilder.

 

 

 

 

 

 

   

Pris ES Öre.

 

 

CENTRALTRYCKERIET - MALMÖ.

Information

Title:
Östra Biografen
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain