#1845: Östra Biografen

aoooaooo:

åni

Östra Förstadsg. 16 b - Malmö

Föreställningar hvarje dag 6-11 em.
Söndagar dessutom föreställningar kl. 1-5 em.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

   

Program
f...ll .d n
Naturscenerier.

 

lln killens linan, nr.

Lustspel med den valkände komikern1
Bunny i hufvudrollen.

 

Vitagraph

 

 

Drama i toå akter.
I AKTEN.

Mångmillionären har länge haft sina ögon riktade mot de gifvande
kolfälten. i Tennessee. En dag skickar han ut sin sekreterare dit för att
låta denne afhandla om ett event. blifvande köp.

Men där borta träffar sekreteraren en den vackraste flicka han nå-
gonsin sett och blir genast från början upp öfver öronen förälskad.

Han vill göra upp affären men då rinner tanken på honom att sö-
ka värfva sig flickan och lofvar hennes far att det skall bli en fin affär,
under förutsättning att fadern vill gifva honom flickan till hustru.

Den gamle, står nära ruinens rand och vill naturligtvis gärna sälja
sina fält för att rädda sig men då han hör villkoret nekar han. Och
äfven flickan ser ej gärna den viktige främlingen utan visar bort honom.
Med ett fast beslut att söka göra allt att affär ej kommer till stånd,
reser han.

Under tiden har millionären där hemma råkat ut för en olycka och
mist minnet. Fattig och utan pengar kommer han bort i vilda västern
och där blir äfven han bekant med den unga flickan.

Hon tager genast hand om den unge främlingen och mellan de
unga börjar snart kärleken spira upp. Men hon hyser äfven medlidande
med den stackars ynglingen som mist sitt minne. Förgäfves söker mil-
lionären att reda sina tankar, att minnas hvad han en gång varit.

II AKTEN.

rriven kärleken skall åter-skänka honom hans minne. En dag berät-
tar flickan honom några händelser ur hennes lif, hur hon en gång varit
nära att blifva rik, men genom en elak man blifvit berövad utsikten att
förvårfva sig en förmögenhet- Då vaknar hans minne det var ju hans
egen sekreterare som hon skildrade.

En dag får flickan en cheque på en stor summa. Hon mottager
den förvånad, hon anar ej att det är millionären som sändt henne den.
Hon tror sig i den unge mannen endast se den fattige arbetaren.

"Nu när du blifvit rik, vill du väl ej veta utaf mig", säger han
till henne, men hon sluter sig ömt till honom.

Han reser och inbjuder henne till New York. Han emottager hen-
ne i sitt hem. Alla äro så artiga och förekommande mot henne, och nu
får hon veta hans hemlighet. Han är den mångomtalade millionären
hvilkens bekantskap hon en gång gjorde där borta i de dystra vild-
markerna.

  oackre
 ktorn. i

Briljant amerikanskt lustspel.

En gammal doktor i Amerika börjar ett mista sina patienter. En
vän gifver honom då rådet att skaffa sig en ung assistent för att hjälpa
sig med förrättningarna och han skrifver ögonblickligen till sin nevö, som
mottager hans anbud. Det visar sig också att det varit ett godt råd.
Så snart nevön installerat sig gör han stormande lycka. Han är nämli-
gen ung, vacker och plötsligt blifva alla damer i staden sjuka. Alla
skicka bud på den nye doktorn och hans väntrum är alltid fullt. Också
i sällskapslifvet blir han oumbärlig. En dag är han på bal och alla
damerna strida Om honom.

Man anmäler då, att en dam vill tala med honom. Det är hans i
hustru. Han är nämligen nygift och blir mycket glad öfver att se henne.
Men den gamle doktorn ber honom att han för allt i världen skall pre-
sentera den unga hustrun som sin syster, annars skulle man ju förlora .
hela praktiken.

Detta gör han, och under det alla damerna kretsa om honom, göra 1
alla herrarna henne sin uppvaktning.

Och medan han mår som en orm i en myrstack, mår hon som en
prins i. en bagarebod.

m Pris 5 öre. I I

CE NTRALTRYCKERl-EP -I MALMÖ.

Information

Title:
Östra Biografen
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain