#1835: Svenska Biografteatern

nu 4,7

hm den elegam
BIN, Kungsgatan 

 

 

 

 

 

=-= f KinemamuraI-Föferisninuar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

:z "Alltid absolut de senaste nyheterna à området.

Program fr. o. m. den 10 Nov.

 

 

6 n serie vackra naiurscen erier

(eveniuelli .Den senasie Vecko-journalen.)

 

 

JWäslerskyHen Romeo.

JTomiski.

 

 

Senasie nyhei från Världsfirman Jmp.

för hennes skull.

i (87:e .Dividing cfine.)
Episod från fmerikanska inbördeskrigel.

De gamla vännerna tycka båda om samma flicka, men hon lälskar endast den unge Georg.
Den andre John håller hon av som en god vän. Inbördeskriget förklaras och de båda vän-
nerna skiljas, för att under var sin fana slåss för vad de anse rätt.

Mitt i striden råkas de. John har fått viktiga papper till förvaring och Georg ispetsen
för en liten patrull överraskar honom. Under den strid, som följer, blir John svårt sårad
och papperen fråntagas honom.

Med sorg i hjärtat begiver sig Georg till sin fästmö och hon fåriveta sanningen. Då i
detsamma står John framför dem. Han har vaknat urisin vanmakt, funnitV papperen borta,- 1 i i - i .
och då. han vet att Georgs fästmö finnes i närheten, har han begivit sig dit för att återkräva
papperen. Samtidigt vet han med vilket hat hans trosbröder betrakta sina iiender. Han
återfordrar papperen, men Georg vill ej lämna dem. Då. pekar han ut genom fönstret och
visar att han har en massa folk till sitt förfogande, så. att motstånd vore lönlöst. För att
rädda sin vän tager han på. sig dennes uniform, då. han ändåJ känner sig vara nära döden.
Till de inträdande soldaterna överlämnar han papperen och faller så död tillbaka.

AMen Georg och hans älskade begiva sig raka vägen mot norr, hän mot lyckan. - - -

 

 

fllm änna sångens i Uppsala

löd-drs-jubileum

med närvaro av  JW. Konungen o. M JW. .Droiinl-ngen.

 

gaiulrafikens hinder.

:in iressan ia bilder.

 

 

J. JW.  Senasie skämi-nyhei. J. JW. P.

sCusfspelei

Kärlek och poliiik.

.lack är förbjuden av sin far att idka politik, men kan ej motstå. sina vänners påtryck-
ningar. Fadern, millionären, förskjuter honom nu och han blir poliskonstapel. I denna egen-
skap förskaffar han sin far böter för fortkörning, men han har också. räddat en änka som fa-
dern lfriar till och blir harigenom tagen till nåder igen, så. att han får företa sig vad han vill.
Detta tillstånd begagnar han till att förlova sig med sin käresta samtidigt som fadern för-
-lovar sig med änkan. I

Jäkla fmerikansk hnmor! jwäsierligi 1 spel l

 

 

IE" Rätt till ändring av programmet förbehålles. "-

llBS.! Vill uinnul llr Prulus Ilsluml. 088.!

Tiderna bliva tills vidare:

Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och hclgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och helgdagar
i kl. 1-5 och 6-10 e. m. .

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad
plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3--5 e. m. populära 2 timmars
. barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn IQ öre.

Mjäven iillåiel  barn. 

Eskilstuna, Tryckeriaktiebolaget Folket, 1913.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1913
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain