#1832: Svenska Biografteatern

=-= Kinemamnrai-Färevisninnar

gives dagligen efter utsökta och gedigna program.

 

 

-;f-; Alltid absolut de senaste nyheterna à området.

v Program fr. o. m. den 3 Nov.

 

 

 

W

Med blix tåg runt jorden.

Den senaste Vecko-Journalen.

 

---

Det stnrn miss örstàndet

Kvinnan i konvenansäktenskapet.

Äktenskaplig komedi i en akt av AMERICAN BlOGRAF Co.

 

 

Den store oljemagnaten är död; hans maka innehar en ansenlig förmögenhet och Astrid,
hennes enda dotter, har i hast blivit medelpunkten för en hel svärm giftaslystna unga män.
Men en dag inträder den oväntade katastrofen. Oljeaktierna ha efter dödsfallet blivit
totalt värdelösa; de båda kvinnorna stå. i ett ögonblick inför ruin. Vad var naturligare, att
hennes beundrare nu vände henne ryggen. Det fanns dock en man, som av hjärtat önskade
göra henne lycklig; det var direktören i ett annat oljebolag - vi kunna ju kalla honom John.
Alla hans ansträngningar att lyckliggöra det bortskämda barnet stranda på egoism. Som

kostnad av egen ruin, varpå. han för alltid "lämnat" inden-ner.- Dlåbmvåknar hennes samvete. Be-
slutsamt tager hon sitt parti och uppsöker sin ensamme make. I överströmmande sällhet
trycker han en älskande hustru till sitt bröst. "

 

 

 

Konungens besök iKris ianstad

och Vendes regemenles lOO-årsiesl.

 

 

 

 

Forsens kraft.

Bilder från Utah.

En intressant framställning av hur man binder vattenfallets kraft
i industriens tjänst.-

 

 

 

 

 

Falska lockar-

Vitagraph-Lustspel med den rolige BUNNY i huvudrollen.

Elle har blivit förälskad i pianisten Liebschemitz för hans vackra lockars skull. Men
" kärleken är föränderlig. Professor Stacoato, vilken har ändå vackrare lockar, slår honom ur

brädet. Men Liebschmitz, som fått visshet om att hans rivals lockar äro falska, lyckas be-
visa detta för Elle. Liebschmitz avgår nu som segrare, sedan Elle fått klart för sig, att
Staccatos kärlek är lika falsk som hans lockar.
M" Rätt till ändring av programmet förbehålles. "vi .
. I o D
lllis.. l lllilllll l lll llS S llll . ..
Tiderna bliva tillsY vidare:
Vardagar kl. 7-10 e. rn., Lördags- och helgdag-saftnar kl. 6--10 e. m., Sön- och helgdagar
kl. 1-5 och 6-10 e. rn.

PRISERNA: lista plats 35 öre, chlra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad

plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3--5 e. rn. populära 2 timmars

barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

 jäven tillåter för barn.

 

 

 

 

 

   

 

Eskilstuna, Tryckeriaktiebolaget Folket, 1913.

ett sista försök att göra henne till viljes, uppköper han VAalla denvågdglggbaégmegediåshea...Ja .Mani-eeamwn

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1913
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain