#1829: Kjeflinge Biograf-Teater

G E
 Biogreater.

ÅFredagen den 1 och Lördagen den 2 December
kl. 7,10, 8,10, 9,10 e. in.
Söndagen den 3 Dec. kl. 4,10, 5,10, 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 e. m.

 I Enligt lag eger harn under 15 år utan målsmans sällskap icke tillf
I u, träda till föreställning efter kl. 8 e. m.

,-,,h..am, .I ,. 

 

i

 

    

 

PROGRAM

 

1- Boyscoutrörelsen i England.

 

 

 

 

 
  

     

      

III-I:IIIIIII.IIIIII.II-.IIII..II.I.III-IIIIIIIIIIIIIIII I 0
:::::f.-:::::::sasse::::::::::::::r::massan-HPI"
III-IlllllllIIIIInuti!IIIB-Illllilllllllllnllnlulml:lll::=:=:
2 lll:
i s III-
00 III
 W ,- I."
 lll.
 Ill
 lllm
4 j I...
 1:2. Illm
 L kl E ::::
 . No, V ., .. . .-  :=::
H: Dramatiskt skadespel af Paul Jnnka, med fru Barnen 1 h fvudrollen. 
.I . - t i - - I .. - o - .. i
IEI-ll En stackars fattig gammal fröken, lele Felicite, vantar sig pa sin fodelse- ::::
:ggg dag ett besökaf sin gamla vaninna, M:lle Hortense, hvilken, ehuru lika fattig som ::::
.5" hon sjalf. aldrig brukar Vlönnma bort henne Då. bemärkelseda en ifråga. "I Y".-
lna l f ,. ., g . . 1. . .g C . .lll
lill! M:llelFelic-1te, som . garna-villl bjuda sin väninna pa något godt, kan icke lll.
gå: tillåta sig denna lyx på annat satt genom att salja en gammal indisk schal, ::::
:gå ett arf från hennes vmoder, för hvilken man i en klädesaffär bjuder henne tre :=:=
ling francs. Men hon har svårt att besluta sig för en så ringa summa göra sig af lllll
:gå med sin schal., som för henne ar ett dyrbart1 minne.I Vid utgåendet från klädes- .==:=
:ägg affären hittar hon pa gatan en med guldmynt späckad börs. :==:
Ilse. Den gamla kvinnan känner sig ett ögonblick frestad af all denna härlighet, mail
Egg: men hennes hederliga natur tager snart ut sin rätt, och hon går med sitt fynd Egg:
:gå direkt till polisvaktkonltoret. :äEä
Ilm- Samtidigt inkommer en dam för att efter-höra sin förlorade börs. Hon lll!
:23: igenkänner sasom. sin den pa kommissariens bord liggande börsen ochlvill lämna 23::
:gå hittelön till M:lle Felicité, som likval vägrar att niriittaga något. ::
IIH Menh den unga damen, hvars namn ar Mzme Vermont, har fattat intresse IIIII
:2: för den torftigt kladda gamla kvinnan och följer efter henne i sin automobil. På. Egg:
I! sa satt kommer hon underfund med hennes storafatti dom och om aftonen me- I". a
.min . . - . g 1 Y ull!
III dan de bada gamla vaninnorna med en enkel tillställning fira högtidsdagen, kom- ull.
=:: mer en betjant och allamnar till lele Felicité, som icke vill tro sina ögon, för- ägg:
lll. utom en raktio- bukett den indiska schalen samt en delikat festniåltid Aamte E".
:nu . P . b 7 . r . = l alla
Umm ett bref, hvari hennes valgörarinna meddelar, att hon 1 en bank deponerat varde- lll-l
.ln papper, som tillförsakrar lele Felicité, en ärlig ränta af 1,200 francs. I."

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Drama af Ghavignautl.

UPPTRÄDANDE ;
Fabrikören

   
   

Herr Losnier . . . . . .

Herr Trä-ville. . . , . Morfadern
lierr Ä.(Japlellani . y, . .Kassören v
Fröken Pascal . Mä...Ski-ns!krivelr-skar1thV "filf- f"

En rik, men till åren kommen fabrikör
Michel Gombert, förälskar sig i sin maskin-
skrivet-ska, Laura Fontaine, en förtjusande
blondin, samt övervakar svartsjukt varje
yttring av narinande mellan den unga
Hickan och kassören, Rene Andoux.

En dag tror han sig upptäcka, att det
vanskapliga förhållandet, mellan de bada

  
     
   
   
  
  
  

varför han, driven av sin svartsjuke., 1be-
slutar att göra den unga ffickan sin kär-
leksförklaring., i

Men denna stöter honom tillbaka med
avsky och förakt. Töm

 
 

O, . nga-swe
f

:yli - wii H " .hk-t- "lli- li "gi 0 I .p I U
xarvskedas, varpa hoi o-rtvivlad ater ander

 

samma månadslön. klen star nu utan plats

   
 
 

4

vill." -

 

Entré :

unga utvecklat sig till enverklig yloöjevlse;Å

hem till sig-hetter att hava utfatt sin blyg-

Förgafves söker hon en ny anställning; 
hennes små besparingar smälta alltmera .
ihop, och hon har fortfarande ingenting
funnit . . .I j

René, som far reda på hennesnödstallda j 
belägenhet, säljer för hennes skull sin 
klockkedja till en pantlånare.1

Emellertid har Gombert, som misstänker
att de bada unga fortfarande räkas, följt
efter sin kassör 1.and-a1 fram till den unga
flickans hus. Efter att hafva blifvit vittne

k.

.kr lr tatt! min

   
 
 
  

 

 

med en gammal sjuk morfader att försörja,1
len på äktensk

äldre 1zsta pl. 50 öre, 231m pj. 35 

  

 arne. pi. 15 ere...-

Stlntlagens första forevisninjj,,,.ltaitn 10 ere.

 

Klippan 191.11 i

Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Kjeflinge Biograf-Teater
Printed year:
1911
Place:
Kävlinge
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain