#1802_1: Wictoria-Teatern_1

Wim-risq

delikat -

 

pr hektopaket 45 öre
kraftig

  

 

ii-EAsAo

- I hälsosam.

MHZETTE SPlS-CHOKOLRDER-

ärdeles lina och välsmakande.

För kokning och uppvärmning
är det bästa

GÄS.

Kostnadsfria råd lämnas af Gas- 81 Elektricitetsbyrån.

 
  
     
 
 

ELEKTRICIITET

 

är bäst för belysningV och dräkraft. p

 

Mi. SkänkaI I
- Gememguienel

Stockholm, Malmö. Göteborg.
Jönköping. Karlskrona.
Motala. Norrköping. Kalmar.

I. Karlstad.
III-IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Skandinaviens största firma
för cementarbeten.
Utföru:
Konstruktioner i armerad och
oarinc-rad beton, håltegelbjälk-
lag, väg- och vattenbyggnader,
muddrings- och sprängningsur-
beten, brobygånader af armerad
eton.

Tillverka .-

Viclorla- och mosaikgolfplatlor,
trappor af cement och mosaik,
maskinpressade afloppsrör af
cemenl, gipsdielen för eldsäkra
bjälklag och väggar.
Asfalt-, gips- o. marmorarbelen.

MALMÖ i
Post- och lelegrafadress:
Cement g j u terielz.

Rikslelef. 791, l456, 2003, 3310

Brand- och Lii-

Försäkrings Aktiebolaget

sKÅNE

MALMÖ.
Brandförsäkringar
Lif-, Lifränie- och

Pensions-
försäkringar.

 

 

 

 

 

 

Försäkringsaktiebolagel

MALMÖ

meddelar genom
bolaget Skånes agenter

Inbrotts-,Resgods-,
Vattenskade-,
Glas- och Garanti-

, försäkringar.

ä

   

i PRoG RAM s :el

l

 

 

pa
H

 

N

H. .
.Piaggfim 91 EF? .W i."

12.

i Wictoria-Teatqerln.

Ur dagshändelserna.

Från landswrmsbeiiälew skjntöfningor
vid Kalmäs.

Den store doliaborns "Rika Björn" till-
hör-ägs, egendom, som blifvit skänkt Jvill
Stockholms stad.

Modern belysningsairrnotur.

Ett besök i Prins Carls palatsf på Djurgården.

KÄRLEKSKONFLIKTER.

Skårlespel i 8 akter .aif Daniel Riche.

"Il-"1"" H. Ma Konungens Hon.

Gnmriilacuhsuns
Blumslerhaniel- é

IBaltzarsgat.
41
l:sta klass binderl.

4. Demonstration of Peters lifiräddminrgp-

.apparat "flirygg"J för is. och skridsko-

gångar-e.

Tolfte Mons-kommittén i arbete.

6. Platsen föl-iden stam explosionsolyckan i
ammunitionsförrådet på gården.

UK

Specialité: Dekorationer.

I Telefoner: 1618. 2168

gggå

 

Nils Atlas.

Hufvudpemmn Kassaskåp;-
.Kaspef Tord ...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Jean Aymé. .
än...  ........................................... .. i, Mm & Kunglgmmgsygfksial]
won-g: ............................................... .. 1. Bosc. ..
Johanna. .. ..........................................  Remoé Lntger. Ostergatan 189
mums ............................................... .. Den lina1 Mal-in Immer, M ALMÖ,
Afdelninga" = Rekommenderar

Johanna och henne-s- systor Ninefbte ärm
föräldralösa.

Gnannon mitt. emot, den unge Kasper
Tan-d. . -
Hälsningar tväms öfver gatan.
Johannas arbetsgivare, lnr Lindon, hair
fattat tycke för den unga. flickan.
Kasper och de två symmrna gma bie-

1 kaniskap.

En kärkommen gåfwa..

På. klubban.

Falskt spel.

Afslöjad.

Nattlig-l; inbrott.

I inbrottstjufven igenkännor
Tard. sin broder Georg.

De två. bröderna.

Kaspar

13. Johanna. tror sig vomu glämrl.

1.4. Kasper Tar-:1, nedtIchkt a-f sin bmi-
dens vanära, lämnar staden utan att ha
ärterseftt Johanna..

1-5. Johanna, som brozr1 sig öfvergifvon, blir
Lindons hustru.V

16. Ett oväntadt möts.

17. Kärleken flammor upp.

18. En olycklig ridtur.

sina tillverkningar af
Kassaskåp, Kassa-
hvalfsdörrar, graf-,
trapp- och balkong-
räck samt alla slags

19. På sjnkbädden. .

20. "Jag hm- fann från ha;st En skannaL byggnadsarbefen-
mig svårt. Kom! sopor". ---

21.. Kasper förlåter sin broder. Gatugarspridare

22. Johann-o blir sin plikt, imo-gon. tillverka-

24. Ett- själfmordsföu-sök.

25. Testamentet.

Telefon l 33 81 5000

 

 

 

Se skyltfönstren!

OBSJ Alltid det nyaste.

Ärade damer rekommenderas:

lllllillmllgllllllil llEllllllll

Sädra. Förstadsgatan 46 (Hörnhuset vid Föreningsgatan).

Ojämförligt billigaste inköpskälla :för såväl enkla som finare
KAPPOR, DRÅKTER och KJoLAR.

OBSJ Skräddarsydda tillverkningen
Jämför priserna!

Telefon 4626.

X X-R av.

Köp inga nya elektriska ljuskronor eller öfverbuf-
vad någon belysningsarmatur, innan Ni sett den
moderna belysningen med X-Ray-renektorer.
Gör ett besök i vår utställningslokal, Slottsgatan 32, Malmö.

liiiislli X-Bil BBlllIlli-l.-B. (llgiiiiii JlllllJilkllllSSllll).

Telefon: Malmö 892, 57 45.

 

 

Manus 41914.

 

Förlagsaktiebol. Boktryckerri.

Information

Title:
Wictoria-Teatern_1
Printed year:
1914
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages