#1799_1: Wictoria-Teatern_1

MAZET ris. öoonfcncno
delikat;l - måttlig: 45-orehälsoam.

MHZETTE SPlS-CHOKOLRDER

ärdeles una och välmakande.

För kokning och uppvärmning

är det bästa
ELEKTRIciTET

är bäst för belysning och drifkraft.
Kostnadsfria råd lämnas af Gas- Gi Elektricitetsbyrån.

  
  
 

 

 

l-B. Skånskal
Gemiilgiulinil

ee-PROGRAM se

 

 

Stockholm. Malmö. Göteborg.
Jönköping. Karlskrona.
Motala. Norrköping. Kalmar.
Karlstad.
III-.IIIIIIIIIIIIIIII-II
Skandinaviens största firma
för cementarbeten.
Utföru:

Konstruktioner i armerad och
oarmerad beton, håltegelbjälk-
lag, väg- och vattenbyggnader,
muddrings- och språngningsar-
beten, brobyggnader af armerad
eton.
Tillverka:
Victoria- och mosaikgolfplattor, v
trappor af cement och mosaik,
maskinpressade alloppsrör af
cement, gipsdielen för eldsiikra
bjälklag och väggar.
Asfalt-, gips- o. marmorarbetcn.

MALMÖ"

Post- och telegrafadress:
,Cement gj u tel-let.

Riksieief. 161, iliso, zooa, ssio

I Brand- och Lii-

Försiikrings Aktiebolaget

SKÅNE

Filmi-idirannatiiseririg1 i 6 akter efter Henryk

Hufvudrollerna

 

 

 

 

Nero, ÅKejsare .......................... . .
Petronius  i
f

. . . öirnänm- tricier
Vinicius I pa

 

 

 

Se vidare närslutna broschyr!

E.

Försäkringsaktiebolaget
I I

MALAMO

meddela: genom
bolaget Skånes agenter

Inbrotts-,Resgods-,
Vattenskade-,
Glas- och Garanti-
försäkringar.

 

Wictoria-Teatern.

Tre föreställningar dagligen: Kl. 5, 7 ochf9 e. lrn.

"QUO VADIS?"

5,000 personer och 30 lejon medverka. i deromV världens förnämsta filmskådespel.

Petrus, Apnsteln .................... 
Ursus, Lygins slaf ..................... ..
Chilon, en grekisk spåmnn och läkare ....... .. Augusto Mastripietri.
Tigellinus, Noras gunstling .....  i
Poppaa, Nemo gomål ............... ..

H. Mn Konungens Hol.

Gnmiiilacnhsuis
Blimslerhaniil

Baltzarsgat.

i I. 41
lzsta klass binderi.

Sionkio-wicz, historiska roman " uo Vadis?" i . . .
i y Q Specialité:Dekorationer.

Telefoner: 1618. 21 68

QCQCQQ

innehafvas af:

Carlo Cattanea.
Amleto Novelli.

 

Gustave Serena.
Giovanni Gizzi.

Nils Atlas

i Kassasliis-
i Knistsiiiiesiirkstai

Bruto Castellari.

Cesare Maltini.

Olga Brandini.

MALMÖ- Lygia, tioner tili Iiygimw honung1 .......... .. Lea ciumhi.
Brandförsäkringar N .bl .t H k s, k h k m d Östergatan 18,
. . .. o e pris agaren enry len iewicz istoris a roman l uo Va is?" är ett af ,
if- szr n - o h . i i i. - r 1 - MALMÖ.
L , P  te C världslitteraturens mest berömda arbeten. Spridtli otaliga exemplar öfver hela världen,
u erlslfms- öfver-satt till mer än 30 språk, har det i denna dramatisering för filmen funnit ett lef- Rekommenderar
forsakrlngar- nande uttryck af öfvervåldigande kraft och verkan. - sina1 tillverkningar af

Kassaskåp, Kassa-
hvalfsdörrar, graf-,
trapp- och balkong-
räck saint alla slags
byggnadsarbeten.

E

Gatutjärspridare
tillverkas.
NNNN

Telefon 133 & sooo

 

Vänd!

 

Ärade damer rekommenderas:

Runnmi isintl MERllllR

Södra Förstadsgatan 46 (Hörnhuset vid Föreningsgatan). i

   

xAPPoR, DRAKTER och xJoLAn.
w--

OBSJ Alltid det nyaste.I OBSJ Skräddarsyddatillverkning-ar.
Se skyltfönstrenl jämför priserna! yTelefon 4626.

 

Barn äga oi tillträde.

Ojämförligt billigaste inköpskälla för såväl enkla som finere .

X-R av.

Köp inga nya elektriska ljuskronor eller öfverlmf-
vad någon belysningsarmatur, innan Ni sett den
moderna belysningen med i X-Ray-reflektorer.
Gör ett besök i vår utställningslokal, Slottsgatan 32, Malmö.

llinlislilP X-Bii Benelli-li. iliiiiiir lililJaknhssiII).

Telefon: Malmö 892, 57 45.

 

 

Förlagsaktieboil. Boktryckeim.

Malmö 1914.

Information

Title:
Wictoria-Teatern_1
Printed year:
1914
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages