#1798_2: Wictoria-Teatern_1

f .Aktiebolaget e .Förlagsaktieliolagets .i Malmö i Elektriska

Malmö . Östergatan 30 C BOKTRYCKERI Alipjcff:
laluanulahnks 

Riksfelefon 1350 B O K B I N D ERI södra Förstadsgatan Is, MALMÖ.

 .Specialfabrik för tillverkning af

I k a - e - Elektriska apparater.
p p p UTFÖR ALLT SLAGS BOK- OCH A-CCIDENSTRYCK
Telegrafadress: HPPHRHTFHBRIK.

erkändf fabrikat m. 2096. måtwågåmä OBLATTRYCK TEL. 4561.

 

 

 

 

 

 

 

I GD ååhääå
e " :ut ä
7 GJ äåfiå .5 "
. I

Hwogägmg

II I (nt-s nian.

:in 

l- ogEUOn.

:SMU-12:-

I-Q. .aut-IQ

l zgåe-åäå"

1 I Sgt-:ange

Låna-NWN

(51: 5";

N :vc-.aut

:Jam-:9.102,0

- l :hum-54.00)

modernast
å
billigast

Blus-Specialisten

Adelgatan l5.
S. Förstad sgat. 27.

Frans Löfström, Malm
Östergatan 26 (Sparbanken Brkupans hus) Telefon 861

 

 

 

Huskvarna 4 I i mg;

Gasspislur i f I j J

 

 

  
 

 

 

:5
med nyirägfaåfvmn e . k GUSTWOIKEMaIm. .w-
Gasstekugnar. Jom ALLA vlssTE
Gasstrykjärn, hm... b . , 
G as kö k.
lndustribrännaxre.
Begär " 7:23 Säfäåållå-Aäåsfilllfådäå
. . """2;.3läf.l.f.-".."2.!å!l."t"m
priskurant! . VlCTORIA-KAFFE
. äoåälllllll"..lel"älå"ådåvåälä
 1 :andel :ån-nl ompqglrer ull alor del
oaapéknngra. anlagd: :barltångrggr-t
m 819 a 33 62. V 1 n". - tf: amfetamin-tet: l

 

 

 

Tållääfådåå-CementrelIeborg. 

Utför: I
Asfaltarbeten, Cementarbeten, Gipsstuckatur- I
arbeten,Marmorarbeten, Vatten- o. Kloakled-
ningar, lngeniörsarbeten, Golf- o. Väggplattor.

Representant i Malmö: P. H. Sterner.

Sydsv. Cementvaru Fl.-B. A

-Bol CARL GERNER.

4 Rörlednin ar, alla slag. I
ff j Bad- och W. .-installationer n
vÄRMELEDNlNGAR.

Stort sortiment af
.J - i: . Badrums- o.Toalettartiklar.

  

 

 

 

Kok- o. Värmeapparater.

samt Belysningsarmatur. 

" V;1 Sanitetsafdeln. Belysningsafdeln. P.  s Eftr. I

St. Nygat. 34. Göran Ollegnt. 1.
V Tel. 3591. -

 

P. H. STERNER, Malmö,

levererar: Granit, Kalksten, Sandsten, Tegel.
Trävaror o. Byggnadssnickerier. Tel. 2961.

 

Tel. 4707. Gustaf Adolfs Torg 6. Tel. 779, 197.

Information

Title:
Wictoria-Teatern_1
Printed year:
1914
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages