#1798_1: Wictoria-Teatern_1

.pr hektopaket 45 öre i
delikat - kraftig - hälsosam.

nAzETTIs sPlchHonoLADER

särdeles fina och välsmakande.

är det bästa

Gålö.

   
 

 

För kokning och uppvärmning

ELEKTRICITET

.i är bäst för belysning och drszraft.

Kostnadsfria råd lämnas af Gas- 8! Elektricitetsbyrån.

 
    
 

 

l-B. Skin-skal
inom

Stockholm, Malmö, Göteborg,
Jönköping, Karlskrona,
Motala. Norrköping, Kalmarl
I Karlstad.
Ill-IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Skandinaviens största firma
för cementarbcten.
Utföra:
Konstruktioner 1 armerad och
oarmerad beton, håltegelbjälk-
lag, väg- och vattenbyggnader,
muddrings- och sprängningsar-
1 beten, brobyggnader af armerad

beton.

Tillverka :

Victoria- och mosaikgolfplattor,
trappor af cement och mosaik,
maskinpressade afloppsrör af

cement, glpsdielen för eldsäkra s

1 bjälklag och väggar.
Asfalt-, gips- o. marmorarheten.

M A LM ö h
Post- och telegrafadress:h
Cement g] uten-let.

Rikstclcf. 791, 1456, 2003, 3310

 

 

 

 

 

Brand.- och 
Försäkrings Aktiebolaget
S K A NE
MALMÖ.
Brandförsäkringar
Lif-, Lifränte- och
Pensions-
försäkringar.

 

 

F örsäkringsaktiebolaget
I I

MALMO

meddelar genom i
bolaget Skånes agenter

I nbroifs-,Resgods-,
Vaiienskade-,
Glas- och Garanti-
försäkringar.

 

       

   

PROGRAM s

i Wictoria-Teatern.

Tre föreställningar dagligen: KI. 5, 7 och"9 e. m.

 

fQUo vADIs?"

Filmsdramntisering i 6 akter efter Henryk Sienkiowiczi historiska roman, "Quo Vadisi",

5,000 personer och 30 lejon medverka. i detta världens förnämsta, filmskådespel.

Hufvudrollerna innehafvas afz.V

fr

Nero, Kojsai-e .......  .............................. .. Carlo Cattanea.
Amleto Novellil

Gustave Serena.

Petronius H u I I

Vinicius J fornamn patriclefr
Petrus, Apoisfteiln . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Ursus, Lygias slaf .................................. ,.

Giovanni Gizzi.
Bruto Castellari.
Chilon, en grekisk spåman och läkare ....... .. Augusto Mastripietri.
Tigeliinus, Neros gunsrtling ...................... .. Cesare Maltini. I
Poppaea, Nea-os gemål ............................ ..

Lygia, dotter till Lygieirnas höffding . . . . . . . . . . ..

Olga Brandini.
Lea Giunchi.

Nobelpristagaren Henryk Sienkiewicz historiska roman "0.uo Vadis?" är ett af
världslitteraturens mest berömda arbeten. Spridt i otaliga exemplar öfver 4hela världen,
öfversatt till mer än 30 språk, har det i denna dramatisering för. filmen funnit ett lef-

vande uttryck af öfverväldigande kraft och verkan.

Se vidare närslutna broschyr!

   

Barn äga ej tillträde.

 

H. Mu Konungens Hel.

. (inmriilacnhsnns
Blomsterhandel

Baltzarsgat.
41 V
lzsta klass binderi.

Specialité: Dekorationer.

Telefoner: 1618, 21 68

QCQQQ

 

Nils Atlas

. Kassaskåp:-

Östergatan 18,
MALMÖ.

Rekommenderar
sina tillverkningar af
Kassaskåp, Kassa-

i hvalfsdörrar, graf-,
trapp- och balkong-
räck samt alla slags
byggnadsarbeten.

Gatutjärspridare

tillverkas. Å
NN-I V NI V "
Telefon 133 & sooo

 

i nnnesvernai

 

 

Ärade damer rekommenderas:

rann usinmmun

Södra F örstadsgatan V46 (Hörnhuset vid Föreningsgatan).

Ojämförligt billigaste inköpskälla för såväl enkla som finare-
KAPPOR, DRÄKTER och .kJoLAm

VOBSJ Alltid det nyaste.

   

Se skyltfönstrenl

Jämför priserna!

moderna belysningen III-edV

OBSJ Skräddarsydda tillverkning-ar.
Telefon 4626.

 

X- 

Köp inga nya elektriska liuskronor .eller öfverhuf-
Vad någon belysning-sarmatur, innan Ni sett den

X-Ray-reflektorer.

Gör ett besök ivvår utställningslokal, Slottsgatan 32, Malmö.

illliillili Xfliii Rilliltilli-lrli. illgtlliili lllil.l.lil0i188llll).

Telefon: Malmö 892, 57 45. 1

 

Förlagsaktiebol. Boktryckefri.

Malmö 1914.

Information

Title:
Wictoria-Teatern_1
Printed year:
1914
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages