#1791: Svenska Biografteatern

Templarordens, stora eleganta
hörsal, Kungsgatan 36

 

 

e-b f Kinemalngral-Flirevisningar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

 

Alltid absolut de senaste nyheterna å området.

Vid pianot: A. LODENIUS.

Konserterat flera år å. kontinenten.

 

 

 

 

Program fr. o. m. den 28 t. o. m. den 80 Aug.

OQO i
:OzOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOO0000000000.. ...OOOQQOOOOOOQOOOOåszz

veckans Nyheter.

Senaste utkomna Pathe-Journalen.
Läs världsnyheterna i Eder tidning! - Se dem å Svenska Biografteatern!

 

 

 

 

 

 En lrmrlers uppgörelse.

ä Spännande drama från svunnen tid. =

Albert och Harry ha årft sin faders omfattande affärsrörelse, men medan Albert sköter
affärerna ägnar sig Harry åt dyrbara nöjen.t Följden blir att förmögenhet-.en smälter samman,
och en vacker dag äro de båda unga männen och deras mor ruinerade.

Albert sätter nu upp en anspråkslös lanthandel, som han genom flit och omtänksamhet
lyckas arbeta upp, så. att han kan bereda sin mor och sig samt lilla Mary, hans blivande brud, I
en god bärgning. Harry beger sig ut för att bryta en bana, men han duger ingenting till,
Och vi återse honom som en hemlös, trasig vagabond. Genom en tillfällighet blir Mary itill-
fälle att bisträcka honom i hans nöd, och i tacksamhet härför offrar han sitt liv för henne
och Albert genom att gå. ut i kriget i den sistnämndes ställe.

Amerikansk tidsbild.

.OOOQOOQO...006000000OOOOOOOOOOOOOOOÖOO; O

r
i.

     

.Yvonnes hjärta.

Dramatisk scen av- Riche.

III-III...EI...II!IIIi...lllll!àg.!fi!!;!v

Greve de Lusignan.-..-...,..,.-..-.m..,.., Herr Manteaux.
Grand Michel .................................. .. Herr Estievant.
Yvonne  Fru Goldstein.
Yvonnes mor   Fru Nan.

Den sköna Yvonne vill icke gifta sig med Grand Michel, som är en grov, obehaglig man,
men som hennes mor uppmuntrar, och i denna föresats stärkes flickan. ännu mer sedan hon
under ett jaktparti ute i skogen mött den adle unge greve de Lusignan i spetsen för ett stort
jaktsallskap. Greven kommer snart på. besök i Yvonnes hem. Han mottages vänligt av mo-
dern, men sedan Michel underrättat denna om att den förname gästen satt en dyrbar ring på.
Yvonnes finger blir hon misstänksam och låser in dottern.

Greven lyckas emellertid komma i förbindelse med och befria sin älskade, som föres till hans
slott. Sjalv blir han svårt misshandlad av Michel, som överfaller honom från ett bakhålloch
slår honom sanslös samt sedan, iklädd grevens hatt och mantel, intranger i hans slott.

Grevenaterfår snart medvetandet, men när han anländer till slottet finner han sin älskade
i händernaP på. den rasande försmådde friaren. Med tjänarnes hjälp befriar han snart den
olyckliga Flickan, men skrämseln och fasan har varit henne för stark. Hon går till en bättre
värld M- lycklig i medvetandet att vara älskad.

N" Gripande livstragedi. "W

Krnkurllllàngsl vid Klangllurlen.

4. Intressanta bilder från tropiken. - Kinematograh" i färger.

. En i allllllr lilllausen älskare.i

En särdeles muntrande framställning

om huru enalltför kärlekskrank älskare grundligen botades för sin åkomma.
Verkligt skrattretande.

...OOOOOOOOOOOOOOOOOOO000000000...O00600000...OOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOQ0.00000000.00...OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÖ.OQO

...OOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ0.0000...OOOOOOOOQOOOQO...OOOOOOOOOOOOOOOOOOO

O O 0 O
:zzOOOOQO0000000...OOOOOOOOOOOO...OOOOOOOOOOO0000000000..gg:

II- Rätt till ändring av programmet förbehålles. .I

Tiderna bliva tills vidare:
Vardagar kl. 7--10 e.. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och helgdagar
kl. "1-5 och 6-10 e. m. I
PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, 22dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad
plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars
barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre. -

.Ngll program Torsdagen den 31 Ilugusli.

Eskilstuna, Tryckeriaktiebola-get Folket, 1911.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain