#1786: Svenska Biografteatern

e-a " Kinemalngral-Färevisningar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

 

 

 

.m lll-Illllllllllllll im ...lilla-llllllllll m

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre.
50 öre.

mIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIM.III-IlllllllllllllllmIII-IIIIIIIIÖIIIIIIIImIII-IIIIIIIIIIIIIIIIImIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

lemplarordens stora eleganta
hörsal, Kungsgatan 36

 

 

I" Alltid absolut de senaste nyheterna å området. "I

Vid pianot: Herr Äll UND.

Program fr. o. m. den 8 Maj tills vidare.

1

Charmanta, vackra och t

Svenskave

000000000000000000000000000

jifrels största blog-raisuccés!

m III-IIIIIIIIIIIIIII m III-IIIIIFIIIIIIIII m

Exiranummer.

OI o .
Jilnnu nagra dagar visas de

-V  från f w

ckansöppnan e

i Eskilstuna Söndagen den 30 ftpril.

Svenska veckans öppnande från Stadshustrappan av borgmästaren

von Friesendorfif.

Skarpskyttemusikkàren spelar a Rinmans torg.
Den samlade allmänheten (foto från Stadshuset).
Harolden och drabanternas tåg genom staden från flera olika platser.

En vacker grupp av 1.:sta-Maj-blommans försaljerskor.

Den festsmyckade Kungsgatan m. m.

 

 

Elf nyll succésdrama!

fana har ingen bild visals, som hafl
en så enorm framgång som denna!

jnspelal dels i JWalmö och Köpenhamn, dels å Sundels. böljar av framstående

Förevisas med garanterad ensamrätt i Eskilstuna endastàSv. Biograiteatern.

   

Uppseendevdclrande!

 

NNISK .

Mannen avhönl n. kvinnan avinlkei.

innemalografiskf drama i 2 akter av fru Jily van der inihl.

Helföreställningsbild.

danska skådespelare.

UPPTRÄDANDE:

Fröken Lilli Bcch, Folketheatret. - Herr hlhrcchl Schmidt, Folketheatret. - Herr Alfred
Chcll, Aarhus Theater. -- Herr Rchcrl Schmidt, Dagmartheatret. - Herr E. Zahgcnhcrq, Casino.
- Herr Richard Jensen, Solodanser ved den kgl. Ballet. - Fröken K. Lindahl, Danserinde ved
den kgl. Ballet. -- Fröken E. Jacobsen, Danserinde ved den kgl. Ballet. -e Sundtiygaren herr

Robert Svendsen.

mumw

AVDELNINGAR:

Det första mötet.

Gyllene löften och fagrn ord.

Vill du bliva min?

j"fill mitt hjärtas drottning". Möt
mig .i afton1 vid korsvagen, där min
vagn vantar. Jag. vet att du. vill kom-
ma - allt vad som  mitt, skall bliva
ditt. J oh n R o bei-t.

Brevet, som frestar och lockar.

Vid korsvägen.

Flykten.

I det nya hemmet.

Mästare och lärling.

Fyra månader senare.

. Morfinisten John Robert.
. En storstadsinteriör.

. Där man roar sig.

. Den. lockande dansen.

. Marys eftertanke vaknar.
. Någon tid senare.

. När aktierna falla.

. Ensam.

. Några månader senare.

i . Det dag-liga brödet.

"Zvå människor" är uppförd i bl. a. Köpenhamn, Stockholm och Malmö

063.! Uppfagandef är lagenligf skyddat i alla kaliurldnder.

GH nyH succésdrama

21.
2-2.
23.
24.

N
en

27:
es.

29.
30.
31?
32.
33.
34.

Y . Lord Mac. Duncan och

Ett par dag-ar efteråt. Nya rön.

Den gamla historien. i

John Robert i svårigheter

Herr banfkdirelntör Rogers: Kil-re van!
Jag har emottagit ditt telegram, men
ber dig4 giva mig anställd med betal-
ningen. När min svärson Lord Mac
Duncan inom kort blir min kompanjon,
blir allt betalt. John Robert.
John Roberts
dotter.

Samma afton hos Mary.

Där man roar sig.

Kära Maud: Vi ses icke. mera; i mor-
gon reser jag: till mitt gods. När 
kommer hem blir min förlovning med
John Roberts dotter eklaterad. Glöm
migQ - tack för allt. M a c Dunc a n.
Marys vilja. är John Roberts öde.
Mary såsom världsdam.

Mac Duncans avresa till Skottland.
Marys hämnd.

Det är fullbordat.

John Roberts öde.

under en enorm tills-lutning och i förväg1 ulsålda hus.

Illustrerat prospekt med fullständig beskrivning av
dramat: innehåll tillhandahållas vid ingången à 5 öre.

Visas här endast några dagar. e- Vanliga entrepriser:

n" Barn äga ej tillträde utan målsmans sällskap. i

Köp biljetter i god tider!

l

Uppseendeväckande!

 

038.! Rätt lill ändring av programme! förbehålles. 038.!

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-45 och 6-10 e. m.

familjeföreställningar, äldre 25 öre, bam 10 öre.

 

humana. mammutarna Folket, :9112

ydliga bilderna

m.

 

 

 

mlllIlllllllllllllllllmnillllIlllllllllllillmlll-lllllnlllllllllllmlll-lnllllllllllllnllwilll-llllllllllilll-llmllllllilllllllllll-ll

Reserver-ad plats
Sön- och helgdagar mellanikl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars barn- och

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain