#1781: Svenska Biografteatern

Templarordens stora eleganta
hörsal, Kungsgatan 36

 

 

å: Kinemamuraf-Färevisningar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

IE" Alltid absolut de senaste nyheterna à området. "u
vid planet.- PRo rus Å sL UND.
Program fr.o. rn. den 20 t. o. m. den 23 April.
åmmooomoouuoooeo - i 

Nyhet! 4 Nyhet! ä
3
3
3

 

 

 

 Ur nalurfulnuraf BMW Keamms kamera

Intressanta bilder frän Afrikas djurvärld.

 

N

- Express fran Italien!
Säsongens största och praktfullasle utslyrselskàileael.

Helföreställnings-skädespel.

     

i

:2.
e

och Trojas tall.

 

Jättefilm i 40 avdelningar.V --- 900 meter läng.
= En praktbild, vartill motstycke ännu aldrig skadats. =
Mellan första och andra avdelningen en minuts paus.

Första delen.

1. HomerusI sjunger för grekerna om hjältebragderna i trojanska kriget. 2. Spar-tas

konung, Menelaos, tager avsked med sin drottning Helena. 3. Paris son till konung Priamos
av Troja, kommer som sändebud.,.till Menelaos konungaborg.. fl- ParisnchJielenafattakänn,
 lek till varandra. 5. Paris rövar Helena med gudinnan Afrodites hjälp.. 6. Slaveri för det
. sorgliga budskapet till Menelaos. 7. Grekerna förklara Troja krig för att hämnas över
 denna förolämpning. 8. Trojanerna slå grekernas stormnlng tillbaka. - Priamos och
 hans hov mottaga det glada budskapet.

V Andra delen.

9. Grekerna låtsa som om de återvända hem. Utanför Trojas murar efterlämna de en
jättestor trähäst, en gåva till gudarne för att erna en lycklig hemresa. 10. Trojanerna tro,
att grekerna verkligen dragit bort. 11. För att tacka gudarne för krigets lyckliga avslut-
ning, släpa trojanerna den heliga hästen in i staden. Greken Sikaios är vittne till att listen
lyckas. 12. Hästen är så stor, att trojanerna äro tvungna att riva ned stadens port. 13. Sikaios
återvänder till grekiska flottan, som ligger för ankar vid Yantos-flodens mynning. 14. Gre-
kiska krigare, som legat gömda i hästens buk, sätta eld på staden. 15. Genom breschen
tränga grekerna in i staden. 16. Paris död.

 Hela världen

talar om denna bild, såsom :farande största mäster-
verk som utkommitY i kinematograifska bilder.

U.

 

Särskilda broschyrer i biljettluckan a 5 öre.

Succes " , Succes

4.

.4

 

 

 

 

 

 

.Q .
meäliw"mellmöå90GORÖMÖQÖWIIIGOOOGBGCGGWÖQåIäåååQGDQG

Indianer! Indianer

 ÄHA 

Indianens nppolfring.

     

Dolly Rosenmann får inbjudning från sin farbroder att tillbringa en tid hos honom utei
Västern. Hon tager avsked av sin. trolovade och reser samt mottages på. det hjärtligaste av
farbrodern och hans familj.
En dag företager Dolly en ritt, och härvid råkar hon, när hon vid ett tillfälle stigit av
hästen för att bese en vild fors, falla ned i vattnet. Den starka stiömmen för henne oemot-
ståndligt ned mot det höga fallet, Och om hon störtar utför detta är hon förlorad. Men en
ung indian som ser hennes fall vågar sitt liv för att rädda henne - och lyckas.
Indianen får det hjärtligaste mottagande, när han kommer hem till Rosenmann med den
räddade flickan. Sedan hon återkommit till medvetande skänker hon sin räddare ett minne,
och hennes farbroder gar i författning om att ge indianen en gentlemans uppfostran. Han
skrives in vid samma universitet där Dollys fästman- studerar, och under ferierna tager den
sistnämnde indianen med till Dollys hem. Här finner emellertid indianen till sin förtvivlan
att han ingenting har att hoppas av Dolly, till vilken han fattat lidelsefnll kärlek. Han skri-
ver ett avskedsbrev till de båda unga och återvänder till sin stam, men bortstötes av denna,
och nn griper han sista tillflykten. Han återvänder till den för honom så ödesdigra forsen . . .

Gripande drama från amerikanska västern.

 

 

Indianer! I Indianer!1

i
i
.t
ll
l
t

 

t
i
l
i

   

ine  au

En rasande färd.

 

Tatoline hittar en stor sedel, som han beslutar åka upp på. automobil. Och det gör han så
att till slut allting går runt.
I = Skrattsucces!

088.! Rätt till ändring av programmet förbehålles. 088.!

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-5 och 6-à10 e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, thra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserveracl plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars barn- och
familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

Nytt program Måndagen denv24 April.

Eskilstuna. Trvckeriaktiebolage: Folket, 1011.

 

 ..:
i.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain