#1780: Svenska Biografteatern

Q-

II:v n

H
lll

ln
nl

lII

I

lll

I

 

 

l

!

!

 

 

H
ul

 

 

.in

 

j .
l

 

 

Templarordens stora eleganta
n hörsal, Kungsgatan 36 aa

 

 

gives dagligen efter utsökta och gedigna program.

W" Alltid absolut de senaste nyheterna å. området. "N

Vid pianot: PR 0 TUs Å sl. UND.

Program fr. o. m. den 17 April tills vidare.
vi I i E : I - 

 

 

. Veckans nyheter, 

omfattande över ett dussin nummer, bland vilka må. nämnas: -

Rumäniska parlamentets högtidliga öppnande.

Från Gamorra-processen i Vilerbo.

Fest i Jekalerinenburg. till 50-årsminnet av livegenskapens upphävande i Ryssland.
Karnevalen i Rio de Janeiro.

Parismoder.

 

 

 j frefs sförsla succés! f

lll

n

 

 

 

 

    
    

 

 

P4

Myöresfällningsbild.  H

JWodernf drama i 2 avdelningar.

friff ejfer :Karin JWichaells snarf vordna världsberömda
bok med samma namn.

Qen ärade biograjbesökande allmänheten torde observera arr del här icke är fråga om
någon underhallig sensationsbild, ulan en bild inspelad av framsfående
skådespelare vid .Berlins sförsfa lealrar.

Visad senasf i JWalmö i 74 dagar för fulla hus.
w PERSONER:

Fru Waldman från Lustspielhans.
Fr. Paldi Miiller från Lustspielhans.
Herr Rich. Seldeneck från Residenzteatret. I
Herr Erich Kaiser-Tietz från Neues Schauspilhans.
Herr Nowotny från Neues Schauspielhaus.

Herr Garrison från Moderna Teater.

 

 

:1:J

Else Salden, grevinnae.-..-..-.--. .
Eva, hennes dotter ..................................... -.
Stolzenfels, greve ................................... -.
Heinz v. lVisting, Evas förlovade 
Signor Bardini, tenorsångare ................... ..
John, den gamle trotjänaren ................... -.

Herrar och damer ur sooietén, läkare, sjuksköterskor, tjänare, kammar-jungfru rn. ii.
Handlingen tilldrager sig i våra dagar, dels å ett adligt gods utanför Berlin,
delsi Berlin och Paris.

 

 

 

AVDELNINGAR;

 

 

1.-sla delen. 2:dra delen.
1. lll-refvinnans toaletthemlighet. 13. rllill Paris, till glädjens hem.
2. En åldrig tillbedjare. 14. Mystiska existensen
3. Den lilla dottern. 15. En brutal älskare.
4. Svärsonen. 16. Den försmåddes hämnd.
 l den farliga åldern. 17. På-sanatoriet.
6. En adlig förrädare. 18. Vid grevinnans dödsbädd.
7. Ett brustet hjärta. 19. Ett sista möte mellan moder och
S. En nattlig flykt. dotter.
9. Ett äktenskap i den fina världen. 20. Mannens död.
10. Ett nytt försök. 21. En dotter i sorg.
11. Tenoren som Don Juan. 22. Lyckans rosor gro på nytt.
12. Ett kvinnohjärtas förvillelser. --- - - --- w- - - H- --- H M -- - I

 

Ful sländig beskrivning fås i biljeHluckan å 5 öre pr styck.

w Icke för barn. duna
Förevisningar på vanliga tider.

Då. den enorma succes som kommit denna bild till del föranlett en dansk iilmfabrikör
att göra en efterapning av filmen "Den farliga åldern" få vi härmed på. det enträgnaste varna
för denna dåliga efterapning. Originalfilmen är utgången från Messi-.ers Atelie i Berlin och
ensamrätten för Sverge inköpt av Aktiebolaget Svenska Biografteatern i Kristianstad som där-
efter i tnr och ordning uthyr den till andra biogrefägare. I Eskilstuna. visas originaliilmen

endast å
Svenska .Biograffeafern å femplarlokalen.

i i !...;i SFI-I:-

Eskilstuna, Trvckei-iuktiebolaget Folket, 1911.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain