#1778: Svenska Biografteatern

lemplarordens stora eleganta
e hörsal, Kungsgatan 36 a

 

 

Klnemalugrai-Färevisninar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

I.. Alltid absolut de senaste nyheterna å området. "u

vid pianot: PRO rus Å sl. UND.

 

Program fr. o. m. den 10 t. o. m. den IS April.

oil-lll0lll-IIGlll-llGill-0.lll-lollulllollllll0..
. - .

1. Newyorks ridande polisa

= Storartade övningar och arbeten av världens främsta poliskår. -

 

I Man gripes av häpnad över omfattningen av Newyorks polisväsen, sarskiltdess ridande
pplis, som när den är ute på. övningar verkar en hel liten armé. Det är heller inga manövrer
pa lek dessa övningar. Polismannen får icke frukta vare sig eld eller vatten, vildsinta djur
eller lössläppta chaufförer, andar eller människor. Och en god hjälpare har han i polishunden,
även den överlägset utbildad för sin uppgift.

En bildserie som bör väcka allas intresse.

. Ekvilibris pres ationer.  

Vackra prov på fozjonglering av två kvinnliga artister.
Mycket tydliga bilder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

v

Barnets. makt.
Amerikanskt drama.

Wille och Sally Bent bodde i en torftig koja ute i vildmarken. Det unga paret levde
lyckligt, men utkomsten var knapp, ehuru Wille sökte förbättra tillgångarna genom att smuggla
in Whisky, som han gömde ute i skogen och sedermera avyttrade till dem som ville köpa.

En dag anländer brev från Sallys kusin Pauline, att hon ämnade komma på besök.
Pauline är ung och vacker, och Sally känner sig därför orolig, men hon har ju intet annat
att göra än mottaga kusinen. Det går emellertid som hon fruktade. Wille blir kär igPauline,
som kokett och tanklös för sitt nöjes skull uppmuntrar honom på bästa sätt. När Sally före-
bràr mannen hans kärvänlighet mot kusinen, blir han hård och brutal mot hustrun, som nu
städse får stå. tillbaka för rivalen.

I sin förtvivlan går nu Sally till tullmyndigheterna och anmäler Wille för smuggleri.
Hon ledsagar tullmännen till gömstället i skogen, så. att de själva få. övertyga sig om att hon
talar sannt - och följden blir att Wille häktas och dömes till ett års tukthus.

Pauline, som med ett hånskratt besvarat Willes avskedshälsning, jagas ur huset.

Ett år senare öppnas åter föngelsets portar för Wille. Han är fri. Hans första tanke
är hämnd påJ hustrun för angivelsen. Han skyndar hem, träder in i huset och står just i
begrepp att utföra sitt uppsåt, dåJ hans hand sjunker... Det är blicken ur ett par oskyldiga
barnaögon, som avväpnat honom. Sally har blivit moder, och det är hans eget barn som
förskrämt blickar upp på. den främmande mannen.

Nu blir det åter försoning, och lyckan blir bofast i den torftiga hyddan, tack vare
barnets makt.

Spännande! Vildmarksliv!

 

 

 

 

Turin och dess u s ällning i snö.

4. Naturens nycker.
Ovanliga sydländska scenerier.

Medan vi så. gott som saknat snö har uppe i Bores hemland, har medelhavsländerna så
i Europa som Asien 4- ja även Afrika 0- denna vinter haft synnerligen gott om drivor. Snö-
bollskastning i Jerusalem har ju omtalats vid flera tillfällen. Och i Italien har man idkat
vintersport. Vår film visar Turin med dess vackra byggnadsverk och dess utställning klädd
i genuin vinterskrud.
Synnerligen effektrika bilder.

. En aal  likhet.

När den hederliga borgaren Agapetus Pettersson fått högtidsstassen på sig, är han icke
olik Frankrikes populära president Fallieres. Det kan ha sina behag, såsom hr Pettersson fick
erfara under en liten lustresa till en grannstad, men är icke heller utan sina väder, då. manéren
icke fullt svara mot en presidents och icke under-kläderna heller.

Mycket roande skämtbild!

I
.IQ-Illin-(jul-lll0-lll-lo.UIQ-lll:-olllllloiiwili-iiol.
038.! Rätt till ändring av programmet förbehålles. 038.!

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: 12sta plats 35 öre, 22dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagarbmellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars barn- och
familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

Flytt program Lördagen den 15 flpril (Påskafton).
Långfredag och Påskdagen inga föreställningar.

Eskilstuna, Tryckeriaktiebola-get Folket, 1911.

 

 

0lll-lloil-lll0lll-llonull-l0lll-lllQIII-noI".ll0lll-llQlll-Ill0.lll-Ioil-ln0lll-ll0.III-InoIII-llolllnllolltlllol!

l0Illl-.0Illlllollllllelllilu0"ll"GIIIIIIQIIIIIIQIIIIIIQ.lll-lollllålolll-llollllllGli-lllQin-IIIQIIIIIIQIIIIIIQ

 

l
l
L,
l
l
l
l

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain