#1777: Svenska Biografteatern

hörsal; Kungsgatan 36

 

 

=-= Kinematugraf-Färevisninuar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

 

Alltid absolut de senaste nyheterna å området.

vid pianot; A. LoDENIUS. I

Konserterat flera år å kontinenten.

 

 

 

 

 

 

Program fr. o. m. den 31 Aug. t. o. m. den 3 Sept.

 

 

 

.. Veckans nyheter.

(Senaste Pathé-Journalen).

Läs viinllsnylnlernn i Eller tidnin! Se lien-a Svenska Bionrnllleulern!
EE" .Den allra senast utkomna. "u

2. 6 n liten hjälte.

gripande interiörer ur livet! i 2 Sällsynt medryckande framställning.

Skildringen återger på ett utomordentligt målande sätt de vedervärdigheter, som ofta äro
förbundna med de farande konstidkarnas liv. Den gamle djurtämjaren, som under åratal för-
stått att med sin konst betvinga de vilda bestarna i sitt menageri, finner en dag i lejonburen
sm överman. Efter en förtvivlad kamp slites han sönder av det rasande vilddjuret. Han
släpas döende ut ur buren, och snart utandas den olycklig-e mannen sin sista suck i kretsen
av sina4 förtvivlade anhöriga.

Djurtämjarens tragiska död blir orsak till den sörjande familjens bekymmer också därför,
att folkets intresse för menageriet slappnar, när det ej längre har djurtämjaren, som visar sina.
nervspännande nummer. Inkomsterna sina och nöden hotar den arma familjen. Hot om ut-
mätning låter modern än djupare känna det bedrövliga i ställningen.

Då visar djurtämjarens unge son sitt hjältegry. Han övertalar modern att få övertaga
faderns roll. Hon tvekar, men ger slutligen med sig. Den modige gossen lyckades över förvän-
tan i sitt djärva tilltag. Publiken jublar och pengarna strömma in.

Sonen har räddat de sina från undergång.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. .De österrikiska alperna.

FörUusande naturbilder från vattenfallens och bergens värld.

Alperna ha och skola alltid utöva en stark dra nin skraf o den del av mänsin het n
" vslettimäislfar""iiättiifens panel iga majes a oc i imponeran e ra t.  . agna (i enna
gångv Ifrän de inom Osterrike liggande delarna av alperna, där värt öga tjusas av hissnande
rbräddjup, slingrande bergsstigar, rykande och skummande vattenfall, som ibland slnnga sig
utför jättestup, ibland försvinna in i berget, för att senare helt oförmodat springa fram nr
hårda klippen.

Vackra, imponerande, färglagda naturscenerier.

 

 

 

.fa-Id gossar blå.
 zvd hjältar

Saws Wild West schau. "V

En berättelse i levande bilder av "Seling fmerika. =--

1:sta serien.

Saws Wild West schau.

Det är stor galaföreställning i "Saws Wild West Schau" med oförvägna ryttarloragder,
lassokastning, tämjning av vilda hästar, indiandanser ochfjåuppträdande av varjehanda slag.
Askådarna giva genom frenetiska applåder sitt bifall till känna. Då. anländer nyheten om
krigets utbrott mellan Nord- och Sydstaterna och medlemmarna i Saws Wild West Schau
skingras som agnar för vinden. I

2.-dra serien. I

Qå man är pank och slår dank.

Två. av "Saws Wild West Schaus" cowboysshar efter schauets upplösning stannat kvar i
"Frisco" (San Fransisco). En dag då. de varit på en restaurant tillsammans med tväjinc damer,
uppdaga de plötsligt att de äro panka. Nu börjar en svår tid för våra vänner. Icke ett öre
på. fickan och intet att göra. Att vara pank och slä dank är intet roligt schau, när de där-
för se att unga män kunna få. anställning vid armén, gå de genast in och taga värvning.

3:dje serien.-

fvå gossar blå.

Det är en fröjd och gamman att se våra cowboys lära exercera. Men då. de skola lära
att rida, hälla de på att kikna av skratt. De som äro så gott som uppfödda på hästryggen
vill man lära att sitta till häst. Generalen uppdagar snart vad gossarna duga till och deras
schau blir nu att göra vakttjänst mot indianhorderna. De ntkämpa ocksåJ mången god dust
med rödskinnen, och dåI hela armén är nära att duka under för rödskinnen, då. är det våra
"två" som mera döda än levande genombryter slaglinjen och skaffar hjälp. Deras hjältedater
bliva också belönade och vi lämna våra "två gossar blå" i ett av deras lyckligaste ögonblick
i världen, mysande av belåtenhet och svängande sina hattar av glädje över ett sådant skojigt "schau".

 

 

 

5. arådgdrdsm dstarensI arv.

En tragikomisk förvåàling.

 

Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., S

[F Rätt till ändring av programmet förbehålles. 1
Tiderna bliva tills vidare:

kl. 1-5 och 6-10 e; m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, 22dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Rcservcrad

 

 

ön- och helgdagar

plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars

barn- och .familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

Nytt program Måndagen den 4 Sept.

Eskilstuna. Tryckeriaktieboleget FolketY 1911.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain