#1776: Svenska Biografteatern

: =-= I Kinemainaral-Färevisningar

 

 

 

 

 

Templarordens stora eleganta ll
hörsal, Kungsgatan 36 Z

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

 

--- Alltid absolut de senaste nyheterna å området.

Vid pianot: A. LODENIUS.

Konserterat flera år ä kontinenten. -wv

 

 

 

Program fr. o. m. den 4 t. o. m. den 6 Sept.
WlmmmlmmIl-Ammlw
A L

l .. Allmänna Svenska Elektriska A.-li. I
l verkstäder i västerås. f i

 

 

 

 

 

L
1 i = Egen fotografering. - i

k
i I I . y
i 2. Beläll . liVllltlilS. l
W w 1 - V

6, En dråplig historia om när vår vän lille Fritz skulle visa sin vän från Berlin alla

Ä Marseilles märkvärdigheter. k

 

 

 

1.. Den kvinnliga spionen.

L
V
i  i c, c . i .Enisoa Vifran. .inenl-aimerik,Iankainbördes!!liset-1 l. . i
General James Fairfax vid sydstatsarmén fär underrättelse om en ammunitionstransport,
som är på väg till en avdelning av nordstaternas armé. Det gäller nu att förstöra denna och
Å efter övervägande av bästa sättet beslutar sig generalen att betjäna sig av en ung diska, som Ä
w förklarat sig vilja deltaga i sina landsmäns kamp. V
Unga Nan är genast redo, iför sig krigardräkt och lyckas förena sig med ammunitions-
konvojen samt leda densamma på avvägar genom en falsk order, som hon framvisar från gene-
ral Mac Clellan, dirigerande transporten i annan riktning. Vid ett tillfälle, när soldaterna
-gätt till vila i sin,bivuak och endast kvarlärnnat en sömnig väktare vid ammunitionsvagnen,
lyckas Nan utföra sin djärva bragd. Genom ett välriktat slag bedövar hon väktaren, intager
hans plats, när patrullen passerar, och anbringar och påtänder en stubinträd, när han åter av-
lägsnat sig. Vagnen flyger i luften! -
A Nu vidtager en spännande förföljelse, varnnder Nan en gäng räddar sig endast tack vare k
1 sin skicklighet i simning och dykning. V

Ä Livfnllt och. spännande som en äventyrsroman. O Utmärkt väl utfört!

 

 

 

 

 

 

l Nytt! Högintressant! - Nytt!

L

1.. En färd med styrbart luitskepp. I

l Staden Pau med omgivningar, sedd fran styrloara1 lnftskeppet 66Astraff.1 y

Kinematografien vinner allt större landvinningar. Nu har den jämväl ytagit luftseglings-
konsten i sin tjänst. Vi äro i dag i tillfälle att visa en bildserie, tagen uppifrån luften äter-

A givande den trakt i södra Frankrike, där vårt svenska konungahusa stamfader, konung Karl L
I XIV Johan, först säg dagen. Givetvis får man från högre rymder annan syn på., tingen än1 V
när manY befinner sig på. terra firma. Det är också lika intressanta som ovanliga tavlor filmen
Ä här upprnllar, vare sig man ser den vackra Pau i fågelperspektiv, de bördiga, delvis kuperade k
L
i

l. En hetsjaktpå rullskridskor j

de små myllrande människokrypen på! gator och vägar, och allra lustigast ter sig ett fotloolls-W
i parti i Pans vinterträdgärd, sett från höjden.
A eller

Enastående sevärdhet!

 

 

 

I y .I .i V
Ä En mnniration som "slutar illa for arrangorerna. I
I: Dråpligt skämtnummer! = i
I aAIBnEInB-mmn-Å
H IF Rätt till ändring av pil-.ogrammet förbehålles. .I

Tiderna bliva tillsvidare: -
Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och helgdagar
kl. 1-5 och 6-10 e. m. 4 i

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, 22dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad
plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars
barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 köre.

Nytl program Torsdagenlden 7 Sept

Eskilstuna, Tryckeriaktiebolaget Folket, 1911.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain