#1773: Svenska Biografteatern

IBEIIIIIIIIIIIIHIIEEE-IIIIIIHIIEIHIHEIIII

 

...II-III...III-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-III...IIIIIIIEUIIIIEIIIIIRBI

 

Templarordens stora eleganta
u hörsal, Kungsgatan 36 aa

 

 

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

W" Alltid absolut de senaste nyheterna å området. "m

vid pianot; PR 0 rus Å sL UND.

Programifr. oi. rn. den 26 t. o. m. den 29 Mars.

FIlllllllllllllllllIllllllllllllll-Illlllllllllllllllll

llå 

.-. Hur Ganadensarna roa sig. .".

 

   

Facitiks-expressens ankomst till Bala. - En härlig tur från Port Curling. - Nöjen
på landet. à Badliv och kapprodd. e- Utför Moon-flodens strömmar. .,

Synnerligen intressant oeh vacker serie.

 Fri s  e nnnlyr.

L u s t s p el. I I
Huvudrollerna innehavas av den 5-årige Frits och 7-åriga Lillie.l
Med känd bravour spelar Frits sin komiska roll från början till slut i detta lilla natts
lustspel.

 

 

 

 

 

 

   

 

  
   

IFA.rs lek.

fmrin La i "ers en e son, behöver. förströelse och beger sig därför
i -n a ort, sedan han tagit avsked av sin fästmö, Elise Water och sina anhöriga.
På hadortens sommarhotell blir han serverad av miss Mary, lika fager som aktningsvärd, och
snart utvecklar sig ett intimt förhållande mellan badgästen ock kaféflickan, vilka uppriktigt
älska varandra.

Så kommer plötsligt underrättelse till unge Lawson, att hans fader insjuknat. Sorgtyngd
lämnar han den angenäma badorten och sitt hjärtas älskade. Kort efter .hans heinkomst
avlider fadern, och han måste nu lämna sina nöjen och ägna sig åt skötseln av faderns vitt-
ointnttaude affär. Den avbrutna förbindelsen med Elise NVater återknytes, och tiden för
bröllopet utsattes.

Mary, som väntar att bli moder och som icke hört något av sin för-förare sedan hans
bortresa, skriver till honom, och äntligen får hon ett svar, men har-i underrättas hon om att
hon ingenting har att hoppas. Sedan den första förtvivlan gått över och sedan hennes och
.lohns barn sett dagen, beslutar hon att göra den lilles rätt gällande. Hon beger sig med
barnet till Lawsons hem, dit hon anländer just lagom för att hindra. .lohns och .Elises vigsel.

Och nn återvänder den unge mannen till sin plikt, sitt barn och sin verkliga kärlek.

  

 

Spännande - drama.

 

 

 

 

Bilden för dagen. (Andra Äerien-i Bilden för dagen.

 all

4. Vintersport i höga norden.

 

 

 

 

Vi visa i dag en ny serie från vinteridrottsveckan i Are, därvid man bl.. a. besöker Tänn-
forsen, sorn ter sig dubbelt vild och storslagen i sin is- och snöinfattning, åka iakja efter ren.
på skidor efter häst o. s. v. Sörmlandshärtigparet är fortfarande med bland de främste, när
det gäller friskt liv i idrottens tecken.

Ingen natur- och idrottsvän bör underlåta att se dessa bilder.

 Husalie har  lata.

Humor-esk! = Halshrytande .färd till arbetet. Humoresk!

 

 

 

 

Dråpligt stycke, som talar för sig själv utan beskrivning.

 

&llnnlllll-lll...-lll-lllnnllll...nunnan-lnlnlllllanlnl
088.! Rätt lill ändring av programmet förbehålles. 088.!

mvf..... V - .

...nunnan-u-...in"uu-.Inui-unnu-ä

 

& .

.i

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain