#1770: Svenska Biografteatern

Kinematuuraf-Förevisningar :I

g1vas dagligen efter utsökta och gedigna program.

 

 

 

 

-- Alltid absolut de senaste nyheterna å området.

i vid pianot: A. LoDENws.

.Konserterat flera år å kontinenten. -M-

 

Program fr. o. yrn. den 14 t. o. den 17 Sept.

f , e:
Boyscoutgeneralen Baden- owell

i. , i Stockholm.

lspekterar de svenska boy-scoutarna.

  
   
  
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
   
 
 

 

Dagspressen har i spaltlånga artiklar skildrat den världsberömda engelske generalen
Baden-Powells besök i Stockholm på sin resa världen runt för att inspektera den storartade
boyscoutrörelse vars energiske och vittseende upphovsman han är. g

Vi se gener-alens ankomst till huvudstaden, där han bl. a. hälsas välkommen av var be-
römde upptäcktsresande Sven Hedin, vars gäst gener-alen var under sitt svenska besök. Man
frapperas av livligheten och hurtigheten i den åldrige krigarens rörelser så mycket mera. an-
märkningsvärda som ju generalen utstått många fälttågs strapatser ej .minst .under boerkrlget,
där han f. ö. under Mafekings belägring organiserade pojkar till spejare, vilket blev upprin-
nelsen till den stora rörelsen.

Vår film visar vidare den stora boyscoutuppvisningen å Idrottsplatsen i Stockholm, då
hundratals riddargossar i uniformer visa sina färdigheter i signaler-ing, rapportaalämnlng,"marsch
på alla fyra", elolsläclmlng etc., och slutligen stor förbimarsch, varvid löftet "alltid redo"c avläg-
ges inför generalen genom tre Engrars höjande mot hattbrättet.

 

Veckans aktuellaste, intressantaste nummer!

X ..
Alla riddargossar. deras bekanta och vanner och alla
ungdomsvänner böra ej försumma se denna bild.

 

 

 

 

 

 

D : I - I I i
en g ada an kan.I
2. En dråplig komedi, full av originalitet och verklig humorl X

Bilden återgiver två unga mäns olyckssaliga kamp om en kvinna, en ung förtjusande änka,
som tydligen fullständigt förvridit huvudet på dem båda två. Underliga äro kärlekens vägar
och underliga Iäro även dessa båda unga rivalers ivriga strävanden för att vinna den skönas
hjärta. Hon ler åt båda, favoriserar till synes dem båda, tills plötsligt den ene genom den
andres fullkomligt urbota dumhet synes få all trumf på hand.

Dock: den lika vackra som obarmhärtiga unga änkan driver blodigt skämt med båda.
. .Efter .måste säkraslustisa törsecklingar, .Sonii .öreriaéäslhumr så utanpå-...det VIII-esta-vfmn
VV friden7 vägen sett, bli de båda genom "den gudomliges" försorg utan förbarmande utkastade
från hennes hem!

Bildegn lovar att bli en enastående skrattsucces.
En glad början på säsongen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Succesl 
Monopol Filml

iNFöR DÖDEN

-Z eller-1:..-

Oifer för sin otrohet.

Original Kino-Drama.

Monopol Filml

Herr Knaust, Deputerad.-- Herr Viggo Larsson.
Hans fru  Fru Wanda Treumann, Lustspielhaus, Berlin.
Vännen Herr Paul Otto, Neues Theater, Berlin.

.w

 

 

 

 

 

 

Deputeraden Knausts unga stiliga fru står just och låter sin man beundra sig då ett brev
anländer med underrättelse att kommissionen, vari hennes man är, sammanträder en timma
tidigare än vanligt. En vän till herr och fru Knaust anländer i samma veva. I spegeln får
Knaust se sin fru giva vännen-en biljett. Knaust heder vännen följa sig en bit; han gör så
ock. Under tiden passar Knaust på och tillegnar sig biljetten. Till sin fasa läser han följande
ord däri: "Min man är borta i afton. Kom till mig kl. 9".

Sammanträdet har börjat, kl. är 8,30. Knaust avlägsnar sig så att ingen lägger märke
därtill. Ilar hem, och vad han där får se gör honom halvgalen av sorg och grämelse. Kl.
9,30 är han åter på sin post, kastar sig med iver in i förhandlingarna. Kl. 8 på morgonen
ringer det i telefonen, det är ett sorgebud till Knaust. Man har just träffat hans fru Och
vännen döda i förmaket i Knausts hem. Man skyndar hem, där undersökningen är i full gång.
Kommissarien frågar om Knaust varit hemma under natten. Kommissionsmedlemmarna intyga
att han ej varit från sammanträdet sedan det började, ,eller från kl. 6 e. m. föregående dag.

Ett år har-.förflutit sedan nyss, skildrade händelser. Herr Knaust skall hålla ett föredrag
över ämnet: "Aktenskapet såsom statens stödjepelare". Hans nervositet hindrar honom dock
därifrån varföre han låter en vän hålla föredraget, vilket redan är färdigskrivet. Själv sitter
han bredvid föredragshållaren; inför hans inre syn rullar den ena tavlan fram efter den andra
ur hans familjeliv. Han ser sin hustru i älskarens armar, rusar upp och ropar: "Detta före-
drag är en osanning, jag tar tillbaka allt vad jag däri har sagt". V

Man skyndar bestört till; mannen måste plötsligt blivit tokig? Vännerna lägga sina1

händer lugnande på hans axel. Knaust- ser på dem med sorgsna ögon och segnar död ned
i deras armar.

 

 

 

 

 

4 Lue Moral frieri. 

I Dråpligt skämthummer.

m.

 

 

 

 

 

 

M" Rätt till ändring av programmet förbehålles. "u

Tiderna bliva Iills vidare:
Vardagar kl. 7-T- 10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och helgdagar
kl. 1-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, ZIdra plats 25vöre, barn resp. 25 och 15 öre. Resewerad
plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. rn. populära 2 timmars
barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

Nytt program Måndagen den18 Sept.

asknstuus, Tryckeriakaebolaget raket, 1911. l

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain