#1769: Svenska Biografteatern

Templarordens stora eleganta i! .
hörsel, Kungsgatan 36 " j

G: Kinemalnnral-Färevisningar

glvas dagligenl efter utsokta och ged1gna program.

 

...-..:= Alltid "absolut de senaste nyheterna å området. --

vid pianot; A. Lonnlvnus.v

Konserterat flerajår å. kontinenten.

MM

 

 

Program fr.. o. m. den 18 t. o.xm. den 20j Sept.

l

 

 

 

 
 

 

En briljanf bildserie av

ECKANSI NYHETER.

(Pathé Journalen).

 

 
 

 

 

  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

MX Ldrlà W btlringsvägen

2. i hans kom-iska ödenrlärunder.

Alla kinematografvänners gamle vän, humoristen Max Linder, har, som pressen berättat,
nyligen undergått en operation för hlindtarmsinflammation." Det är hans öden under förbätt-
ringstiden vi nu få skratta åt. .

En nyhet i denna storkomiska serie är den roll en fenomenets väl dresseradfokynnig häst
och en trogen hund spela, allt i charmanta, vackra omgivningar i ett gammalt slott i Frankrike.

    
  
  

Befängda sifuafioner. - Enaslaoende djurdressyr.

 

En gripande framsiällning ur liver.

Lär-erika inleriörer från den s. k. Sloralvärlden.

  

 
 

Bilden, som utmärkes av ett utomordentligt omväxlande och medryckande innehåll, åter-
ger en ung fiickas och hennes familjs liv från den dag, när hon -- en dam ur de högsta sam-
hällslagren - gripes av lusten att ägna sig åt livet på scenen som dansös, och till den dag,
när hon M nu en firad varitédiva - lyckas rädda sin familj från ruin och undergång.

Trots faderns Iförbud följer Hickan sin åtrå att ägna sig åt scenen. Hon blir en fram-
stående dansös, och i denna sin egenskap återkommer hon till fädernestaden för att där upp-
träda. Hon vill besöka sitt hem, men dörren är för henne - den i familjens ögon sjunkna
kvinnan ä obarmhärtigt stängd. Ryktet om att den vackra och firade .flickan uppträder på
varité, når hennes förra umgängesvänner, som icke allenast betrakta henne själv som utstött ur
deras samhällsklass utan även visa hennes familj vanvördnad för hennes skull. Modern skriver
nu till henne och ber henne lämna staden. Trots att detta för flickan medför en plikt för
kontraktsbrott av 10,000 mark, beslutar hon "att resa.

Emellertid har hennes far råkat på obestånd. Han står en dag inför fullständig ruin och
vill göra ett slut på allt genom att skjuta sig för pannan. I i

   
  
  
    
   
    
  
  
   
 

I Räddningen kommer dock - från den utstötta, utestängda dottern. Hon har pen-gar
och det som fattas skaffar hon genom att sälja sina juveler.
Hennes kära äro räddade. Själv återtager hon sin dans på varietéscenen. g uSom i går,

   
 

så i dag och i morgon. . .f

  

ystrarna ilveré.

 

  

EH akrobaliknummer uran moisiycke.

 
 

Detta nummer bör tilltala alla som älska att se till vilken fenomenal färdighet i luft-
gymnastik och akrobatik att par franska kvinnliga cirkusartister utvecklat sig.

Alla värmer (w cirkus, vilken Eskilstunabo är ej det, får här njuta av ett långt, vackert,
enastående intressant och nervkittlande akrobatnummer.

   

Håller åskådaren i andlös spänning från början fill slul.

5lille Moritz bnrtlör den sköna Rosnlie.

En skralipjäs av rang.

Att söka lämna någon beskrivning på denna häxkittel av galna upptåg och vidunderliga
förvandlingar, där kinematografens alla resurser måste tas-ianspråk, är omöjligt.

Vi garanlera skraiisalvor så aii får-arna rinna.

l

 

 

M" Rätt till ändring av programmet förbehålles. du

Tiderna bliva tills vidare.-
Vardagar kl. 7--10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och helgdagar
kl. 1-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lista platsY 35 öre, thra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad
plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3H5 e. m. populära 2I timmars
barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

Nytt program Torsdagen den 21 Sept.

Eskilstuna, Tryckeriaktiebolaget Folket, 1911.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain