#1765: Svenska Biografteatern

Templaroriens stora eleganta
hörsel, Kungsgatan 36

 

 

I lllnemalugral-llirevlsningar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

 

 

Alltid absolut de senaste nyheterna å området.

Vid pianot: A. LODENIUS.

Konserterat flera år åb kontinenten. -M-

 

Program ifr. o. m. den I5 t. o. m. den 8 Okt.

 

 

 

 

Frankrike i sorg.

gripande bilder från denhemskcr .Ciberfé-kaiasirofen i Jbulon, varvid över
300 människor omkommo och hundratals sårades och lemläsiades.

 

 

     

2. 7-= eller

Amor i dragonägret.

.Den unge dragonkaptenen skall ut på fältmanöver till sin unga hustrus stora sorg, som
nu skall bli ensam. Och det värsta avallt: han får enligt order från översten "att inga offi-
cerare få, medtaga sina hustrur", inte ens besöka honom. Efter ett ömt farväl beger sig kap-
tenen iväg och i Vackra bilder se vi ett rörligt militär-liv upprullas inför våra ögon.

.I Men unga frun beger sig efter, smyger sig in i mannens rum och överraskar honom där.
Oversten i rummet bredvid anar oråd och. misstankarna bekräftas, då. han finner utställda till
borstning på morgonen ej blott kaptenens stövlar utan även ett par små damskor.

Gud Amor i egen person uppenbarar sig nu, och efter mycket parlamenterande utverkar
han nåd för sina skyddslingar.

I en pikant slutscen se vi sedan den lilla skälmen se om och militäriskt bevaka de unga
tu i alkoven. i

Roligt kärleksraljeri med char-mami spel.

 

 

 

 

AAÅL ÅAÄ ÅAAAÄ
lsucceszloowl  loooolsueceszl
wvvvr er . .vvvf

 

  si l Å

EH spännande äveniyrs-, indian- och kärleksdrama,
inspelad av Jimerican IBiograph.

   

 

 

 

Detta spännande drama behandlar en 8. För att så mycket mera kunna motstå
tragedi mellan två ungdomsvänner, Jim och indianernas angrepp sammanslå de sig.
John, vilka äro förälskade i samma Hicka, 9. I, Hennes val har fallit på en ovärdig.
Marry. Jim är en exemplarisk ung man utan 10. Hon uppdagar det tyvärr för sent.
överspändhet. Snarrådig och kallblodig är 11. Karavanerna bana sig mödosamt väg över
han såsom skapad för livet med dess mödor prärien.
och umbäranden. John är mera dandyen för 12. Den stora öknen.
dagen och lever på termen: "Det är bra, 13. Indianer!
som det är". Han är icke allenast stundens 14. En fiykt för livet.

slav utan även spritens. Trots detta gifter 15. Indianernas hästar äro dock för snabb-

Marry sig dock med John. fotade. i
Efter giftermålet avresa John och Marry 16. Tillfängatagna.
till en mera bördig trakt och Jim tar plats 17, Vagnban-ikaden,
såsom karavanförare för en större karavan. 18. En strid på liv och död.
Detta mest för att glömma Marry. Ödet, eller 19- Vatten!

20. Vattnet är slut!
21. Vill ni skaffa vatten?
22. De stridande försmäkta av törst.

såsom indiern säger, Hkisrnit", vill, att de
båda karavanerna mötas och bliva förenade.
Karavanen kommer härunder att försmäkta

avtörst. Såväl John som Jim bliva utsända 23- Mellan liv 0011 död. Den sista vatten-
för att hämta vatten, var i sin flaska. John drOppen.

Påträffas Snart av  halvdöd av Svält,   Alla fÖrSmäkta. under SOlGDS brännheta.
giver honom själv då den sista vattendroppen. strålar.

25. Jim uppnås av den andre vattenbäraren,

som håller på att dö av törst. Ännu har
han en droppe vatten kvar. Skall han
räddav sitt eget liv eller hans?

26. Jim giver sin rival den sista vatten-
droppen.

27. Jims godhet gör, att hela karavanen
håller på att omkomma.

28. Vattenbäraren anländer. Räddadel

29. Jag gav honom den sista vattendroppen.

30. Milisen kommer till hjälp.

31. Indianerna jagade på flykten.

32. Törstens offer.

 Frid.

Trots detta omkommer dock John och Jim. f
undgår endast genom uppbjudande av hela
sin energi samma öde.

De två4 rivalerna Jim och John.

Mellan tvänne eldar.

Den vankelmodiga.

Efter bröllopet. De nygifta draga med
en karavan till en mera fruktbar trakt.
Sanningen uppgår för de nygifta.
Karavanen.

Två karavaner mötas.

 

 

 

seg ewwe

 

 

 

 

En uppvisning i den världsberömda svenska gymnasiiken.

Den första bild som tagits kinematografiskt från det berömda institutet, Densamma kom-
mer nu att visas å hela världens biografteatrar och på detta ypperliga sätt sprida ytterligare
kännedom om den förut välkända

Svenska gymnasiiken.

 

 

 

 

 lllns Spelar läslman sin herres ställe.

 

 

 

 

W Rätt till ändring av programmet förbehålles. "u
Tiderna bliva tills vidare:

 

 

 

 

 

 

Vardagar kl. 7- 10 e. rn., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och helgdagar

kl. 1-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: ltsta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad

plats 50 öre.
barn- och familjeföreställniugar, äldre 25 öre, barn 10 öre. i

Nilll program Måndagen den a Oktober.

Tryckeri-Aktiebolaget Folket, 1911.

Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain