#1764: Svenska Biografteatern

Kinemalugral-Förevisningar

gives dagligen efter utsökta och gedigna; program.

 

Alltid absolut de senaste nyheterna å området.

Vid pianot: A. LODENIUS.

Konserterat flera år à kontinenten. --M-

 

 

Program fr. o. rn. den 9 t. o. m. den ll Okt.

 

 

 
 

 
 

Oerhörd su ccés.,

Såonens största sagmmwmerl

  

 

   

 

 
 
  

 

 

.7711 erman Bang.

innemafografiskf drama i två àkfer och eff förspel av Kermcm Bang
för kinemafografen av Carl Rosenbaum.

--= jYiusiken av Educ-:rd Binderup. --=---

 

   

 

 

 

  
   

 

 
    
 
  
     
 

Huvudpersonerna:
Far Cecehi ............................. ............ .. Einar Rosenbaum.
Fritz , . , . . . . . . . . . . . , . ...... ........................ .. Robert Dinesen.
Adolphe ................................................ .. Carl Rosenbaurn.
Aimee .................................................. ., Edith Buemann.
Louise ..................................................... .. Tilley Christiansen.
Greve Laube ...................................... .. Aage Hertel.
Grevinnan Laube ......... ............ .., ...... .. .Antonietteu-Winding. I

 
 

 

Förspelet.

  

Hos Far Cecchi.
Far Cecchi köper de två pojkarna.
Fritz och Aimee.
Far Cecchi inövar barnen.
I förstadsvarietéen.
Efter föreställningen.
Natterna hos Far Cecchi.
Aimee tröstar Fritz.
9. Sex år senare. Förmiddagsrepetitien i cirkus.
110. Goda vänner. I
11. Den gryende kärleken.
12. Några år senare. i .
13. Sem svar på. Edert brev får meddela, att jag tills vidare ej kan skaffa Eder
engagement.

  

messewwe

    
   
   

 Biilzozfu.
Artistagent.

 
  
 

14k Aimee erbjuder uatt sälja sina smycken.
15. Fritz får en- idé. De fyra skola inöva ett specialitetsnummer under Cirkus-
kupolen under namn av LLDe röda artisterna".

 
   
 

OO Avdelningar: O-.

heta avdelningen.

  
 

l. Cirkus Cinicelli.

2. I ryttargången. De röda artisternas nummer är förbi.

3. Cirkusdirektören anmodar Fritz om att göra stallmästartjänst.
4. Publiken beser stallarne.

ö. Fritz möter grevinnan.

ö. Kom i natt kl. 1 utanför Laubes palats på Stora .Boulevarden
7. I Cirkusrestaurationen.

8. I artistpensionatet.

9. I-Ios grevinnan.

10. Nästa morgon.

  
  

2:dra avdelningen.

I cirkusrestaurationen. .
Några månader senare. Fritz för ett vilt och lättsinnigt liv.
Torsdagen den 10 augusti.

 
 

93.10?

   

Beneiice för
DE RÖDA ARTISTERNA.
De röda artisterna utföra i afton dödssprånget utan nät.

4. Åkäre vän!

 
  
  
 
 

Jag vantar dig som vanligt i afton.
Din Lucy Laube.

 
  

Benefice-aftonen. Publiken går till cirkus.
"De röda artisterna". i.,
L:De-röda" arbeta.
Dödssprånget.

   
 

mess

  

 

  

i förvissa 6 der om bzlljieffer i god Hd!

fullständig beskrivning à 5 öre finnes 4aff köpa i kassan.

   

 

 
 

W" Rätt till ändring av programmet förbehålles. "I

Tiderna bliva tills vidare:
Vardagar kl. få --10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och helgdagar
kl. 1-5 och 6-10 e. m. i

PRISERNA: lista plats 35 öre, thra plats 25. öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad
plats 50 öre. Sön-P och helgdagar mellan kl. làS och 3-5 e. m. populära 2 timmars
barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre. -

Ngll program Torsdagen den 12 Uklnher.

Tryckeri-Aktiebolaget Folket, 1911.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain