#1763: Svenska Biografteatern

Iemplarordens stora eleganta
hörsal, Kungsgatan 36

 

 

=-=  Kinemalngrattllrevisningar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

 

:.= Alltid-absolut de senaste nyheterna å. området.

Vid pianot: A. LODENIUS.

W- Konserterat flera år å kontinenten. -M i

Program fr. o. m. den 16 t. o. m. den 18 Okt.

 

 

I . Swinemnnde  I

Intressanta bilder från den omfyckfa :tyska budorien vid Sieiiinerbukfen
och dess oivungna badliv a la jwölle.

 

 

 

 

.. Pathes Journal.

= jYyhefer från när och fjärran. =
Öst :Den senasi uikomna. 065.!

 

 

 

 

3. Wiiagrafskådespel i ire delar.

Sällan eller någonsin har väl ett ämne som föreliggande bild varit inspelade ä Elm, att
i få ord beskriva detta Witagrafs mästerverk är hart när omöjligt. Vi vilja låta äskådarne
själva se och bliva gripna av såväl det storslagna innehållet som det mäktigt gripande spelet.

 

 

St u . b .  o Z u . 
Ztirichersjön omtalas som en av världens vackraste sjöar och man måste, när man ser
denna bild, medgiva, att staden Zitrichs stora turistbesök har sin orsak i Zitrichersjöns härliga

läge. Vår bild är ett verkligt mästerverk inom Kinematografien, särskilt bilden över afton- (MJ,
stämningen är någonting enastående i sitt slag. "

 

 

.. Babylas bebor ett "lridlnllt" hus. I i

Charme-mf djur-dressyr.

Skulle också kunna kallas upantern i hnmorns tjänst".

Komediens hjälte bebor ett hus, där man dansar i rummet ovanpå. och bredvid och håller
konsert i ett annat. Störd i sin nattro tar han en lika gruvlig som .orginell hämnd genom att
släppa lös en dresserad panter bland de fästande skarorna. De scener, som därvid utspelas,
trotsa all beskrivning. I

Skraiisalvor från början fill slui.

. Obs! Ej air förväxla med förui visat Babylas-nummer. Obs!

I .
q M- Rätt till ändring av programmet förbehålles. "u

 

 

 

 

 

 

 

Tiderna bliva tills vidare: i
Vardagar kl. 7-- 10 e. m., Lördags-.och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och helgdagar
kl. 1-5 och 6--10 e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, 22dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad
plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3"-5 e. m. populära 2 timmars
barn- och familjeföreställningar; äldre 25 öre, barn 10 öre.

Nytt program Torsdagen den 19 Oktober.

Trycker-i-Aktiebolaget Folket, 1911:

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain