#1762: Svenska Biografteatern

e-a Kinemaluural-Färevisningar

 

ÅRMÅRRÅÅÅÅP

 

 

 

Tenplarordene stora eleganta
hörsel, Kungsgatan 36

 

 

givas dagligen-efter utsökta och gedigna program.

Alltid absolut de senaste nyheterna à området.

vid pianot: A. LODENIUS.

www- Konserterat flera år à kontinenten.

 

Program fr. o. m. den 19  o. m. den 22 Okt.

Som extrannlnmer visas

Veckans Nyheter.

Senaste serien, direkt anliind hit från Paris.

 

 

 

 

l

t

QRÅÅMRNK

1l--M--ll--Å
.mf-L95090719919ÄS-5NF

ÅMÅÅÅRÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ

n

Läs världsnyheterna i Eder tidning!

I(irlänsande Suecesnnmmer

g Asta Nilsen Film!

Ett sterstadsdrama ur

os I!!

leel Illilllllllllsstrlln

 

 

Se dem a Svenska Biogrnfteatern!

 

0-4

 

ä
å
å
z
å
ä
s

 

 

 

 

I 3 akter och 1 epiloff.

llnvndrollernn innehavas av:
av Herr Vald Möller, Kungl. Teatern.

lentier Simons roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  ..... ..
Författaren .lean Mayols roll ................... ..
Fru Yvette Simons roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Målare Paul Rischs roll .............................. ..
Dansösen Camillas roll ............................... .,

37

,, Jobs. Poulsen, ,.

,, Fru Karin Lund, Den Nya Vllleatern.

TI

77

Herr Vald. Psilander.
Fröken Asta Nilsen.

AVDE LN IN GAH:

lzsta Akten.

En iörmiddagsrepetition.
Dausöser.

Camille lFlovier.

En äregirig dansös.

En överraskning.

uNi är ju en talangtl.
Premiälraiton.

En påtvingad roll.

Den nya stjärnan.

I klädlogen.

Camille och Jean.

Paul Risch ser för första gången
Camille.

Hemliga brännande blickar.
Vem är hon och han?

Fru och hr Rentier Simon.
Ett farligt dubbelspel.

17. Den vackra modellen.

18. I Risehs atelier.

19. Ett otillåtet möte.

20.1 Den andra sittningen.

21. En straffpredikan utan följder.
22. En oförklarlig Oro.

23. Lyssnerskan.

24. Mötet.

25. En smärtsam upptäckt.

26. Lätt att övertyga.

Obs!

r-H-w-H-l
9201990

Monopellilm för

I
l
l
l
l

27.
28.
1.29.
30.
31.
332.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

44.
45.
46.
.47.

48.
lll.

Svenska- Biog I:qiteatel-n.

  

 

2zdra Akt-en.
På. bankett hos Simons.
Camilles upptäckt.
Hycklersknn.
Förd bakom ljuset.
Ljuva drömmar. Å
En fasansiull upptäckt.
Camille vill hämmas den lidna skymfen.
Hon bedrager er!
Kärleken besegrar svartsjukan.

3:dje Akten.
En kapplöpning med döden.
Kärleksrus.
Den nakna sanningen.
Jag har förrätt Eder! men ångrar det.
En lyckad list.
Falsk uppfattning.
Icke mäktig av sina sinnens bruk.
Skontet.
På. Teatern.
Bak kulliserna.
Camille erfar följderna av sin godhet.
I dödens armar.

En Epilog. I
Bland goda människor.
återvända.
Livet smàler på. nytt mot Camille. --
Ormen i paradiset. - De godas seger.

Obs!

.Rosorna

 

 

Barn äga ej tillträde utan föräldrars eller mållsmiins tillåtelse.

Obs! Enerm tillslntning överallt var den visats!

FiilVlSSn Elllll lllll lllllllll l llllll lllll

M" lnillståindig beskrivning à 5 öre linnes att köpa. i kassa-n!

du

WVUVVVVVWVVVVVVVV

lllll SlllllldllllllS lldlll- llllll dellltlllltSldllHlHHdl llltlldll lll. l-l, 5-5 B. lll.

 

 

SdlSlllll Sllllillldl llllll lllllllldlll.

lf Rätt till ändring av programmet förbehålles. "1.

Tiderna bliva tills vidare:

 

 

Vardagar kl. 7-10 e. rn., Lördags- och helgdagsfaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och helgdagar
kl. 1-5 och 6-10 e. m.

lPRlSERNÅ: lista plats 35 öre, Zidra plats125 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserver-ad

plats 50 öre.

harn- .ich familjeförcställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

Ngll prngram Måndagen den 23 Oktober.

5lllt-fyfn-keri.AntieiwlTnåEfF klst-1155::(151-11.

Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 .timmars

VWVWVVVWV

c

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVV s

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain