#1761: Svenska Biografteatern

hörsal, Kungsgatan 36

ss    a.

 

 

e-a Kinemalnpral-Förevisninpar ,

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

 

 

 

Alltid absolut de senaste nyheterna å området.

Vid pianot: A. LODENIUS.

Konserterat flera år à kontinenten.

 

 

 

Program fr. o. m. den 26 t. o. m. den 29 Okt.

 

 

 

Obs. ! "mr-"Wi Obs!

 

 

Revy över veckans nyheter.

rar-3 Senaste Vecko-Journalen. 

 Verklighetskinematogralier från olika delar av världen. mar-1:

 

 

 

 

 

Attraktion! Attraktion!

Från soluppgångens land!

Japansk brottare.

 Intressant. :ef-W-

 

 

 

Japan har under de sista tvenne decennierna ryckt fram såsom en stormakt på alla om-
råden. Däribland har kroppens sunda utveckling, vilket är en huvudsak for att skapa enl-har-
dad och handlingskraftig nation, icke försummats, utan detta syftemal har alltid mtagit forsta
rummet i ungdomens uppfostran. Vi äro nu i tillfälle att visa en av Japans mest omtyckta

nationalsporter: .
Brottningskampen

och kommer det säkert att i högsta grad på det livligaste intressera åskådaren. Ingen unation
har ännu uppnått en så. fullödig konst och teknik å. brottareområdet som Just: aSoluppgangens
sneögda sönerl"

:www-"mmm Sensationellt! V Mä ----------- - i;

 

 

 

 

 

 

 

Succés.I Å ä S uccés.

Varietéilickans
kärleksroman

 eller r:

I Brnstna förhoppningar.

 Ett drama om kärlekens lycka och illusioner. 

1

Germaine är anställd vid varietén och firar sina triumfer på. dess scen.

En dag blir hon jämte några andra varietéartister bjuden på frukost på ett utvärdshus
av en dzr Renfrew. Lågt nere i dalen ligger storstaden, där hon en gång var en fattig rän-
stensunge och som nu Äi dubbel mening ligger för hennes fötter. Dessa minnen komma över
Germaine, när hon vid doktorns arm blickar ut över staden.

Vi övervara så. en varietéföreställning och hos Germaine börjar kärleken till den vackra
läkaren, som är närvarande, vakna. Ute i artistlogen får Germaine ett brev från honom, var-
med följer ett dyrbart halsband som gåva.

Men svartsjukan vakar i en ung manlig kamrats skepnad. Han spionerar ut att doktorn
är gift och han skyndar att skadeglatt meddela Germaine nyheten.

Förtvivlad över att se sina unga-kärlekskänslor så. brutalt trampas under fötterna, skriver
hon på vännens uppmaning ett brev till doktorns hustru och .bifogar brevet från doktorn till
Germaine.

Så. få. vi bevittna en spännande scen. I doktorns arbetsrum behandlas patienten, och
helt plötsligt står till doktorns stora förskräckelse Germaine i rummet. Det är ångern över
att grumla hans hustrus lycka som drivit henne dit. Hon frågar oroligt efter posten. Den
bäres in till doktorn, men unga frun har redan tagit sitt brev. Gel-maine kom för sent för
att få riva sönder det!

Hustrun infinner sig nu, och för att rädda sig ur situationen spelar Germaine rollen av
en ögonsjuk patient, som ligger i halvdunklet i läkarstolen. Hon får nu bevittna uppgörelsen
mellan. doktorn och hans hustru, där den senares bättre jag tar ut sin rätt, överser allt och förlåter.

Den sista scenen är gripande i all sin stumma smärta. Germaiue är ensam med sin för-
smådda kärlek. Det var en kort dröm. Verkligheten dödade dem.

 Hjärtegripande, enkelt och välspelat drama.

Succé-s. Trä-:ii Succés.

Kriget i Uppland.

 Bilder från höstens stora fältmanöver.

 

 

 

 

 

En charmant serie klara, skarpa och ytterst instruktiva bilder från årets stora
fältmanöver i Uppland.

 

 

Varje vapenslag i aktion!  -m-.ÅMM-"J Imponerande truppmassverkan!

, Bör ses av varje svensk!

 

 

 

 

 

i i] lehrnan som mpdedpeka.

Säsongens krattsuccés. -

 

 

 

 

 

 

 

W Rätt till ändring av programmet förbehålles. .u-

Tiderna bliva tills vidare:
Vardagar kl. 7-10 e. 11nu., Lördags- och hclgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och helgdagar
kl. 1ä5 och 6-101e. m.

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, 22dra plats 25 öre, barn resp. 25 och-15 öre. Reserverad
plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1ä3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars
harn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

Ngn prngram Måndagen rlen 30 Uklnner.

Tryckeri-Aktiebolaget Folket, 1911.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain