#1760: Svenska Biografteatern

Templarnrdrns stora eleganta
Vhörsel, Kungsgatan 36

 

 

G: Kinemalnnral-Färevisninuar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

 

 

Alltid absolut de senaste nyheterna å området.

vid pianot; A. LoDENIUs.

Konserter-at flera år å kontinenten. -m

 

-p-

 

 

 

Program fr. o. m. den 23 t. o. m. den 25 Okt.

  Snnllnumnsreunllnn mn.

En serie ufmärkf väll-yckade och skarpa bilder från sommarens regaffa.
i I" Bör glädja och ses av varje sporiiniresserad. "IE
q: Xurfiga sjömansbilder. 3.-

Syslrnrn llmnlin och Lennon

i deras fenomenala kraflpradukfioner.
" Elf verkligt försfklassigr akrobaf- och allefnummer. mä-

 

 

"Det starka är det sköna värt", heter det, men här har styrkan och skönheten förenat
sig i överraskande hög grad. De i fråga om yttre fägring och behag rikt utrustade systrarna
slå världen med häpnad genom den lätthet och grace, med vilken de utföra sina kraftprov
och konststycken. Och scenen är sällsynt smakfullt och elegant arrangerad.

I Sevärdhef av rang.

 

 

 

Sforarfad succésnylzei!

Vllil SlilllllilllllldlllllS Sllilll

 

 

 

eller ä:

tili vinna. .

eff-   Spännande kärleksdrama. :es-h.

En ung vingårdsarbetare älskar och älskas tillbaka av dottern till den lilla vingårdens ägare.

Då den unga flickan en dag jämte sin lilla syster säljer blommor och frukt på. en restau-
rant, uppmärksammas hon av en hbättre herre", som envist börjar för-följa henne. Till en
början vägrar hon absolut att inlåta sig med honom men blir slutligen medgörligare. I

Ernst, så. är hans namn, mutar nu den lilla systern att smuggla in ett brev till henne,
vari han inbjuder henne att en kväll bese hans lustjakt i viken.

Emellertid blir den unga Hickan allt kyligare mot sin älskade, och i sin förtvivlan beger
han sig till den blivande svärfaderns gård för att klaga sin smärta.

Här får han se den lilla systern sitta och äta konfekt, och barnet berättar helt naivt, att
hon fått dem av en fin herre men inte får tala om det. Svärfadern underrättas och i en upp-
rörd scen av dramatisk verkan, vägrar hon att lämna fadern och fästmannen några upplysningar.

IÄ sin blinda vrede vill den förra döda sin förblindade dotter men hejdas av svärsonen.
Brevet från "den fine hel-rn" upptäckas och man kommer överens om att infinna sig på mötes-

latsen.

P Vi se Ernst invänta sitt offer, men i stället övermannas han av hennes fader och fäst-
man. Han visiteras och beiinnes inneha ett brev, till en byrå för vita slavhandeln vari han
utlovar en vacker blomsterilicka från Nizza.

Han straffas nu av de båda männen påJ ettlraifinerat sätt.

I l

En visil i Tunis. I

:H1- .fypiska österländska bilder av stor! intresse. Ernits-ht"

 

Bland religiöst folk och hedningar, bland dagdrivare och öknens söner, i hem och på
kaHehus.
I

n i" mille hjulen. 

eller

När-lullmim lilev llym.

Ett stor-komiskt nummer, däri en ung flicka, som på. en av föräldrarna tillställd bjudning,
skall utvålja bland massan av friare, den ena galnare än den andra, sin blivande make. Hur
hon hjälpes av Lehman, och hur denne expedierar den ene efter den andre ur huset, och till
sist som belöning får henne, visas i en mängd kostliga, uppsluppna scener.

-TI En skraffpjäs av rang. à-

 
 

 

 

II" Rätt till ändring av programmet förbehålles. "-

Tiderna bliva tills vidare: i -
Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och helgdagar
kl. 1-5 och 6-10 e. m.

PRlSERNA: lista plats 35 öre, Zidra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserver-ad
plats 59 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1ä3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars
barn- nch familieföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

Ngllprograni Torsdagen den 26 Uklnhevr.

Tryckeri-Aktiebolaget Folket, 1911.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain