#1759: Svenska Biografteatern

lemplnordcns stora eleganta
hörsel, Kungsgatan 36

 

 

Kinemaiuurai-Färevisninuar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.
Alltid absolut de senaste nyheterna à området.

Vid pianot: A. LODENIUS.

Konserterat flera år å kontinenten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Program fr. o. m. den 2 t. o. m. den 5 Nov.
ml

Ozncle Franska Jägar-
regementet

badande slina hästar i fluaberiloden.

 

 

 

 

 

cherinensiosierdouef

---..- eller ....-----

En cowboyls upprättelse.

Kärleksdrama från Vilda Västern.

 

 

Vi föras till en dödsscen, där den lilla Nelly mister sin far och lämnas utblottad och W 1
ensamDiarilgi-ldktige cheriffen Dan Tomas kommer emellertid till och tar hand-.om deriiivirnlosai;
Tio är ha gått och Nelly har växt upp till en. hurtig, "vacker Vllda IVasternsl-:nni lz:,bogv
i fosterfaderns bröst börja känslor av kärlek vakna till uingmon.I Hari skriver et: ar ek: rm
. till henne, men Nelly har redan fått en beundrare, som non träffar pa karleksmo len å s bngte;
en käck ung cowboy, och en dag anhåller han hos cheriffen om fosterdotterns .an . t k
en svär inre kamp, sedan han fått veta att de unga tu älska varandra, ger han sitt sam yo e
" " I " ksbrev. I I I n
Qch Sålhiidkidåhhcld: :irliaåven och den unge cowboyen börjar i det stillasittande livetilforfzzlla
till en del ovanor. Dagarna tillbringas på. krogen och hustrun sitter hemma forsummad oc gra er.
En dag berättar cheriffen, att en mördare, Buck Iteed, efterlyses och aliitt ett prtis al:
1,000 dollars, är satt påJ hans huvud. Samma dag råkar var unge cow-boy vid ortsple ek- otcr
spriten på. krogen i gräl med en vild sälle, och i hettan drar han sin revolver .eo s Ju e

ned honom.

Nu börjar en flykt och ett förföljande av den brottslige, som är ytterst spännande över

, vilda hedar och vattendrag, och slutligen hamnar den brottsliga inne på ett litet värdshus,
där han gömmer sig. 1

Cheriffen har emellertid upphunnit honom, och i en dramatiskt spännande scen över-ngar

cheriffen honom under det han visar honom bilden av hans unga hustru att ge sig Y

och följa dem hem. V - Xllit för

IHär bevittna vi nu en upprörd1 seen, som utspelas på krogen, hur den som fallhflzbr

I. cowboyens kula, viser sin tatuerade armhpå. vilken stilig:åd-(Qiiqlimltedd)fint;ränta,AgeliadjghgléX q

i "i" igenomfidödsstiiiidenlerkähnörlsigvälfärden efterlyste fruktade banditen. i

l - Den unga mannen prisas nu för sitt dåd och återföres i sin lyckliga makas armar.

Ett upprört drama, rikt på spännande välspeladeq scener.

 

 

 

 

Halvtimmasskådespel!

Under kärlekens
g

haller.

Spännande scener. -- Senaste nyhet från American Biograph.

 

 

Hugh Fraziér, sonen till en förmögen plantageägare, är förlovad med en ung stolt Hicka
som tagit honom endast för hans pengar. Emellertid har han redan länge i tysthet varit
älskad av en annan ung flicka, .lenny Baker, den fattiga bärplockerskan, och då. Hugh en dag,
då han skall i väg till kriget, som utbrutit, hastigt trycker en kyss på. hennes läppar, blir hon
utom sig av glädje.

En dag under krigets gäng vill Hugh besöka sitt hem, men råkar ut för fienden, och
blott genom Jenny räddas han. Han tror dock, att han har sin fästmö, att tacka för sin rädd-
ning. Fienden har under tiden bränt hans fädernehem, men genom en trogen negerslav har
dock allt av värde räddats.

Under tiden har Hughs fästmö fått reda på att han förlorat sin gård och blivit fattig
och genast vänder sig hennes hjärta från honom och då han kommer för att hos henne hämta .
tröst, finner han henne i en annans armar. Nedbruten till kropp och själ beger han sig till
sitt hem, som han finner som en rykande askhög. Men när han tycker sig mest övergiven stå.
trogna vänner vid hans sida. Negerslaven omtalar för honom vem som räddat hans liv och
för honom till det ställe, där han förvarat förmögenheten. -

Och så. i nödens stund lärde Hugh känna, var ett hjärta varmt och förtroendefullt slog
mot hans.

 

 

 

 

Storartad kinernatograli! --------=--

Ej att förväxla med förut visad Etna-bild!

Etnas utbrott.

Väldiga eruptioncr.

 

 

 

 

 

Sem bekant hade vulkauen Etna på. Sicilien för någon tid sedan ett häftigt och förödan-
de ntbrott. Då det är få dödlige här uppe i Norden förunnat att äse en dylik naturkatastrof,
ha vi satt oss i tillfälle att återge en synnerligen åskådlig och praktfull serie, fullkomligt ena,-
stående bilder fràn utbrottet. Man ser huru massan av glödande materia kastas upp med
väldig kraft ur jordens inre, huru lavan strömmar nedför bergets sidor, förödande allt i sin
väg, huru människorna Hy ur sina bostäder, huru järnvägsspär rivas upp etc. - allt i av
vulkanen lämnad stark, egendomlig belysning.

1 En tilm som måste ses av alla!

 

 

 

Petter sorn iclroskkusk.

Var och en iår sig ett gott och hälsosamt skratt.

 

I" Rätt till ändring av programmet förbehålles. du i

Tiderna bliva tills vid-ro:
Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m.,,Sön- och helgdagar
kl. 1-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, szra plats 25 öre, bam resp. 25 och 15 öre. Reserverad
plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populärawz timmars
bam- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre. i

Ngti program Måndagen den 5 November.

Tryckeri-Aktiebolaget Folket, 1911.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain