#1756: Svenska Biografteatern

Icmplaronlens stora eleganta
hörsel, Kungsgatan 36

 

 

=-= llinenaluural-Färevisninuar

gives dagligen efter utsökta och gedigna program.

 

 

 

Alltid absolut de senaste nyheterna à området.

Vid pianot: A. LODENIUS.

Konserterat flera år à kontinenten.

 

 

 

Program fr. orm. den 9 t. o. m. den 12 Nov.

 

 

 

éE lnl sliirsn suntsllrnnn E i
i Slilll  VlSillS l llsllllslllllll. 

.Slorslagen konslfilms! 
Neyöresldllningsbild! 

 

 

 

 

 

  

y V .

   
     

f, ÅLE Skådespel i 3 alcfer och 5.3 avdelningar =-:
i av1 Urban grad.

.7 huvudrollenV världens störs-iår:filmsskådespelerska-Yen-

Fröken JVsla jVielsen.

 

 

 

 

 

 

Första akten. 27. Stella hos juveleraren.
då 1Q Efter Cirkus. 28. Hirsch triumferar.
2. Två beundrare. 29- Dyfbara Smycken-
 Stejla gör Sitt VaL 30. Ett pärlhalsband försvinner.
4. Första mötet, I 31. Den iörrädiska spegeln.
5. Vid Svandammen, 32. Stella skyndar att möta. greven.
6. Hennes kapitulation. 33- JuYelefaren På Vakt;
7. Hemma hos greven. [34- Gflpen På bar gàrmng-
8. Hovjuvelerarens löfte. 35- "I nattqkl- lgl"
9. En. misslyckat försök. 36- Hon maste - --
10. "En slagen hjälte". " ,
11. Hämndkänslan vaknar. , - Tredle akten-
12. Vid spelbordet. 37. Halsbandet säljes.
I - 38. .luveleraren återköper smycket.
Andra akten- 39. Ett komprometterande intyg.
13. En duell på kort. 40.1 Spelskulden betalas.
14. Spännande minuter. 41. I Stellas rum.
15. Allt på. ett kort. 42. Misstänkt liemlighetsfullhet.
16. En farlig förlust. 43. Greven börjar fatta misstankar.
17. Spelskuld är hedersskuld. 44. Efter föreställningens slut.
18. Ett fruktansvärt beslut. 45. En pinsam supé.
19. På. föfrmiddagens repetition. 46. Svartsjukan vaknar på. allvar.
20. Stella anar grevens avsikt. 47. Juveleraren anser sig säker om sitt byte.
21. Vapnet. 48" Ett frestande erbjudande.
22. I klädlogen. 49. "Det hela ett missförstånd".
23. "Något måste göras". 50. Nästan förlorad.
24. En påminnelse från juveleraren. 51. Ett oväntat ingripande.
25. "Jag kan rädda honom". 1 52. Planen har misslyckats.
26. En biljett till greven.  "I grevens tid".

.Denna film har med vederbörligt tillstånd uppförts i Slockholm
c? Pineis Kina Erumafique (Boston Paläef å :Djur-gården) i 1!!- dagar
i föUd för utsålda hus och har av såväl publik som press cmseifs
som den moderna kinemalografins till daio slörsla konslverk och
håll den slörsia

Puhl:"ksuccés ----

som hiiiills existerat i Stockholm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Öbs.! Inga barnbilieller. (9st :inga barnbiljeffer.

 

 

llllSl lllll SllllllillltllS llilllllllllslälllllllllill" llYlI, Ellilllllillll Illllulälll.

=----=llel sliirsln succtsllnunm E
Slllll llllllS lllSHlS l ESllllSi il. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M" Rätt till ändring av programmet förbehålles. "I

Tiderna kliva tills vidare: i
Vardagar kl. 7- 10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön-l och helgdagar
kl. 1-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad
plats 50 öre. Sön- ochwhelgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars
barn-I och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre. f I

Ngll program Måndagen den 13 November.

Tåyskennkmbomget Folket, 1911.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain