#1753: Svenska Biografteatern

Templarordens stora eleganta
m hörsel, Kungsgatan 36 se

 

 

l r n " I I
lllllHllllllUUlHl-fllltvlslllllgäl
givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

Ef" Alltid absolut de senaste nyheterna å området. "H

vid pianot: PRo rus Å st-UND.

Program fr. o. m. den 18 t. o. m. den 15 Mars.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Ö "0

.I Mästerskapstävlingama i Västerås.

1
Utmärkt sportbild för dagen. j
l. Idrottsmännens tåg genom staden.
2. På tävlingsbanan.
3. Hastighetstävlingen å skridskor.
4. Uppvisning i konståkning. - P,
5. Slutstriden mellan Paul Pettersson och Otto Andersson. den sistnämnda segrare i alla lopp. i

 

 

 

 

 

 

 

Nytt! Nytt! f Nytt!

l vKOGEN.  

Från franska revolutionens dagar.

CI)
7
:ä-
1-4
F11
z

Baron DVAiX hör till skaran av kunglighetens trogna anhängare och är därför under
franska revolutionens dagar utsatt för den häftigaste förföljelse från republikanernas sida, hans
gods äro koniskerade och han har förlorat hela sin stora förmögenhet. Baronen äger en ung
dotter, som emellertid är älskad av och älskar tillbaka en ung republikan, ty "för hjärtat
existerar ingen politik". Den unge mannen begär flickans hand hos hennes far, men får natur-
ligtvis ett förbittrat nej - aldrig skall han samtycka, såJ länge inte republikanerna ha gottgjort
de honom tillfogade oförrätterna.

Detta yttrande uppväcker hos republikens anhängare en tanke, som han skyndar att
realisera. Han gräver i skogen ned en skatt, motsvarande värdet av baronens indragna egen-
domar, och lägger som en talisman i skrinet också den ring, han fått av den unga flickan.
Så. låter han en zigenerska spå. baronens dotter; hon läser i hennes hand sagan om den i skogen
nedgrävda skatten och beskriver, var baronen - skattens rätte ägare - skall kunna återfinna den.

Baronen, hans dotter och ett par tillgivna tjänare skynda till ort och ställe, där de snart
Enna skrinet, med vilket de skynda hem. Undersökningen av dess innehåll bringar ocksåJ i

dagen ringen. Flickan nödgas erkänna, att hon givit bort klenoden med sitt hjärta, och dai

samma "ögonblickden unge republikanen och-Zhansförspråkare infinna sigjöslutarnalltlpå bästa
vis - fadern ger med sig av kärlek till sitt barn, och de båda unga få. varandra.

En vacker och stämningsfull bildserie.

 

 

 Farligilekmed-elden.

IHemmets solsken.

Unga Nelly är hemmets solsken, föräldrarnas glädje och föremål för den raske unger-
svennen Johns hemliga kärlek. Så. kommer det sommargäster till platsen, och Harry Franklin
blir bekant med Nelly. De båda unga trivas i varandras sällskap, och en vacker dag åka de
ut i bil tillsammans. De göra en läng färd, men plötsligt ramponeras bilen i närheten av ett
avsides liggande värdshus. Harry övertalar nu Nelly att stanna här tills vidare; och hon sam-
tycker, sedan han lovat henne att de skulle resa in till staden för att gifta sig. Hon skriver
hem till fadern, som hela natten suttit utanför sitt hus och väntat på. henne, för att omvala
sin lycka. Med ens grusas emellertid alla hennes förhoppningar, Harrys far vägrar att sam-
tycka till sonens giftermål med den fattiga flickan, och hon lämnar nu Harry för att söka sig
en plats och glömma. Hem kan hon ej återvända av blygsel. Slutligen erhåller hon en plats,
men måste snart åter lämna" densamma, enär principalen blir för närgången. Nu har hon intet

annat att göra än återvända hem. Ångerfull träder hon äter över hemmets tröskel, men solen
lyser nu upp på. nytt. Den återvändande dottern mottages med öppna armar, och länge
dröjer det ej, innan hon är raske Johns trolovade. - Nu skiner solen fullständigt.

Fängslande livsbild. I

 

 

.. orden sedd i förhållande till några av
(le förnämsta himlakroppama.

En lektion i astronomi. Överraskande illusion.

1. Månen kretsar omkring jorden, som i sin ordning rör sig runt solen. (Månen och
jorden äro betydligt förstorade i förhållande till solen)4 2. Huru sol- och månförmörkelse
uppkomma. 3. Jämförelse mellan solens, jordens och månens storlek. Månens diameter är
fyra gånger mindre än jordens, vars medeldiameter är 12,742 kilometer; solens diameter är
106 gånger större än jordens. 4. Planeterna omkring solen. 5. Solen, de sju planeterna,
jorden och månen. 6. Halleys komets läge sistlidne sommar.

Lärorika, fyndigt åstadkomma bilder ur rymden.

 

 

 Den e erhängsna barnungen.

En särdeles uppfriskande och roande historia om en herre. två fruar, några
mamseller, en poliskonstapel och en barnunge.

Synnerligen muntrande.

 

 

 

035.! Rätt lill ändring av programmet förbehålles. 088.!

 

 

. , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.m

TIDERNA: Vardagar kl. 7410 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och

helgdagar kl. 1-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserver-ad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars barn- och

familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

Nytt program Torsdagen den 16 Mars.

Eskilstuna. Tryckeliakticbolaget Folket, 1911.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain