#1750: Svenska Biografteatern

a hörsal, Kungsgatan 36 se

 

 

ss    i feg

e-a Kinemalnurai-Ftirevisningar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

EF Alltid absolut de senaste nyheterna å området. 

vid pianot; PR 0 rus Å sL UND.

t

Program fr. o. Im. den 6 t. o. m. den .8 Mars.

.l i I l
. ,,t. I

 

 

 

 

 

 

Telegram. Hytt för dagen. Telegram.

1.Knrnevnlen i Nizzn l9ll.

Ett evenemang i näiets Värld.

Karnevalerna i södern har nyligen tagit sin början, och vi äro i dag i tillfälle att visa
ypperliga bilder från årets karneval i Nizza, i vilken stad dessa festarrangeman-g torde vara
mera storartade än i någon annan stad. Det är också. häpnadsväckande prov på. uppflnnings-
rikedom och kombinationsförmåga man här ser passera förbi i ett ändlöst tåg med prins Kar-
neval i teten, medan människor i många tusental från alla jordens länder, glada och begivna
på skämtsamma upptåg, myllra å. ömse sidor. De kunna ej beskrivas dessa fantastiska grupper,
dessa måleriska illustrationer till likt och olikt, denna uppslupna glädje, denna typiskt syd-
ländska feststämning. Det måste ses. Och man ser allting här lika livslevande som om man
befunne sig mitt i vimlet därnere.

Måste ses av alla.
I I I I I I l I

I Generalrepetitinn å en Iaustralisk cirkus.

 

Mycket klara och livfulla bilder. I

Man får här bevittna en högt uppdriven dressyr av elefanter, lejon, tigrar och andra bestar.

wI I I I I I I I

 

 

 

 

 

- - Konstfilm! - - s. En intressant nyhet!

I skuggornas värld.

Ett dansféeri. - Särskilt för stycket komponerad musik.

Den rytmiska, plastiska dansen har ju städseV ståtti högt ilkursndchmärlsärskilt-nluwp-äw A  

modet, sedan barfotadansen blivit införd litet varstädes.

De prestationer som här utföras av framstående dansöser åter-givas icke direkt, utan i
form av skarpa skuggbilder mot ljus bakgrund. Av den charme och den graciösa fulländning,
med vilken de olika danserna utföras, går dock ingenting förlorat; snarare blir intrycket mera
markant än å. direkta bilder. .

Särskilt till denna bildserie komponerad melodiös musik förhöjer ytterligare eäekten av
det lika vackra som originella skådespelet. i

Enastående nummer.

 

r I I I I I I A

 Barnet som redsmäklare.

Amerikanskt nutidsdrama.

- i?

John Harris och hans unga fru leva tillsammans ett synnerligen lyckligt familjeliv, ytter-
ligare förljuvat av lilla Mary, enda barnet och föräldrarnas avgud. Men så. tror sig frn H. ha
fått anledning misstänka sin makes trohet, och från den stunden är det slut med den husliga
sällheten. Häftiga scener höra till ordningen för dagen, och slutligen flytta de båda makarna
ifrån varandra, medan skilsmässa förberedas.

Lilla Mary, som lider mest av den nya ordningen och som därtill är en förståndig flicka,
uppger snart en plan att åter sammanföra föräldrarna. Hon skriver ett brev till föräldrarna,
undertecknat "Svarta Handen", den beryktade förbrytarligan, och meddelade att hon- befann
sig i nämnda bands våld, men att hon på. vissa villkor skulle frigivas. Fru Harris, som först
mottager brevet, blir. utom sig och sänder bud på. mannen, som kommer och hjälper till att
verka tröstlös. Men just under de värsta sorgeutbrotten anländer lilla Mary, som genom sin
knepigt uttänkta list vunnit sitt syftemål: att förena de två, som enligt den gudomliga lagen
icke skulle av människan åtskiljas.

I." Särdeles tilltalande drama. 1:

I vI I I I J .f I

5.Solskensnrinnen rån Sicilien.

Fagra Vyer och studier från San 1 Giuliano och Trapani på Sicilien.

l. I det romantiska San Giuliano.
2. Mellan Trapani och Marsala.
3. De berömda saltverken i Trapani.
Saltkvarnar i verksamhet. De stora-saltdammarna länspumpas. Saltet färdigt för

 

 

.. En gammal nngkarls missöden

eller

En apparat som gjorde eiiekt.

Gustaf Duponschard kan icke spara på. slantarna. Då hans farbror nekar honom ett lån
på. lumpna 25 louisdorer, annonserar han att farbrodern vill gifta sig. Denne får nu så. många
besök av "medelålders damer", att han beder brorsonen hjälpa sig ur dilemman, vilket denne4
också. gör mot hederlig vedergällning.

Dråpligt skämt.

 

nns..I när: fm ändring av programme: förbehålles. 038.!

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-5 och 6-10 e. m.
.u PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. 1Reserver-ad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellannkl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars barn- och
.familjeföreställningan barn 10 öre, äldre 25 öre.

 

Nytt program Torsdagen den 9 Mars.

Eskilstuna., Tryckeriaktiebolaget Folket, 1911.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain