#1748: Svenska Biografteatern

Templarordens stora eleganta
as hörsal, Kungsgatan 36 se

 

 

Kinematugral-Förevisningar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

I.. Alltid absolut de senaste nyheterna à området. "II

V vid pianot; PRO rus Å sL UND.

Program fr. o. m. den 27 Februari.

.Vandringsminnen rån Palermo.

Förzfiusande vackra scenarier från den konstsmyckade staden.

 

 

Nyhet från Gaumont, Paris.

 l lyillans slyvbarn. -

Målarens son.

Det nygifta, unga konstnärsparet lever i stilla lycka. Att få ett barn är deras högsta
önskan, och den lyckan beredes dem i sinom tid. Sköterskan, som det lilla barnet anförtrotts
ät, snavar en dag i en trappa, med det sorgliga resultatet, att den lille för all framtid blir
krympling. Moderns känslor för barnet nndergär ingen förändring, men fadern plågas av att
ständigt se den stackars krymplingen i sin närhet. Han blir sänd till ett avlägset gymnasium,
där han lider mycken spott och spe av kamraterna för sina lyten. Kärlek till konsten har
han dock ärft efter fadern, och han ägnar sig med iver ät att teckna. Så. kommer ferierna
och gossen återvänder till hemmet.I Här undergå. faderns känslor gentemot sonen en plötslig
förvandling, när han en dag överraskar gossen, sysselsatt med målning. Han ser ihonom den
blivande store konstnären och sluter honom ömt i sina armar.

Vackert och rörande drama.

 

 

American Biograplz. American liiograph.

 IiN soMMARsAGAf

b Lus tspej.

Huvudrollerna innehavas av de mest omtyckta skådespelarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårt lilla amerikanska lustspel tillhör en av de bilder som gisslar människonaturens dub-
belhet och falskhet. " Innehållet är i korthet följande: Den unge miljonär-sonen är förälskad i
en talangfnll ung flicka. Då han en dag anhåller om hennes hand, blir han skrattande till-
bakavisad. För att besegra kärlekskvalen, företager miljonärsonen, klädd såsom en bättre ar-
betare, en fotvandring genom Pennsylvanien. Här lär han känna en ung, vacker och älsklig
lantiiicka. Den unge och galante mannen förälskar sig nu i lantflickan och hans kärlek blir
besvarad. Dagar och veckor fly hän.vr Då. kommer brev från den förnäma damen: uKom åter.
.lag ångrar mig. Kom och du skall icke få. nej". Vår miljonärson står nu i valet och kvalet.
Lantflickan kan i sin oskuld ej förståJ vad som går åt honom. Då. kommer ett nytt brev, mera
eldigt än det första, och han reser utan tanke på. henne han lämnar kvar, utan avsked, utan
ett ord, och då den oskuldsfulla flickan läser det i brådskan av miljonärsonen tappade brevet,
ser hon med sina stora, klara ögon nt i rymden och överv hennes läppar smyga orden:

(din sommarsagafr.

 

 

 

år

Lejontämjerskan Tilly Bebe
.. " med sina vilda lärjungar.-

Ny upptagning. . Häpnadsväckande dressyr.

Som när ett barn leker med en trogen hund, se vi den. vackra lejontämjerskan bland
sina rasande vilddjur, utvecklande en dressyr, som måste förvåna och väcka beundran hos alla.

 Pe ters lilla knep.

Komisk scen av Timmary, spelad av Prince. m
Särdeles muntrande stycke.

 

 

 

 

Rätt till ändring av programmet förbehålles.
TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-5 och 6-10 e. in. I
PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, Zidra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

 

lilakilstuna, Tryckeriaktiebola-get Folket, 1911.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain