#1746: Svenska Biografteatern

X Templarordens stora eleganta
x an hörsal, Kungsgatan 36 a

Kinemalnnral-Färavisningar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.
ll- Alltid absolut de senaste nyheterna à området. "W

vid pianot.- PR 0 rus Å sL UND.

Program fr. o. m. den 20 t. o. m. den 22 Febr.

.. Paihé-Journal. I

m fkiuella bilder ur dagskrönikan. --

ALDENSHOT: Kapten Cody vinner Michelins pris.

PARISERMODER: En samling charmanta visittoaletter.

Szt PETERSBTTRG: En elektrisk spårväg över det frusna Nova.

MADRID: Siamesiska sändebudet överlämnar sina kreditivbrev till konung Alfonso.

CHAMONIX (Frankrike): Skidtävlingar med talrika missöden, som pä åskådaren säkert ver- -
. kar mera uppfriskande än på. de tävlande själva.

2. jäkienskapeis nyckjullhei.

fmerikanskf skådespel.

Jack Taning står i begrepp att gifta sig med den kvinna han älskar, Ellen Browny. Då.
fär han av sin fader uppdrag resa. till Transwaal för att reda upp en guldgruveaffär. Ett gri-
pande avsked frän den älskade och han anträder den långa färden. .

Två, är senare återvänder han till hemmet och - som han hoppas - lyckan. Den se-
nare uteblir dock, ty Ellen, som ej hört något av honom, har nyligen gift sig med William
Cassie. Genom en olycka under en ritt blir Jack tvungen att en tid vårdas i Ellens nya hem,
och nu Hammar den gamla kärleken äter upp. Den äkta mannen, förtvivlad över att se hust-
run allt mera fjärma sig honom, låtsar sig vara förälskad i sin kusin, den vackra Alice, och
tack vare denna list lyckas han återerövra sin hustrus hjärta.

Men Jack blir dock ej lottlös.l Alice har fattat tycke för den raske unge mannen, och
det torde ej dröja länge innan de båda förenas för livet.

Qen kärleken . . .!

    

 

 

 

 

 

gammal konsifilm! gammal konsifilm!

3; Jakihornel.

gripande handling - Prakifulla naiur- och jakiscener.

Den unge mycket anlitade läkaren har gift sig med en förtjusande vacker flicka, som häl-
ler mycket av sin man, men ännu icke funnit sig till rätta familjelivets lugn. När därför den,
unge, stätlige greven vid det närliggande godset kommer på. besök och inbjuder det gifta pa-
ret till en stor jakttillställning ett par dagar senare, blir den unga fruns glädje stor, men däm-
pas genom mannens förklaring, att de icke komma att deltaga.

Dagen för jakten är inne. Läkaren har måst resa bort på. ett längre sjukbesök. Den
unga frun är ensam hemma och faller för frestelsen, då. greven plötsligt uppenbarar sig och
ber henne följa med på. jakten, under förklaring, att hennes man aldrig skall få. veta något
därom. Snart är den vilda jakten i full gång.

Sjukbudet visade sig ej tarva någon längre tid, och snart är läkaren äter hemma, där
han möttes av underrättelsen om sin frus utflykt. I vagn följer han jaktsällskapet i spåren
och upphinner det utanför jakthyddan, dit damerna redan dragit sig tillbaka. På. sin fråga
efter hustrun fär han det svar, att hon icke är med, och ivredesmod slår han greven i ansiktet.

Duell är oundviklig, men på. vägen till duellplatsen faller greven av hästen och skadar
sig svårt. En av grevens tjänare finner honom på. vägen och skyndar att blåsa nödsignaler,
vilka till slut höres av doktorn och hans sekundanter, som redan länge väntat på. motsåndaren.
I hast begiva de sig åt det häll varifrån signalerna ljuda och finna till sist den skadade. Vid
åsynen vem denne är, utkämpar läkaren en svår kamp med sig själv, men plikten segrar över
vreden Och han skyndar att bringa den nödställde hjälp.

Å Man och hustru sammanträffa senare. Det kommer till förklaring som slutar med att
hustrun ber sin man om förlåtelse och lovar bättring för framtiden.

Fängslande, omväxlnde. - Siorslagna jakibilder.

 

 

 

Eelegram ! j Qagsb-ild l

4. För sportens vänner.

fu iomobiliävlingen

göieborg = Siockholm.
Prins Wilhelm som bilisi. i

Allas intresse har under de senaste dagarna varit riktat pä den storartade automobiltäv-
lan, som under söndagen och natten till måndagen ägde rum mellan Göteborg och Stockholm
och i vilka bl. a. härtigen av Södermanland deltog. Vi äro redan i dag i tillfälle att visa
starterna från Lorensberg, den siste startaren som synes å bilden är prins Wilhelm. - Vidare
ser man när de tävlande bilerna jaga landsvägen fram utanför Mölndal, där det ovanliga
skådespelet åskådas av mycket folk. Och slutligen återgiver filmen de tävlandes passerande
av Borås, även där under stort tillopp av åskådare. I

Alla som ej voro i tillfälle att åse dessa moment i tävlingen skola säkert med nöje hälsa
det tillfälle som här erbjudes att ersätta denna förlust.

.Briljania bilder från egen aielier.

 

 

Bilden uppiagen för Svenska .Biografieaiern i Eskilsiuna.

 

 

JWrZsslag på person

Rammelbuliong och mässingsoppai egen mafsal.
Nöglromisk fars i flera akier.

 

     

G I  W  .N-:N-Gf 
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: 12sta plats 35 öre, 21dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

Nytt program Torsdagen den 23 Februari.

Eskilstuna. Tryckeriaktiebolaget Folket, 1911.,

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain