#1743: Svenska Biografteatern

Templarordens stora eleganta
e hörsal, Kungsgatan 36 a

 

 

  

I Kinamalunral-Färavisningar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.1

W Alltid absolut de. senaste nyheterna å området. W

vid pianot; PRO rus Å sL UND.

Program fr. o. m. den 9 t. o. m. den 12 Febr.
Hmmmmmmmnmmmn

 DiLe Omorie.

Storslagnay naturbilder från Frankrike.

  
 

 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
  
 
  
 
 
  

 

Ibn-.A

- I

.. Lille Fritz är en ärans man.

Historien om en kvarglömd väska.

kul ÄWA kul m

Den förmögna baronessan glömmer sin väska med dyrbart innehåll på en bänk. Lille
Fritz kommer larvande förbi, iinner väskan och förstår av ett inneliggande visitkort vem äga-
rinnan är. Han beslutar sig strax att återställa det förlorade föremålet till baronessan på, slot-
Itet, men anser sig böra rigga upp sig något i anledning av besöket. Han träffar en kamrat,
med vilken han byter rock, men glömmer samtidigt av att väskan ligger kvar i den gamla
rocken. Detta ger anledningen till att Fritz kort därefter känner sig ganska generad då. han
står inför baronessan.

Saken skall snart vara rättad, tänker han och kilar efter kamraten, som redan hunnit hem,
där väskan hittats och granskas med lystna ögon. Då uppträder lille Fritz på scenen och lyc-
kas genom sitt resoluta uppträdande att åter få. väskan och har så. nöjet att med artig bugning
överlämna den till rätt ägare. Belöningen uteblir naturligtvis icke.-

En näpen bild, belysande en liten parvels rättskänsla.

.741 Vhw- 41

 

L - q -

IA,

Express! :: S ensafionell nyhet! :: Express!

 

 

 

 

.A74 kw; kw kan? lll-W av

Ik, 3. Ett biografiskt masterverk.

I R . . d o b o I . d.

k .

V En historia från puritanernas häxförföljelser i Nord-Amerika.

i Statistiken visar, att under den kristna tiden nio miljoner människor offrats genom fanatiska
reformatorers nit. Religiös fanatism är i de flesta fall orsaken och ofta oäras många för att till-

fredsställa personlig hämnd. Puritanerna bilda i detta fall intet undantag. En mängd purita-
ner utvandrade för några hundra år sedan till Nord-Amerika och det är dit vår bild försätter oss.

Den unga, vackra Mary bor ensam med sin fattiga, men mot sjuka och hjälpsökande väl-
görande gamla mer. Mary älskar den evigt oroliga Oceanen och hennes största nöje är att
L uppehålla sig på strandens klippor och låta havsskummet stänka upp i sitt gyllene här. Hon

V kallas också allmänt för "Havets dotter".

" En dag, då hon som vanligt med drömmande ögon betraktar det vida havet, blir hon
upptäckt av den unge, hurtige invandraren, vilken genast gripes av kärlek till den vackra
flickan, som skrämd fiyr vid hans djärva kyssar. De träffas dock ytterligare, då. Mary av sin
protestantiske beundrare får ett halsband med korsets symbol. De unga förstå, att de tillhöra
varandra för livet.

En mäktig puritan har länge kastat sina blickar pä Mary, som dock bestämt avvisat ho-
nom. Då. detta ännu en gång upprepas, svär han att hämnas. Det enklaste sättet är natur-
ligtvis att anklaga iiickans mor för häxeri. Hon samlar helande örter, det är bevis nog, och

L kortleken i hemmet är ytterliggare ett stöd. Häxan och häxans dotter släpas bort, anklagas
V och dömas att å bål brännas. Annu i fängelset försöker den mäktige puritanen övertala Ma-
ry att välja honom framför döden, men flickan är ståndaktig. Bålet är redo. Mary ledes ut
och bindes vid pålen. Rishögarna tändas - - - e- -- -- - i - - w - w - H -

Då kommer hjälpen. Den unge invandraren, som fått veta sin älskades hemska öde, har

ilat till Sina vänner indianerna och lyckats att efter någon tvekan övertala dem att befria den
unga iiickan. Som en virvelvind komma de över de vid bålet församlade och innan puritaner-
na hunnit hämta sig efter förskräckelsen, är den dödsdömda flickan långt borta, räddad från
den hemska döden i lågorna.

 

 

 

k Vid det skummande havet lovar "Havets dotteru den unga mannen kärlek för livet.
r Ett enastående vackert och spännande drama med tidstrogen omgivning. w
k - - 1

.. Murayoch Kindy.

 

 

 

 

 

k
V . 1
t Excentrlska clowns.
De båda lika överlägset skickliga som komiska clownerna-ekvilibristerna Muray och
Kindy äro helt visst att räkna bland världens förnämsta artister på. sitt område. De presta-
tioner av de båda clownerna, som vår film återgiver, äro ägnade att väcka ej blott beundran,l
utan även häpnad. i
Lika roande som intressant nummer.

L l - i Ä
i Å w
-- eller M
L Å

i som man bäddar får man ligga.

Ett högeligen muntrande äventyr. När "slutet" är gott är alltin gott.

Den gamla, men ändå.1 evigt unga historien om ett äktenskapligt.snedsprängy som efter de
mest skrattretande episoder får sin avslutning i en duell under verkligen dråpliga villkor. Där
är tragikomedi, som skulle räcka till för en fars på tre hela akter.

  

gm-
lmmmmmmml-AMHEEN

Rätt till ändring av programmet förbehålles.
TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-5 och 6-10 c. m.

PRISERNA: Irsta plats 35 öre, thra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre. .

Nytt program Måndagen den 13 Februari.

Eskilstuna, Tryckeriaktiebolaget Folket, 1911.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain