#1741: Svenska Biografteatern

Templarordens stora eleganta
hörsal, Kungsgatan 36 se

 

 

Kinemalngraf-Färevisninuar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

EE" Alltid absolut de senaste nyheterna å området. W

 

vid pianot; PR 0 rus Å sL UND.

Program fr. o. m. den 2 t. o. m. den 5 Febr.

 

 

.. Simuppvisning och distriktstävlingar

i Karlskrona sommaren l9l0.

Ypperligt tagna och sällsynt vackra bilder. - Bör för Eskilstuna,
som så högt värderar den vackra simsporten,
vara av särdeles intresse.

Intressanta bilder. Bör ses av alla.

    

4

Succes! EXPRESS-NYHET! Succes!

Lustiga episoder ur livet i en storstad (Köpenhamn) efter kl. .12
på natten. 4Det stora succeslustspelet

.. Fyra åka män på vi f-

- eller -

Ennatt i kneiperna 0. danssalongema.

Briljant nutidsbild, vida överträffande allt, som hittills framställts i denna väg, lu-
att deltaga i Köpenhamns nattliv.

stigt skildrande vad som kan hända några äkta män, då. de för en gångs skull slå. sig lösa för
l huvudrollen den framstående skådespelaren Fred. Jensen.

PERSONERNA:

Grosshandl. Gummesen .......  Hr Fred. Jensen.
Handlande Kraft... ............  Hr Stribolt.
Manufakturhandl. Blomberg... Hr Laur. Olsen.

Fru Gummesen .....  ............. .. Fru Magna Redöhl.
Fru Rosa Blomberg ............ .. Fru Felumb Friis.
Fru Karoline Kraft ............ .. Fru Vict. Petersen.
Charles von Petersen .......... .. Hr Carl Petersen.
Lotta med "lockarne" .......... .. Fru Emilie Sannon.
Champagne-Anna .................. .. Fru Agnes Lorentsen.
Tora Rullepölsa ................ .. Fr. Rigmar Jensen. ,
Blenda Mary ...................... .. Fr. Camilla Hansen.
"(Kalle med,pjäxan , , . . . . . . . . . . . , ,. Hr Carl Alstrup.
av:Rödlöken ............................ .. Hr Ed. Jakobsen.
ä:Nils med ögat .................... .. Hr Holger Petersen.
iii-Peter Lungpipa ................. .. Hr Lehman.

tLänga Nyckeln ...........  ...... .. Hr Winther.

1zste Detektiven ................... .. Hr Ringheim.

i 2zdre Detektiven ................... .. Hr Jakobsen.

ikStamgäster å. Kneipen i Smedens gang.

1.-

res med garanterad ensam-

0"

UlwfI

 

 

 

 

-smf replies-.m .mf .månp w Jane
spasm w]oq:po,zS-" 1 .mk iggo

lllusterad broschyr till ett pris av 5 öre säljes i kassan.

 

 

.. crekiska Bilder.

Kanalen vid Korint, hamnen vid Korfu.

Mellan Korintiska och Saroniska vikarne har genom konst åstadkommits ett storar-
tat kanalbygge tvärs genom Korintska näset. Redan i forntiden försökte man att anlägga en
kanal genom näset, men dess bergiga beskaffenhet lade oöverstigliga hinder i vägen.Y I Sept.
1881 erhöll general Tiirr koncession att bygga en kanal genom näset och i Maj 1882 började
arbetet på. samma plats, där fördjupningen och uppkastade jordvallar utvisade Ner-os påbörjade
kanalanläggning. Kanalen har en längd av 6,342 meter och har i övrigt samma dimensioner 1
som Suezkanalen, nämligen 8 meters djup och 22 meters bredd. 

Korfu är huvudstad på, ön med samma namn. Den ligger på. östra kusten samt äger 1
en bekväm och säker hamn, som stär i direkt ängbätsförbindelse med London samt de större
Medelhavshamnarna.

Mycket intressanta bilder.

 

 

När björnarna uppvakta l Januari.

En glad skämtbild, huru den stackars Petterson ansättes av sina fordringsägare den 1
Januari och huru han till sist lyckas skrämma björnarne på flykten genom att låna ett lejon.

Muntert.

 

ll. Aj, Aj eller Petersons nyårsräkningar.  

 

Köp biljetter i god tid!

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, thra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 efm. populära 2 timmars barn- och
I familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

Nytt program. Måndagen den 6 Februari.

"Eskilstuna leckeriaknebolsgee Folket, 1911.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain