#1732: Svenska Biografteatern

SVENSKA BIOGRAF-TEATERN -

Stora Templarsalongen när: Kungsgatan 36, Eskilstuna.

 

FöREvIsNING Av
LEVANDE BILDER

Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och
helgdagsaftnar kl. 6--10 e. m. samt Sön-
och helgdagar kl. 1-5 och 6-10 e. rn.

 

PROGRAM

från och med den 3 till och med den 5 Maj 1909.

ff OOOOQO0.0QO0000OQOOQ0.0QOOOQOOOOOOOOOOOOOOQ

I Svenska bilder.

Hos Säterjäntorna.

Några intressanta bilder från livet i de jämtländska läbodarne.

Fäboväsendet i norden är urgammalt. Forskare förmoda att det
räknar sina anor ända från bronsålderns dagar. Det poetiska drag, som
vilar däröver, lockar gärna sörlänningen och stadsbor till ett besök på
fäbodvallarna. Stundom ligga fäbodarna flera mil från bygden. Bön-
derna från samma by hava merendels samma fäbodvall. Dagen före
boförningen är det liv och rörelse i byn. Kornas råmande, fårens brä-
kande, hundars skällande, koskällorna och barnens skrik, då. stridslystna
kor drabba samman, allt detta fyller luften med en egendomlig musik
vid avfärden från byn. Med en viss värdighet följer skällkon "skojän-
tan" i hälarna och mot aftonen är man framme vid kornas sammarbe-
Illn all.

g Livet i fäbodarna har förlorat mycket av sin ursprunglighet, men
huvuddragen äro desamma som för århundraden sedan. I arla mor-
gonstund måste "skojäntan" vara på benen, ty dagens sysslor äro många.
Ibland har hon ett vallhjon och då får hon själv stanna hemma och ut-
rätta hushållsbestyren, som bestå i att kärna smör, bereda ost m. m.
Den ena dagen är den andra lik, men säterjäntan är alltid nöjd med
sin lott.

OO..OOOOOOOOQOOOO....OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

2., Närman har tur.

En brevbärares äventyr.

Kemisk.

3. Den oskyldige.

Spännande, diupt gripande Adrama.

00000060.0QO...OOOOOOOQOOOOOOOOOOQQ

00000000...OOOOOOOOOOOOQOOQOQOOOOQO

Vi hava dagligen erfarenhet av tragedier och kinematografen har i
synnerhet gjort detta till sin specialitet, den ses alltjämt finna vägen att
väcka intresse och medlidande i åskådarnas hjärtan. Dock är det länge
sedan något så spännande, djupt gripande drama som "Den oskyldige"
blivit framfört. Filmen för oss i rörliga bilder framför de kval., som en
ung man lider. Han blir, genom en svårt grundad misstanke, I.anklagad
för mordet på sin älskades fader, vilken avvisat hans frieri. Aven hon
måste förtvivlad tro på hans skuld och hans öde tycks vara beseglat.
Men genom en polis-hunds spår-sinne kommer det rätta förhållandet i da-
gens ljus, hans oskuld år fullständigt tydlig och gärningsmannen, en för-
fallen vagabond, blir häktad. -

lllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllsn
Levande och sjungande bild:

På fleras begäran Verners avskedssång ur oper.

ifTrummJtaren från Säckinuen".

Sjunges av operasångaren Franz Porten.
mällllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.lll-.Eg

lll-Illll-Illå

5. interiör från en modern
yllefabrik i Sverge.

En serie intressanta oeh vällyekade bilder.

Ullen tvättas. Ullblandning. I spinner-fet. I våvsalen. Appretur-l
avdelningen. Noppsalen. Maskinrummet.

I .u Svärmurs födelsedausgàva.

Oerhört rolig.

Ett kolly, avsändt av M. Grinchu, Paris, finnes att avhämta å bangården.

I anledning av sin svärsons födelsedag ser sig svärmor tvungen att
uppvakta med någon present. Men det måste naturligtvis vara så billigt
som möjligt och ändå ändamålsenligt. Svärmor har svårt huvudbry att
kombinera dessa två lika viktiga faktorer, och till slut ser hon sig ingen
annan utväg än att sända sig själv som ilgods till den käre mågen på
hans födelsedag.

Efter en massa besvärligheter lyckas mågen äntligen komma i besitt-
ning av det dyrbara kollyt, som han måste transportera in genom fönstret,
och som genom sitt omfång kommer mycken skada åstad. Men vad bety-
der det? Det måste vara något mycket fint som svärmor sänt! Då, o
fasa, öppnas paketet och svärmor själv visar sig i all sin glans . . . o . ..
arme måg! Något sådant kan ta knäcken på den starkaste karl.

Mani; utföres av Pianisrrnofrns ÅSLUND.
:answ-

Biljettpriser: lzsta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.
Barn lzsta plats 25 öre, 2zdra plats 15 öre. Populära Z-tim-
mars barn- och familjeföreställningar Sön- och helgdagar
mellan kl. 1 3 och 3-5. 25 öre för äldre, 10 öre för barn.
Reserverad plats: läktarens fond 50 öre.-

 

Nytt program Torsdagen den 6 Maj.

 

 

 

Eskilstuna, Tryckeri-Aktieb. Folket 1909

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1909
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain