#1727: Svenska Biografteatern

Templarordens stora eleganta
se hörsal, Kungsgatan 36 se

 

 

 

givas dagligen efter utsokta och gedlgna program.

W Alltid absolut de senaste nyheterna ä området. "m

lmiHmnnmnnr

 

vid planet.- PRO rus Å sL UND.

Program fr. o. m. den 15 t.. o. m. den 18 Dec.

Obs! Obs! Obs!

Detta progran visas å följande tider:

Torsdag, Fredag och Lördag mellan 6M9, 9-10 e. rn.
samt Söndag mellan 6h7, "IW-ö, öee9, 9-10 e. m.

Obs! -- Obsl. i: Obs!

  

 

  

  
   
   
 

 

 

 

 

1R;AÅ;Å5R"=;

 

 

 

 

 

 

 

 Järtemmr, ------  Järfemmrg

 

  

l BONDFÄNGAREKLOR.

Nutid-entre från det mörkaste Köpenhamn.

Det är långt ifrån sällsynt, att obevanclrade lantbor under besök i stor-
städerna falla offer för listiga vampyrer, eller s. k. bondfångare. Trots alla var-
nande tidningsnotiser inträffar det så gott som varje dag, att dessa samhällets
snyltgäster göra en kupp, som inbringar dem tusentals kronor, vilket tyder på
att ännu mycket är ogjort för att inpränta tillräcklig försiktighet hos allmänheten.
Vi hoppas, att denna biografbild, som verklighetstroget avhandlar en del finur-
liga tricks, varav bondfångarna bruka begagna sig, i någon män skall bidraga härtill.

Skulle framställningen till någon del förefalla mindre tilltalande, är det där-
för, att bilden skildrar bondfångarlivet justvsådant det ter sig iverkligheten utan
att vare sig förgylla eller belacka.

sKÅDEsPELARE.-
sProvins-Komtessenz . . . . . Fröken Nieclermann. i

xDen blaa Dreng) . . . . . Herr Gunnar Helsengreen.
sRejem . . Herr Aage Schmidt.
sSemmeti . . . . . . . . Herr Aage Fönss.
Lantbrukaren . . . . . . . Herr Philip Bech.

Platssökaren . . . . . . . Herr Alfred Arnbak.

Denna populära skildring ur en storstads mysterier har såväl i Köpenhamn
som Stockholm rönt en enorm SUCCes och har av pressen erkänts såsom ett sannt
mästerverk för sin trogna och sanningsfulla framställning men storstads skuggsidor.

Denna bild böra alla se som sätta värde
på en film, gripen såsom denna direkt
ur det dagliga livet, och behandlande ett
ämne som i våra dagar upprepas dagligen.

 

Utförlig beskrivning à 5 öre pr sl. iås i bilielilnckan.

i . I
ÖVVVVVVVWNVWVVVWD
Obs", 063.!

Vid visandei av denna bild få icke barn

iilliräde och inga barnbiljeifer sääas.

 

 

 

 

 

 

Förvissa om biljett i god tid.

Rätt till ändring av programmet förbehålles. I

TIDERNA: Vardagar kl. 77-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1:5 och 6-10 e. m. v

PRISERNA: 12sta plats 35 öre, 22dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre. I i

xNytt program Måndagen den 19 December.

Fekilstmm, Tfn-11.49. Folket 191 f

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain