#1725: Svenska Biografteatern

Templarordens stora eleganta
. n hörsal, Kungsgatan 36 se

 

 

Kinemalngral-Förevirningar i

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

W" Alltid absolut de .senaste nyheterna å området. "u

vid pianot PRO rus; Å sL UND.

Program fr. o. m. den 2 Jan. t. o. m. den 6 Jan.

norr-nn Å

      

 

 

och ...dm

Konung GUSTAV ll ADOLFX

:I

I.

Stort historiskt dramatiskt skådespel efter Zacharias"
Topelius och Aug. Blanche. .g

:I

I

S vensk konstfilm, inspelad a v  f

framstående sceniska artister vid 

Kungl. Operan och Dram. Teatern 
i Stockholm.

OQOOOOOOOOOOQO00OOOOOOOOOÄOOOOQOQOOOQOO

   

...OOOOOOOOOOQOOOOOOO...OOQQQQ

.090090090.0QOOQQOOQQOOOQQOOOOOO

 

 

m Biografteatern. : z I
Regie: GUSTAF LINDEN.

(Första regissör vid Dramatiska Teatern.)

PERSONERNA;

Gustaf II Adolf . . . . . . . . . . Hr STEIBEL vid Kungliga Operan.

Regina von Emmeritz . . . . . . Fru GERD ANDRE vid Oscarsteatern.

Hieronymus . . . . . . . . . . . . Hr BROVALLIUS .vid Dram. teatern.

I i Reginas far . . . . . . . . . . . . i HEDQUIST vid Dram. teatern.

Översta Lime . . . . . . . . . . . , FR. sTRoMBI-:RG vid Kungl. operan.

I TRE. AKTER.

rönsrn Amen;

Hjältekonungen från Norden nalkas med sina härskar-or slottet Wiirzburg efter
att vid Breitenfelt ha slagit den katolska hären under Tilly. Munken Hieronymus
söker oskadliggöra den segerrike konungen med listens vapen, men misslyckas.

" ANDRA HKTEFI:

Gustaf Adolf stormar och intager Wiirzburg. Munkarna välja slottets unga from-
ma härskarinna Regina von Emmeritz att utföra deras lörnska plan mot :kättarkonungenn

TREDJE. flKTEH:

Anslagen mot konungen misslyckas, -i det Regina, vacklande i sin tro avväpnas
genom hans själsstorhet och godhet. Jesuiten Hieronymus söker nu spela rollen av
de katolskes hämnare, men uppltäckes.l Efter att vid ett hotande tillfälle ha lyckats
rädda hjältekonungen, insuper Regina det gift som var ämnat åt honom.

n

 

 

erhållas à 5 öre i biljettkontoret.

 

Textböcker med närmare beskriv-
I ning och fotografiska reproduktioner
O I

 

 

 

 

 

H  -
l O OQOOQOOOOOOQQOOOOOOÖOOOQ.OQOOOOOOOOOOOOé
I . Å 0
I H eltl m m esskadespel.  i
I. Med ensamrätt i Eskilstuna för Svenska
i
I
Il .I
II
II
I. .I

Vyårslrälsn ing.

 

.Lt-l-l-I-l-l-l-I

 Biografen öppnas t. v. alla ,
  I vardagar kl. 6. e. m. Sön-  I
w n och helgdagar vanliga tider. H

 

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

TIDERNA: Vardagar kl. 6-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: ltsta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

Nytt program Lördagen den-7 Januari.

Eskilstuna., Tryckeriaktiebolaget Folket, 1911.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain