#1718: Svenska Biografteatern

lvellsuelRef-Titan

Slura Templarsalongen Kungsgatan 36, Eskilstuna.

 

 

FÖREVISNING AV
LEVANDE BILDER

Vardagar kl. 7;10 e. m., Lördags- och
helgdagsaftnar kl. 6e-10 e. m. samt Sön-
och helgdagar kl. 1-e5 och 6-10 e. m.

 

enoennn

från och" med den 26 tunn meq denb 28 Apiil 1909.

 Modern dressyr.

Högst originell.

Herr Jean skall utföra första numret och herr Auguste de övriga.
Två. kakaduer sitta uppfiugna i en gunga och röra sig av och an i takt
under det en annan svänger runt i en virvlande dans.

En mycket grann papegoja återvänder hem i ekipage, men snart bry-
ter en eldsvåda lös. Brandsoldaterna skynda till, och tack vare deras
raskhet och skicklighet är all fara snart över-stånden, varpå. en animerad
fest vidtager. En .liten vov-vov förevisar en samling andra små vevar,
kissar och andra smafåglar i broderlig sämja - till största glädje för
småttingarna som titta på - och aven deras pappor öch mammor.

 Ett barns tacksamhet..

Sim-slaget, spännande. Härliga natur-scenarier.

1. En -förbrytai-efamilj. 2. Den hungriga flickan.  Åh, så mycket
pengar. 4. En komplett. 5. Fångad.

 Hr Harfot hos läkaren.

Hr Harfot är mycket pjåkig och alltjämt sitter han hos läkaren för
att höra vad för en sjukdom han lider av. LLAck, herr doktor, jagar så
dålig". Den skicklige läkaren tanker för sig sjalv: "I dag skall jag kuv-
rera dig, min van" - och då hr Harfot börjar fråga, svarar doktorn:
"Min herre, Ni gömmer ju fullt av bacillerftl Harfot utropar: "Fullt av
baciller?" Itia", svarade läkaren. "Säg mig, kan jag se dem?" "Ja"!
Och doktorn gör en mikroskopisk bild och lägger under sitt mikroskop.

e "Ser Ni, hr Harfot, Ni har pestbaciller, och andra baciller visar sig också".
Men doktorn är en trollkarl, och bildar av bacillerna de lustigaste karri-
katyrer, så. att Hariot till slut kommer på. den tanken att doktorn vill
driva ett skämt med honom. Han tager därför ett bacillpreparat och vän-
der upp och nedi doktorns huvud och glädjande sig över att han icke har
funnit vad som fattas honom, lämnar han rummet och går till en annan

läkare.

 Den elaka häxan.

Konstnärligt kolorerad.

Ett elakt spratt. H4 Föräldrarnas förtvivlan. -f Den goda féen ger
ewharnet ett medel till räddning. - Barnet prövar det. e-"Dygdens kalla.
-- Barnet räddar sina bröder och de andra olyckliga. WAntligen hemma.

Levande och sjungande bild:
 "Buffo-duett".

Härlig na tur-målning:

En resai Schweiz.

Här upprullas de mest förtjusande naturscenerier.

.U Teaterbesök lär hllliul pris.

Oerhört komisk.

EEå...............EäJ

 

 

rnear utföres av Pianise rnorUs ÅSLUND.

.felth-

Biljettpriser: lista plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre.

Barn lzsta plats 25 öre, 2zdra plats 15 öre. Populära 2-tim-

mars barn- och familjeföreställningar Sön- och helgdagar

mellan kl. 1-3 och 3 5. 25 öre för äldre, 10 öre för barn.
Reserverad plats: läktarens fond 50 öre.

Nytt program Torsdagen den 29 April.
W

Eskilstuna, Tryckeri-AlvtiebI Folket 1909

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1909
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain