#1717: Svenska Biografteatern

SVENSKA BIOGRAF-TEATERN 4

Stora Templarsalongen när: Kungsgatan 36, Eskilstuna.

 

FÖREVISNING AV
LEVANDE BILDER

Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och
helgdagsaftnar kl. 6--10 e. m. samt Sön-
och helgdagar kl. 1-5 och 6-10 e. m.

 

 PROGRAM

från och med den 22 till och med den 25 April 1909.

 Det andra Frankrike.

i En tur genom de iranska kolonierna.

2. Jägarebruden.
PÅ Storslagen dramatisk bild.

1 En skogvaktare, som är förälskad i en gammal bondes vackra dotter,
1 blir av denne vägrad densamma. Icke långt därefter ertappar skogvak-
å . taren den gamle bonden, just som denne i ett snàr lyckats få tag i en
M hare. Ställd inför valet att antingen giva skogvaktaren sin dotter eller
1 åtalas för tjuvskytte, väljer bonden det förra. En läcker måltid, vid vil-
if ken harens kött kom väl till pass, förenar de båda familjerna. Men, ove!
1 Mitt under måltiden kommer greven, hos vilken den unge mannen är an-
. ställd. Han anar genast sammanhanget och hans minerbbebàda något
1 fruktansvärt.

Det väntade utbrottet nndvikes emellertid genom bondens dotter.
En gång, då greven i vild jaktiver rusade för långt ut i en sumpmark,
v; räddade hon hans liv. -- Till tack härför välsignar han det unga paret
; "f och. tager även bonden till sig i skogen såsom jägmästare samt giver lao-

f nom till tecken på sin nya värdighet sin egen bössa.

 

I IOOOOOOQOOOOOOO...OQO...OOOOOOOOOOOOOQOONI I I
Q O
Q

   
 

l Enastående attraktionsnmmer!

 

Hed oerhörda kostnader har det lyckats klnema-
tograiera den i hela världen uppseendeväckande

Människoapan MORITZ.

Apa eller människa utförande sina glänsande
tricks, som skola väcka förvåning hos alla.

 
   
  
   
   
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

z
z z
s z
O O
z z
O O
z z
O O
O O
z z
O O

 

[Emoooooooooooooooooooooooeoooooooooooooq!

Levande och sjungande bild:
-

få: Italienska nationalsången E-

SANTA LUCIA.

""""""" v: En synnerligen vacker bild. :if-"LW

...OåimOÖO

 

 

 

 

se;
I
l

. I.

o
.fo
i
o
o
o
å
o
o
o
- o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
e
i
o

liuriäktning i byn St. Maries.

M" Mycket originell. "1-

, Framdrivna av unga män till häst simma tjurarna över Rhone"
Då. de uppnått byn, försöka invånarna att, enligt gammal sedvängw
hindra dem att komma in. I
i Sedan vaqueros pä Camarques slätter valt ut en 6 laIS tjurar,
driva de ned dem mot Rhones stränder, och tvinga dem med till-
hjälp av sina vassa pikar över ett av flodens vad och föra dem så.-
lnnda fram till bestämmelseorten St. Maries.

 
 

. Där i den gamla staden är det sedvänja att ungdomen sålänge
som möjligt söker hindra boskapen komma in, under det herdarne
1 obarmhärtigt driva på. de stackars djuren. .

Till slut lyckas skaran nå. fram till hgärtat av staden, den med
långa barriärer inhägnade platsen, där den egentliga tävlingenI skall
gå av stapeln. Tjurarna föras in på arenan, där de unga mannen
redan äro samlade, och nu gäller det, vem av dem som skall bli
årets champion och kunna rycka till sig den bandros, som är fästad
vid tjurens hals, Och som är kampens mål.

"000000060.00...OQO...OOOOOOOOOOOOOOOOO

e . Den tredje i förbundet.

Oerhört komisk.

 
 

 

 

Musik utföres av Pianist PROTUS ÅSLUND.

6139--

L-Biljettpriserz lzsta plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre.
Barn1 l:sta plats 25 öre, Zaira plats 15 öre. Populära g-tim-
mars barn- och familjeförestöllnirrgar Sön- och helgdagar
mellan kl. 1-3 och 3-5. 25 öre för äldre, 10 öre för barn.
Reserverad plats: löktarens fond 50 öre.

Nytt program Måndagen den 26 April.

-

 

Eskilstuna, Ih-yckcmf-Akticb. Folket 190.9

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1909
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain