#1711: Svenska Biografteatern

i ...ah-ABM. v-.a , QÅÅIWJ; Ä

-a- 9.4,.7 

stNsKABnan-nnnn

Stora Templarsalongen :IL-:JU Kungsgatan 36, Eskilstuna.

 

 

FöREvIsNING AV
LEVANDE BILDER

Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och
helgdagsaftnar kl. 6f-10 e. m. samt Sön-
och helgdagar kl. 1-5 och 6-10 e. m..

enes-:fann -

W Måndagen den l7 Mai 1909. W "

 

Que I 9"
1" IO .- =-6 vDO:
v 0
l . .IIÖ

i Reseäventy ian.

 

 

 

 

 

i Denna intressanta bild giver bland annat eninblick i huru
n man törtärdigar kinematogratbilder. .- Högst ovanlig tilm.

q IÖQ. ...I .ÖF-.QI-
- .-

I -
vb 6 v
..- ilo än"

 

2. En munter konstnär.

.I I. , i II.
IO Ö= .a .I
"o

 försmädd kvinnas
= hämnd.  =

I.

- I
9.. .99

Drama ur livet.
.OJ-o.. .o o.-

AÅLevande och sjungande bild:W
4. Nidvisan ur Op. Friskytten.

5. .44" I... . V " :of "0.-
6.

En resa med världens
nordligaste järnväg.

i "anrika-Riksgränsen. Egen fotografering.

I t I
.gb- oo- .I o.-

 

vea .90

 

I I - I
O 0 v 6
...IQ 4- OI I.

za. Hr Beiraus första alpbestigning.

Högst komisk. X

Musik nam-es av Pianisrrnefrns ÅsLUND.

61:19-,-

 

Biljettpriser: lzsta plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre.
Barn l:sta plats 25 öre, 2zdra plats I15 öre. Populära 2-tim-
mars barn- oeh familjeföreställningar Sön- och helgdagar
mellan kl. 1-3 och 3-5. 25 öre för äldre, 10 öre för barn.
Reserverad plats: läktarensl fond 50 öre.

I I Hela behållningen tillfaller personalen. i

 

Eskilstuna, Tryckeri-Aktieb. Folket 1909

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1909
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain