#1709: Stora Biografen

S 08A BIUGMFEN 

4 CARELIIGATAN 4.

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BIVOGRAFTEATER.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Fredags-, Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m.,
Sön- och helgdagar kl. 2--5 och 6-10 e. m.

 

 

Program från den 26 t. o. m. den .28 December.

116,0Urmdyeur vdffenfall. 2. aCehman är ceremoni-ös

En mycket vacker oeh tilltalande natur-bild.

Så går de! när man är för artig.
Skambud.

 

 

 

 

3. , Gästuppträdande

av Romans-, Vis- och Kuplettsångerskan

Fröken i-(ilma Hedin.

Eleganta kostymer! Ny repertoarl

 

w

j

 

 

 

 

 

 

 

 

så: .
4, Ju [klappen a..

En fanfasfisk beräffelse ur miH liv.

Det var en gång en liten gosse, som hette Paul. Han
var mycket olydig och då han en dag slog sin lilla syster
och tog från henne en kaka, kom en mycket gammal man med
långt vitt skägg. Det var drang Robert. Han förmanade den
olydige gossen, men då denne förblev trotsig och icke ville
bedja om förlåtelse förvandlade han honom till ett träd.

Då komme vägen fram några vedhuggare, de hö go ned
trädet och sålde det till en snideriarbetare. Han gjorcgle därav
en dockkropp och klädde den i vackra kläder, som hans hus-
tru hade syttoch bar den till en leksaksbod för att säljas.

En fint kladd dam köpte den till julklapp åt den lille
Ernst. Denne överl cklig över sin lekkamrat kan icke på
kvällen skiljas från en, utan tar den med sig i sängen.

Vid midnatt gjorde dräng Robert en rond genom staden
för att se.. att alla voro lyckliga och glada, men då såg han
hur Pauls mor och syster bittert gräto i saknaden av den lille
gossen. Men tårar kunde dräng Robert icke se och blåste liv
i dockan så att denne började tala och berättade för Ernst sin
sorgliga. historia. "Vet dun, sade lille Ernst, "om du vackert
ber till Gud, så. tror jag, att han förvandlar dig och för dig
åter till din moder". Så knaböjde de småJ barnen och bådo
till Gud en stilla bön. Och i ett nu förvandlades dockan till
-ett levande litet barn. aJag vill aldrig mera vara elak", sade
lille Paul, kysste sin vän och sprang så fort fötterna kunde
bara honom till sin moder. Djupt rörd slöt denna honom till
sitt tacksamma hjärta och så. sjöngo mor och barn den sköna
julsången: 1 i
Stilla natt, heliga nattl

 

a Serumef.

f

Jfaliensk fantasi av Carlo Rossi.

Fru Ravioli upptäcker en dag att hennes flyktige man
gjort sig skyldig till några snedsprång och besluter sig för
att spela honom ett spratt, som skall lära honom att för fram-
tiden hålla sig på. mattan. För den skull beger hon sig till
en känd vetenskapsman som 1har för specialité att tillverka
olika slags patentmediciner och köper en flaska. serum.

Emellertid sitter herr Ravioli hemma på sitt rum, förs-jun-

keni ljuva alskogsdrömrnar och frun passar vid hemkomsten Å

på. att spruta några droppar av sitt hemlighetsfulla serum på
honom. Smärtan väcker hastigt den otrogne ur hans slummer.
- "Se så för tusan. Det är hög tid att man ger sig iväg till
sitt rendez-vous". - Han klär sig snabbt och skyndar så ut
under en massa egendomliga piruetter, medan hans hustru
mumlar mellan tänderna: "Skynda dig bara, min gosse, skynda
dig till ditt förtjusande mötet.

I parken väntas han av den sköna med otålighet. Där
kommer han! men, o vel Vad vill detta säga? Så. han ser
ut, så han hoppar, gör krumsprång och till slut går på alla
fyra. Hjälp, hjälp, karlen har blivit galen, och sannerligen
ser det icke bättre ut. Till slut måste man taga. hand om vår
hjälte, och betydligt kurerad för snedsprång med vackra da-
mer, inburas han i kurran. i

 

 

Förstklassig pianomusik..

ENTRE: lista logeplats 50 öre; 2:dra dto 40 öre; 1:sta plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre;
l 22dra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

Berusade personer äga ej tillträde.

Rikstel. 150.

Tobaksrökning i lokalen förbjuden.

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

W Nytt program Onsdagen den 29 December.

Ekilstm, Tru-AWD. Folket, 1909.

eller

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1909
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain